Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) Małgorzata Świderska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) Małgorzata Świderska."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) Małgorzata Świderska

2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 2 Cel SPO – WKP: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

3 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 3 1. Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MSP) 2. Instytucje otoczenia biznesu: Instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.) Fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, kapitału zalążkowego Spółki zarządzające parkami naukowo - technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi Instytucje sfery naukowo-badawczej Organy administracji rządowej Do kogo jest kierowany SPO - WKP:

4 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 4 Struktura Programu SPO - WKP Priorytet 1 instytucje otoczenia biznesu Priorytet 2 przedsiębiorstwa Działanie 1.1 instytucje wspierające Działanie 1.2 instytucje finansujące Działanie 1.3 parki i inkubatory Działanie 1.4 sfera badawczo-rozwojowa Działanie 1.5 usługi publiczne on-line Działanie 2.1 doradztwo specjalistyczne Działanie 2.2 NOWE inwestycje Działanie 2.3 Inwestycje MSP Działanie 2.4 ochrona środowiska

5 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 5 Źródła finansowania Programu: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 1 251 mln euro Regionalnego (EFRR) 1 251 mln euro budżet państwa 388 mln euro budżet państwa 388 mln euro NFOŚiGW 52 mln euro NFOŚiGW 52 mln euro środki prywatne 1 148 mln euro środki prywatne 1 148 mln euro

6 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 6 PRIORYTET 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

7 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 7 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu zrzeszonych w sieci KSU (max. wysokość pomocy 100%) KSU (max. wysokość pomocy 100%) 1.1.2Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu (max. wysokość pomocy – 85%) otoczenia biznesu (max. wysokość pomocy – 85%) DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

8 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 8 Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponadregionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) Wspieranie rozwoju i poprawa oferty instytucji oraz ponadregionalnych sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców (w tym projekty inwestycyjne oraz promocyjne) Projekty ponadregionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu Projekty ponadregionalne, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu Budowa i/lub rozwój baz danych Budowa i/lub rozwój baz danych DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 9 Finansowanie działania: EFRR 30.8 mln euro EFRR 30.8 mln euro Krajowe środki publiczne 5.6 mln euro Krajowe środki publiczne 5.6 mln euro Środki prywatne 4.6 mln euro Środki prywatne 4.6 mln euro DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw DZIAŁANIE 1.1 Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

10 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 10 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych (wys. pom. do 70%) Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych (do 80%) Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital (max. wysokość pomocy – do 50%) DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 11 DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Finansowanie działania: EFRR 174 mln euro EFRR 174 mln euro Krajowe środki publiczne 45 mln euro Krajowe środki publiczne 45 mln euro Środki prywatne 35 mln euro Środki prywatne 35 mln euro

12 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 12 Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych, parków naukowo–technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (w tym akademickich) Studia wykonalności, biznes plany, oceny oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo- technologicznych oraz inkubatorów technologicznych, w tym przedsiębiorczości akademickiej Usługi doradcze dla instytucji zarządzających w/w parkami oraz inkubatorami DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

13 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 13 Finansowanie działania: EFRR 126.9 mln euro EFRR 126.9 mln euro Krajowe środki publiczne 42.3 mln euro Krajowe środki publiczne 42.3 mln euro ( budżet + jst i inne publiczne) ( budżet + jst i inne publiczne) Środki prywatne 0.0 mln euro Środki prywatne 0.0 mln euro DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm DZIAŁANIE 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm

14 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 14 Badania przemysłowe i przedkonkurencyjne prowadzone przez MŚP Inwestycje w laboratoriach wykonujących specjalistyczne usługi dla MŚP Inwestycje w Centrach Zaawansowanych Technologii i Centrach Doskonałości Projekty badawcze realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii-foresight DZIAŁANIE 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 15 Finansowanie działania: EFRR 100.8 mln euro EFRR 100.8 mln euro Krajowe środki publiczne 37.4 mln euro Krajowe środki publiczne 37.4 mln euro Środki prywatne 57.4 mln euro Środki prywatne 57.4 mln euro DZIAŁANIE 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką

16 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 16 Stworzenie elektronicznej platformy powszechnego dostępu osób i firm do informacji i usług publicznych oraz granty dla instytucji publicznych na wdrożenie, rozpowszechnienie i wykorzystywanie w/w platformy Zwiększenie bezpieczeństwa wymiany danych przesyłanych do administracji publicznej Integracja referencyjnych rejestrów osób i firm DZIAŁANIE 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

17 Ministerstwo Gospodarki i Pracy 17 Finansowanie działania: EFRR 115.0 mln euro EFRR 115.0 mln euro Krajowe środki publiczne 38.3 mln euro Krajowe środki publiczne 38.3 mln euro Środki prywatne 0.0 mln euro Środki prywatne 0.0 mln euro DZIAŁANIE 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki i Pracy Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) Małgorzata Świderska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google