Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO-WKP) lata Cel: poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

2 2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Źródła finansowania Programu: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) mln euro Regionalnego (ERDF) mln euro budżet państwa – 388 mln euro budżet państwa – 388 mln euro NFOŚiGW – 52 mln euro NFOŚiGW – 52 mln euro środki prywatne – mln euro środki prywatne – mln euro z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

3 3 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Do kogo jest kierowany SPO-WKP: 1.Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MŚP) i średnie (MŚP) 2. Instytucje otoczenia biznesu: 2. Instytucje otoczenia biznesu: instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.) fundusze: pożyczkowe, zalążkowe, poręczeń kredytowych spółki zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi instytucje sfery naukowo-badawczej organy administracji rządowej

4 4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Zasady przyznawania wsparcia w ramach SPO-WKP: SPO-WKP: Refundacja Refundacja całości lub części wydatków kwalifikowanych Zachowanie zasad pomocy publicznej (pomocy państwa ) Informacje na temat wydatków kwalifikowanych do refundacji znajdują się w: podręczniku SPO - WKP dla odbiorców ostatecznych rozporządzeniu Komisji (WE) 1685/2000 rozporządzenie Komisji (WE) 1145/2003 rozporządzeniu Rady (WE) 1260/1999

5 5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Struktura Programu: Priorytet 1.Priorytet 2. instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstwa Działanie 1.1Działanie 2.1 instytucje wspierające doradztwo specjalistyczne Działanie 1.2Działanie 2.2 instytucje finansujące NOWE inwestycje Działanie 1.3Działanie 2.3 parki i inkubatory inwestycje Działanie 1.4Działanie 2.4 badania i infrastruktura badawcza ochrona środowiska Działanie 1.5 usługi publiczne on-line

6 6 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Wspieranie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach MGPiPS – Departament Instrumentów Finansowych Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo–wystawienniczych MGPiPS - Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

7 7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (1) Cele szczegółowe działania: utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości poprawa stanu środowiska poszerzenie oferty towarowej

8 8 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (2) Budżet: mln euro krajowe środki publiczne mln euro Europejski Fundusz Rozwoju mln euro Regionalnego (EFRR) mln euro mln euro środki prywatne mln euro mln euro Ogółem: mln euro

9 9 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (3) Powiązania z innymi Programami Operacyjnymi: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Promocja przedsiębiorczości (priorytet 2.) Mikroprzedsiębiorstwa (priorytet 3.) Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL): Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (priorytet 2.)

10 10 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (4) Kryteria oceny projektów: lokalizacja nowej inwestycji wartość nowej inwestycji wielkość zatrudnienia wpływ nowej inwestycji na środowisko wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu poziom innowacyjności technologii wyrobów i usług wytwarzanych w ramach nowej inwestycji zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii realizacja polityk horyzontalnych UE

11 11 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (5) Maksymalne dofinansowanie: Do 50% wydatków kwalifikowanych, w tym: EFRRmax. 35% budżet państwamax. 15% (dla MŚP 30%) Pomoc publiczna: max. 50% wydatków kwalifikowanych (EDN – ekwiwalent dotacji netto) + 15% dla MŚP (EDB – ekwiwalent dotacji brutto)

12 12 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa Działanie nowe inwestycje (6) Polskie akty prawne: Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o rachunkowości


Pobierz ppt "1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google