Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów, 2 sierpnia 2006 r.. Tomasz Orczyk Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów, 2 sierpnia 2006 r.. Tomasz Orczyk Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów, 2 sierpnia 2006 r.

2 Tomasz Orczyk Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

3

4

5

6 Projekty współfinansowane z EFS w woj. podkarpackim (stan na 31.03.2006): SPO RZL: 10 – projekty zrealizowane 83 – w trakcie realizacji (budżet EFS ok. 48 mln zł) 41 – zarejestrowane wnioski ZPORR: 123 – w trakcie realizacji (budżet EFS ok. 52 mln zł) EQUAL: Czas na pracę – praca na czas - Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości – budżet EFS ok. 5,7 mln zł Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej "ANIMATOR - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego – budżet EFS ok. 7,7 mln zł

7 643 tys. Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (1/4)

8 Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (2/4) SPO RZL (Priorytet 1 i 2) - 510 tys. ZPORR (Priorytet 2) - 133 tys.

9

10 Stan na 31 grudnia 2005 r. Stopień realizacji wskaźników rezultatu Stopień realizacji wskaźników wpływu Zakładany w U SPO RZL wskaźnik wpływu: 30% dla Działania 1.2 i 1.5 oraz 25% dla Działania 1.3 Pierwsze badanie ostatecznych beneficjentów pomocy udzielonej w ramach Działań 1.2, 1.3 i 1.5 SPO RZL Wskaźnik wpływu = 70,5%

11 PROGRAM NAPRAWCZY Nowelizacja ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - prace w Senacie, oczekiwana data wejścia w życie: sierpień/wrzesień 2006 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia) Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - weszła w życie 25 maja 2006 r. Nowelizacja rozporządzenia dot. trybu i terminów sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń - weszło w życie 27 czerwca 2006 r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL - weszło w życie 29 czerwca 2006 r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie w ramach SPO RZL - weszło w życie 5 lipca 2006 r. Metody weryfikacji dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność na podstawie próby Określenie wysokości poziomu kontraktacji w ramach Działań w okresie programowania (różnice kursowe)

12 5 sektorowych programów operacyjnych Program Operacyjny Kapitał ludzki – EFS Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka – EFRR Program Operacyjny Pomoc techniczna – EFRR 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

13 Zgodnie z projektem NSRO, łączna wielkość środków dostępnych na realizację polityki spójności w Polsce w latach 2007-2013 wyniesie ok. 82,6 mld EUR, w tym:

14 Nowe istotne przepisy dot. EFS Monofunduszowość programu operacyjnego Możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR na poziomie do 10% na poziomie priorytetu (tzw. cross-financing) Maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego podniesiona do 85% Włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – działania innowacyjne i współpraca transnarodowa Alokacja na działania podejmowane wspólnie z partnerami społecznymi i wzmacnianie ich potencjału

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji Priorytet IV Dobre państwo Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet IX Pomoc Techniczna komponent regionalny Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet V Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa 4,19 % 7,25 % 12,17 % 4,05 % 1,14 % 36,48 % 17,13 % 13,09 % 0,50 % 4,00 % komponent krajowy (centralny) Procent alokacji

16 www.konferencja-efs.pl www.efs.gov.pl Punkt Informacyjny SPO RZL +48 (22) 461 43 88 Tomasz.Orczyk@mrr.gov.pl +48 (22) 461 47 44


Pobierz ppt "Rzeszów, 2 sierpnia 2006 r.. Tomasz Orczyk Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google