Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Przebieg realizacji działań dotyczących MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Przebieg realizacji działań dotyczących MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,"— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Przebieg realizacji działań dotyczących MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata stan na dzień 15 września 2006 r. Podkomitet Monitorujący ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw 26 września 2006 r.

2 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 2 Wnioski złożone w ramach SPO-WKP Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet II Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Około 22 tys. wniosków poprawnych formalnie zostało złożonych przez MSP, stanowi to ok. 88 % wszystkich poprawnych formalnie wniosków w SPO-WKP

3 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 3 Wartość umów podpisanych w stosunku do alokacji na Priorytet II w mln PLN Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na Priorytet II na: rok 2004 wynosi 264 % lata wynosi 61,7 %

4 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 4 Wartość dokonanych płatności na rzecz MSP w stosunku do alokacji na Priorytet II w mln PLN Wartość dokonanych płatności na rzecz Beneficjentów w stosunku do alokacji na Priorytet II na: rok 2004 wynosi 75,4 % lata wynosi 17,6 %

5 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 5 Liczba i wartości umów w ramach działania 2.1 Liczba i wartości umów w ramach działania 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo 87,7% na lata w mln PLN umowy

6 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 6 Płatności dokonane w ramach działania 2.1 W ramach działania 2.1 dokonano płatności na łączną kwotę: ,63 PLN Stanowi to 35,9 % alokacji na rok 2004 Stanowi to 35,9 % alokacji na rok 2004 i 14,5 % alokacji na lata i 14,5 % alokacji na lata

7 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 7 Liczba i wartość podpisanych umów w poddziałaniu Liczba i wartość podpisanych umów w poddziałaniu Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji w mln PLN 13,6 % na lata ,7 % na lata umowy MSP Wszystkie umowy w poddz. Alokacja na lata

8 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 8 Płatności dokonane w ramach poddziałania W ramach poddziałania dokonano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości – ,16 PLN co stanowi alokacji na lata W ramach poddziałania dokonano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości – ,16 PLN co stanowi 18,5 % alokacji na lata Około 75 mln PLN wypłacono na rzecz MSP Około 75 mln PLN wypłacono na rzecz MSP

9 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 9 Liczba i wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na poddziałanie Liczba i wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na poddziałanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w mln PLN 4,5 % na lata ,7 % na lata ,2 % na lata ,4 % (na lata ) 24,3 % (na lata ) 541 umów 1074 umów 871 umów 2486 umów 2961 umów (Dane dla poddziałania aktualne na r.)

10 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 10 Płatności dokonane w ramach poddziałania W ramach poddziałania dokonano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości – ,45 PLN co stanowi 11,7 % alokacji na lata W ramach poddziałania dokonano płatności na rzecz Beneficjentów w wysokości – ,45 PLN co stanowi 11,7 % alokacji na lata

11 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 11 Liczba i wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na działanie 2.3 Liczba i wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w mln PLN 33,9 % na lata ,7% na lata ,8% na lata ,5 % na lata umów 1015 umów 1208 umów 2443 umów MikroMałe Alokacja na działanie na Alokacja na działanie na 2004 MSP (łącznie) Średnie

12 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 12 Umowy podpisane w ramach działania 2.3 wg. województw Najwięcej umów podpisano w województwach: mazowieckim: 300 umów o wartości 205,5 mln PLN; mazowieckim: 300 umów o wartości 205,5 mln PLN; wielkopolskim: 275 umów o wartości 171,9 mln PLN; wielkopolskim: 275 umów o wartości 171,9 mln PLN; śląskim: 227 umów o wartości 119,6 mln PLN; śląskim: 227 umów o wartości 119,6 mln PLN; łódzkim: 222 umowy o wartości 111,7 mln PLN; łódzkim: 222 umowy o wartości 111,7 mln PLN; małopolskim: 200 umów o wartości 124,0 mln PLN; małopolskim: 200 umów o wartości 124,0 mln PLN; kujawsko-pomorskim: 181 umów o wartości 124,1 mln PLN. kujawsko-pomorskim: 181 umów o wartości 124,1 mln PLN.

13 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 13 Umowy podpisane w ramach działania 2.3 wg. województw Najwięcej umów podpisano w województwach: świętokrzyskim: 63 umowy o wartości 38,6 mln PLN; świętokrzyskim: 63 umowy o wartości 38,6 mln PLN; lubuskim: 69 umów o wartości 40,3 mln PLN; lubuskim: 69 umów o wartości 40,3 mln PLN; opolskim: 73 umowy o wartości 37,4 mln PLN; opolskim: 73 umowy o wartości 37,4 mln PLN; zachodniopomorskim: 73 umów o wartości 45,2 mln PLN; zachodniopomorskim: 73 umów o wartości 45,2 mln PLN; lubelskim: 77 umów o wartości 50,0 mln PLN. lubelskim: 77 umów o wartości 50,0 mln PLN.

14 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 14 Umowy podpisane w ramach działania 2.3 wg. województw w mln PLN

15 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 15 Umowy w ramach działania 2.3 wg klasyfiakcji PKD Najwięcej umów podpisały przedsiębiorstwa z następujących działów PKD: przetwórstwo przemysłowe: 1940 umów; przetwórstwo przemysłowe: 1940 umów; usługi: 168 projektów; usługi: 168 projektów; handel: 146 projektów; handel: 146 projektów; budownictwo: 138 projektów. budownictwo: 138 projektów.

16 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 16 Płatności dokonane w ramach działania 2.3 W ramach działania 2.3 dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości ,57 PLN co stanowi 120,4 % alokacji na rok 2004 i 27,8 % alokacji na lata w tym dla: W ramach działania 2.3 dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości ,57 PLN co stanowi 120,4 % alokacji na rok 2004 i 27,8 % alokacji na lata w tym dla: Mikroprzedsiębiorców ,80 PLN Mikroprzedsiębiorców ,80 PLN Małych przedsiębiorców – ,68 PLN Małych przedsiębiorców – ,68 PLN Średnich przedsiębiorców – ,19 PLN Średnich przedsiębiorców – ,19 PLN

17 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 17 Płatności w ramach działania 2.3 wg województw Najwięcej płatności dokonano na rzecz projektów realizowanych w województwach: wielkopolskim: ,54 PLN; wielkopolskim: ,54 PLN; mazowieckim: ,23 PLN; mazowieckim: ,23 PLN; małopolskim: ,86 PLN; małopolskim: ,86 PLN; śląskim: ,63 PLN; śląskim: ,63 PLN; łódzkim: ,97 PLN. łódzkim: ,97 PLN.

18 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 18 Płatności w ramach działania 2.3 wg województw Najmniej płatności zrealizowano w województwach: opolskim: ,68 PLN; opolskim: ,68 PLN; świętokrzyskim: ,42 PLN; świętokrzyskim: ,42 PLN; zachodniopomorskim: ,97 PLN; zachodniopomorskim: ,97 PLN; lubuskim: ,74 PLN; lubuskim: ,74 PLN; lubelskim: ,26 PLN. lubelskim: ,26 PLN.

19 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 19 Wartość podpisanych umów w ramach działania 2.4 Wartość podpisanych umów w ramach działania 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska w mln PLN 19 umów MSP 66 umów w całym działaniu 24,9 % na lata ,4 % na lata

20 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 20 Płatności dokonane w ramach działania 2.4 W ramach działania 2.4 dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości ,22 PLN, co stanowi 0,64% alokacji na działanie w tym na rzecz MSP wypłacono ,76 PLN.

21 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 21 Wartości płatności w ramach działania 2.4

22 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Przebieg realizacji działań dotyczących MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google