Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania (aneks do prezentacji) Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania (aneks do prezentacji) Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania (aneks do prezentacji) Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień 2007 © PARP 2007

2 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo © PARP 2007

3 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW źródło: formularz ogólny, baza Beneficjentów Działania 2.1 SPO-WKP © PARP 2007 Działanie 2.1

4 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (1/4) © PARP 2007 Rok rozpoczęcia działalności firmy Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od ok. 11 lat Działanie 2.1

5 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (2/4) © PARP 2007 Wielkość przedsiębiorstwa Region, w którym zrealizowano projekt (umiejscowienie Regionalnej Instytucji Finansującej) Działanie 2.1

6 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (3/4) © PARP 2007 Wysokość udzielonej dotacji Średnia wysokość dotacji: 20 360 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 13 750 PLN Typ projektu doradczego Działanie 2.1

7 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (4/4) © PARP 2007 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.1

8 EFEKTY DZIAŁANIA 2.1 źródło: formularz ogólny © PARP 2007 Działanie 2.1

9 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/2) © PARP 2007 Średnia liczba pracowników- kobiet Średnia liczba wszystkich pracowników Odsetek kobiet wśród pracowników 27,1% 29,1% 29,4% Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

10 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/2) wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatr. kobiet (w etatach) Podstawa: Wszystkie firmy – wyłączono braki danych (N=44) 1113 PLN 3770 PLN 771 PLN 2545 PLN w okresie XII.2005r. - XII.2006r. XII.2005r. - VI.2007r. dla kobiety ogółem średnio 18,3 na firmę średnio 5,4 na firmę średnio 26,4 na firmę średnio 8,0 na firmę ogółem etatów Działanie 2.1 Nowe miejsca pracy / wielkość udzielonych dotacji * *(~koszt brutto stworzenia jednego miejsca pracy)

11 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/2) © PARP 2007 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 4,1 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 r. zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

12 ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) © PARP 2007 Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem RAZEM (N=45) wzrost o 31% wzrost o 17% wzrost o 26% wzrost o 35% wzrost o 16% Działanie 2.1

13 © PARP 2007 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości przychodów netto (N=39) P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego w przedsiębiorstwie...? P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem za rok 2007 w Państwa firmie? ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

14 WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/4) © PARP 2007 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 31% wzrost o 30% Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT Działanie 2.1

15 © PARP 2007 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok 2007...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok 2007...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (2/4) Działanie 2.1

16 © PARP 2007 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (3/4) Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych (0,4%) (0,8% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) 28% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 22% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.1

17 © PARP 2007 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/4) P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Działanie 2.1

18 INWESTYCJE (1/2) © PARP 2007 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) RAZEM (N=46) wzrost o 92% spadek o 26% wzrost o 67% wzrost o 186% wzrost o 39% Działanie 2.1

19 © PARP 2007 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości nakładów inwestycyjnych (N=26) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego (2006), w przedsiębiorstwie...? P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) INWESTYCJE (2/2) Działanie 2.1

20 © PARP 2007 Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji produktowych INNOWACJE (1/3) Średnia liczba wszystkich wdrożonych innowacji procesowych Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) ogółem wdrożono 135 innowacji produktowych ogółem wdrożono 106 innowacji procesowych Działanie 2.1

21 © PARP 2007 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. INNOWACJE (2/3) Działanie 2.1

22 © PARP 2007 Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? INNOWACJE (3/3) Działanie 2.1

23 CERTYFIKATY © PARP 2007 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

24 DOKUMENTY STRATEGICZNE © PARP 2007 P40. Czy wykorzystują P. w praktyce opracowane w ramach projektu dokumenty strategiczne? rok założenia sektor wielkość firmy wys. dotacji średnia liczba dokumentów strategicznych opracowanych w ramach projektu Podstawa: tylko firmy, które opracowały dokumenty strategiczne (N=20) Działanie 2.1

25 OPINIE O DZIAŁANIU 2.1 źródło: ankieta oceniająca © PARP 2007 Działanie 2.1

26 OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.1

27 © PARP 2007 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z... w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP średnia ocen na skali 1-6: 4,0 4,2 Działanie 2.1

28 EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE I NEGATYWNE PROJEKTU © PARP 2007 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

29 OCENA JAKOŚCI USŁUG DORADCZYCH © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z uzyskanych usług doradczych ? P12. Jak ocenia Pan(i) jakość usług doradczych uzyskanych od Wykonawcy w ramach Działania 2.1? Działanie 2.1

30 WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=39) Działanie 2.1

31 WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=33) Działanie 2.1

32 WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=26) Działanie 2.1

33 EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) © PARP 2007 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

34 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

35 WPŁYW PROJEKTU NA POSZCZEGÓLNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY © PARP 2007 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

36 WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI © PARP 2007 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

37 ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW © PARP 2007 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

38 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ © PARP 2007 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

39 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI © PARP 2007 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Działanie 2.1

40 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje © PARP 2007

41 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW źródło: formularz ogólny, baza Beneficjentów Działania 2.3 SPO-WKP © PARP 2007 Działanie 2.3

42 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (1/4) © PARP 2007 Rok rozpoczęcia działalności firmy Branża działalności (wg. klas. PKD/EKD) Firmy biorące udział w projekcie, działały na rynku średnio od ok. 10 lat Działanie 2.3

43 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (2/4) © PARP 2007 Wysokość udzielonej dotacji Wielkość przedsiębiorstwa Średnia wysokość dotacji: 433 100 PLN Przeciętna dotacja (mediana): 239 700 PLN Działanie 2.3

44 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (3/4) © PARP 2007 Region, w którym zrealizowano projekt (umiejscowienie Regionalnej Instytucji Finansującej) Działanie 2.3

45 OPIS PROFILU BENEFICJENTÓW (4/4) © PARP 2007 Główny rynek, na którym działa firma Wielkość miejscowości w której zlokalizowana jest firma Działanie 2.3

46 EFEKTY DZIAŁANIA 2.3 źródło: formularz ogólny © PARP 2007 Działanie 2.3

47 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (1/2) © PARP 2007 Średnia liczba pracowników- kobiet Średnia liczba wszystkich pracowników Odsetek kobiet wśród pracowników 25,4% 25,9% 26,7% Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

48 w okresie XII.2005r. - XII.2006r. XII.2005r. - VI.2007r. ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/3) wzrost poziomu zatrudnienia ogółem (w etatach) wzrost poziomu zatrudn. kobiet 52 179 PLN 240 601 PLN 35 499 PLN 120 301 PLN dla kobiety ogółem Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) średnio 8,3 na firmę średnio 1,8 na firmę średnio 12,2 na firmę średnio 3,6 na firmę ogółem etatów Działanie 2.3 Nowe miejsca pracy / wielkość udzielonych dotacji * *(~koszt brutto stworzenia jednego miejsca pracy)

49 ZMIANY POZIOMU ZATRUDNIENIA (2/2) © PARP 2007 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,3 etatu P7a. Czy na koniec roku 2007, poziom zatrudnienia w Państwa firmie, w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia...? P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 r. zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3 Do końca 2007 roku przewidywany jest wzrost zatrudnienia o średnio 3,3 etatu P7b. W przybliżeniu, o ile etatów do końca roku 2007 r. zwiększy lub zmniejszy się poziom zatrudnienia ogółem w Państwa firmie? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średni przewidywany wzrost zatrudnienia w pełnych etatach

50 ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (1/2) © PARP 2007 wzrost o 24% wzrost o 44% wzrost o 29% wzrost o 26% wzrost o 34% RAZEM (N=220) Średnia wartość rocznych przychodów netto ogółem Działanie 2.3

51 © PARP 2007 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości przychodów netto (N=196) P10. Czy łączna wartość przychodów netto ogółem za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego w przedsiębiorstwie...? P10.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie wartość przychodów netto ogółem za rok 2007 w Państwa firmie? ZMIANY PRZYCHODÓW NETTO (2/2) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

52 © PARP 2007 Średnia wartość sprzedaży towarów/ usług w ramach eksportu (netto) wzrost o 41% wzrost o 18% Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Średnia wartość zakupu towarów / usług w ramach importu (netto) EKSPORT IMPORT WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (1/4) Działanie 2.3

53 © PARP 2007 P13. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość sprzedaży w ramach eksportu (netto) za rok 2007...? P16. Czy Państwa zdaniem, łączna wartość zakupu w ramach importu (netto) za rok 2007...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) Podstawa: Wszystkie firmy (N=46) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (2/4) Działanie 2.3

54 © PARP 2007 Średnia liczba kontraktów eksportowych, podpisanych dzięki realizacji dotowanego projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów eksportowych WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (3/4) Średnia liczba kontraktów importowych, podpisanych dzięki realizacji projektu Średnia liczba wszystkich zawartych kontraktów importowych (0,3% wszystkich kontraktów importowych) (3,9% wszystkich kontraktów eksportowych) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) 48% projektów zakładało podpisanie kontraktów eksportowych 30% projektów zakładało podpisanie kontraktów importowych Działanie 2.3

55 © PARP 2007 P19/P20. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo podpisze nowe kontrakty handlowe...? w ramach eksportu w ramach importu Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) WYMIANA HANDLOWA EXPORT/IMPORT (4/4) Działanie 2.3

56 Średnia wartość nakładów inwestycyjnych (z wyłączeniem środków pomocy publicznej) INWESTYCJE (1/2) © PARP 2007 RAZEM (N=220) wzrost o 3% spadek o 7% bez zmian (wzrost o 0,2%) spadek o 4% wzrost o 21% Działanie 2.3

57 © PARP 2007 Podstawa: Tylko firmy, w których nie jest spodziewany spadek wartości nakładów inwestycyjnych (N=149) P25. Czy łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007, w stosunku do roku ubiegłego (2006), w przedsiębiorstwie...? P25.1. W przybliżeniu o ile procent wzrośnie łączna wartość nakładów inwestycyjnych za rok 2007? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) INWESTYCJE (2/2) Działanie 2.3

58 Średnia liczba innowacji produktowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu Średnia liczba innowacji procesowych, wdrożonych w wyniku realizacji jednego projektu 77% projektów zakładało wdrożenie innowacji produktowej Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) ogółem w 222 MSP w wyniku realizacji projektów wdrożono 614 innowacji produktowych ogółem w wyniku realizacji projektu wdrożono 328 innowacji procesowych … wdrożone w wyniku realizacji projektów w pierwszych 222 MSP Działanie 2.3 79% projektów zakładało wdrożenie innowacji procesowej INNOWACJE (1/4)

59 Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) ogółem wdrożono 751 innowacji produktowych ogółem wdrożono 407 innowacji procesowych w tym 183 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata średnio innowacji na firmę 17% 36% … wdrożone w okresie 18 miesięcy od rozliczenia projektów Działanie 2.3 w tym 259 stosowanych w kraju nie dłużej niż 3 lata średnio 0,82 1,18 średnio INNOWACJE (2/4)

60 © PARP 2007 P28/P29. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty...? innowacje produktowe innowacje procesowe nowe produkty/ usługi procesy technologiczne, zarządzania itp. INNOWACJE (3/4) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

61 © PARP 2007 Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) P34/P35. Czy Państwa zdaniem, w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przedsiębiorstwo wprowadzi do swojej oferty... innowacje produktoweinnowacje procesowe stosowane w kraju nie dłużej niż 3 lata? INNOWACJE (4/4) Działanie 2.3

62 CERTYFIKATY © PARP 2007 P37. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma wprowadzi nowe certyfikaty (w tym znaki zgodności)? rok założenia branża działalności wielkość firmy wysokość dotacji średnia liczba uzyskanych certyfikatów (w tym znaków zgodności) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

63 OPINIE O DZIAŁANIU 2.3 źródło: ankieta oceniająca © PARP 2007 Działanie 2.3

64 OGÓLNA OPŁACALNOŚĆ © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P15. Czy Pana(i) zdaniem, efekty udziału firmy w Działaniu warte były poniesionych nakładów ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3

65 © PARP 2007 P10/P11. Jak Pan(i) ocenia współpracę z... w zakresie obsługi Projektu(ów) Pana(i) firmy? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) OCENA WSPÓŁPRACY Z RIF i PARP średnia ocen na skali 1-6: 4,5 4,3 Działanie 2.3

66 EFEKTY NIEPRZEWIDZIANE I NEGATYWNE PROJEKTU © PARP 2007 P13. Czy skorzystanie z Działania wywołało efekty, których się Państwo nie spodziewali na etapie przygotowania wniosku/ów? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P14. Czy w trakcie realizacji Projektu(ów) wystąpiły czynniki, które mogły mieć negatywny wpływ na efekty końcowe Projektu(ów)? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

67 ZADOWOLENIE Z REALIZACJI PROJEKTU © PARP 2007 Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P4.2. Jak określiłby Pan(i) swoje zadowolenie z realizacji Projektu inwestycyjnego ? sektor wielkość firmy wysokość dotacji Działanie 2.3

68 WPŁYW PROJEKTU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P2. Czy realizacja projektu(ów) miała wpływ na rozwój Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P2.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ realizacji projektu(ów) na rozwój firmy? Podstawa: Tylko, firmy, na których rozwój realizacja projektu miała wpływ (N=221) Działanie 2.3

69 WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P5. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P5.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na zwiększenie konkurencyjności Pana(i) firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których konkurencyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=212) Działanie 2.3

70 WPŁYW NA INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA © PARP 2007 P7. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na podniesienie innowacyjności Pana(i) przedsiębiorstwa? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P7.1. Jak ocenia Pan(i) wpływ zrealizowanego(-ych) projektu(ów) na podniesienie innowacyjności firmy? Podstawa: Tylko, firmy, których innowacyjność została zwiększona dzięki realizacji projektu (N=193) Działanie 2.3

71 EFEKT BEZWŁADNOŚCI (DEADWEIGHT EFFECT) © PARP 2007 P3. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) P4.1. Czy gdyby Pana(i) firma nie otrzymała dotacji, objęte nią działania zostałyby zrealizowane...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

72 ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU © PARP 2007 P6.1. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wzrost sprzedaży Pana(i) przedsiębiorstwa na rynku...? P6.2. Czy realizacja projektu(ów) pozwoliła na uzyskanie przewagi nad konkurencją na rynku...? P7.2. Czy realizacja projektu(ów) wpłynęła na wprowadzenie w przedsię- biorstwie innowacji na skalę rynku...? na rynku lokalnym - nie badano Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

73 WPŁYW PROJEKTU NA POSZCZEGÓLNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA FIRMY © PARP 2007 P8. Na który(e) z poniżej wymienionych aspektów funkcjonowania Pana(i) firmy, największy wpływ miała realizacja projektu? P8.1. Jak Pan(i) ocenia wpływ zrealizowanego projektu na...? łączny odsetek firm, które odczuły wpływ projektu na dany aspekt działalności Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

74 WPŁYW PROJEKTU NA CZYNNIKI WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI © PARP 2007 P9. Czy realizacja projektu(ów) pośrednio przełożyła się na następujące czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

75 ŚLEDZENIE OFERTY DOTACJI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW © PARP 2007 P16. Czy od uzyskania wsparcia starają się Państwo na bieżąco śledzić ofertę dotacji dla przedsiębiorstw, finansowanych ze środków unijnych? P16.1. Z jakiego źródła informacji o wsparciu przedsiębiorstw korzystają Państwo najczęściej? Podstawa: wszystkie firmy (N=222) Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

76 KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY PUBLICZNEJ © PARP 2007 P17.1. Czy od momentu rozliczenia projektu(ów) korzystali lub korzystają Państwo ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? P17.2. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierzają Państwo skorzystać ze wsparcia środków pomocy publicznej na...? Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3

77 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POZYSKIWANIEM DOTACJI © PARP 2007 P18.1. Czy przed uzyskaniem dotacji, Pana(i) firma podejmowała działania, takie jak...? P18.2. Czy po rozliczeniu dotacji, podejmowaliście Państwo następujące działania...? przed po przed po przed po Podstawa: Wszystkie firmy (N=222) Działanie 2.3


Pobierz ppt "Ocena Rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO-WKP, po 18 miesiącach wyniki I rundy badania (aneks do prezentacji) Sekcja Ewaluacji Warszawa, wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google