Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW (SPO-WKP) lata 2004-2006 Cel: poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

2 2 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Źródła finansowania Programu: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 251 mln euro Regionalnego (ERDF) - 1 251 mln euro budżet państwa – 388 mln euro budżet państwa – 388 mln euro NFOŚiGW – 52 mln euro NFOŚiGW – 52 mln euro środki prywatne – 1 148 mln euro środki prywatne – 1 148 mln euro z uwzględnieniem przepisów dotyczących funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznej

3 3 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Do kogo jest kierowany SPO-WKP: 1.Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MŚP) i średnie (MŚP) 2. Instytucje otoczenia biznesu: 2. Instytucje otoczenia biznesu: instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.) fundusze: pożyczkowe, zalążkowe, poręczeń kredytowych spółki zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi instytucje sfery naukowo-badawczej organy administracji rządowej

4 4 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Zasady przyznawania wsparcia w ramach SPO-WKP: SPO-WKP: Refundacja Refundacja całości lub części wydatków kwalifikowanych Zachowanie zasad pomocy publicznej (pomocy państwa ) Informacje na temat wydatków kwalifikowanych do refundacji znajdują się w: podręczniku SPO - WKP dla odbiorców ostatecznych rozporządzeniu Komisji (WE) 1685/2000 rozporządzenie Komisji (WE) 1145/2003 rozporządzeniu Rady (WE) 1260/1999

5 5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Struktura Programu: Priorytet 1.Priorytet 2. instytucje otoczenia biznesu przedsiębiorstwa Działanie 1.1Działanie 2.1 instytucje wspierające doradztwo specjalistyczne Działanie 1.2Działanie 2.2 instytucje finansujące NOWE inwestycje Działanie 1.3Działanie 2.3 parki i inkubatory inwestycje Działanie 1.4Działanie 2.4 badania i infrastruktura badawcza ochrona środowiska Działanie 1.5 usługi publiczne on-line

6 6 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.2.1 Wspieranie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach MGPiPS – Departament Instrumentów Finansowych 2.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo–wystawienniczych MGPiPS - Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

7 7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (1) Cele szczegółowe działania: utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości poprawa stanu środowiska poszerzenie oferty towarowej

8 8 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (2) Budżet: 104.1 mln euro krajowe środki publiczne 104.1 mln euro Europejski Fundusz Rozwoju 224.3 mln euro Regionalnego (EFRR) 224.3 mln euro 312.5 mln euro środki prywatne 312.5 mln euro 640.9 mln euro Ogółem: 640.9 mln euro

9 9 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (3) Powiązania z innymi Programami Operacyjnymi: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR): Promocja przedsiębiorczości (priorytet 2.) Mikroprzedsiębiorstwa (priorytet 3.) Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL): Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki (priorytet 2.)

10 10 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (4) Kryteria oceny projektów: lokalizacja nowej inwestycji wartość nowej inwestycji wielkość zatrudnienia wpływ nowej inwestycji na środowisko wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu poziom innowacyjności technologii wyrobów i usług wytwarzanych w ramach nowej inwestycji zgodność nowej inwestycji z kierunkami uznanymi za priorytetowe na podstawie obserwacji trendów rozwoju technologii realizacja polityk horyzontalnych UE

11 11 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (5) Maksymalne dofinansowanie: Do 50% wydatków kwalifikowanych, w tym: EFRRmax. 35% budżet państwamax. 15% (dla MŚP 30%) Pomoc publiczna: max. 50% wydatków kwalifikowanych (EDN – ekwiwalent dotacji netto) + 15% dla MŚP (EDB – ekwiwalent dotacji brutto)

12 12 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Działanie 2.2.1 - nowe inwestycje (6) Polskie akty prawne: Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Ustawa o gospodarce nieruchomościami Ustawa o rachunkowości


Pobierz ppt "1 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Poznań Małgorzata Świderska Warszawa 27.04.2004 Sektorowy Program Operacyjny WZROST KONKURENCYJNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google