Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa."— Zapis prezentacji:

1 Wrocław

2 Środki na przedsiębiorczość MŚP EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa Startery

3 Priorytet 1:Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność) RPO W chwili obecnej środki dla przedsiębiorców zostały już wydane podobne programy mogą być przewidziane na lata Środki które były dla rozwoju przedsiębiorczości na Dolnym Śląsku

4 Dotacje inwestycyjne w zakresie innowacyjno ś ci, wdra ż ania technologii informacyjnych oraz prowadzenia działalno ś ci B+R 1.1.A Dotacje inwestycyjne dla MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) wspierające innowacyjność produktową i procesową, w tym innowacyjność o charakterze regionalnym, zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki), 1.1.B Dotacje inwestycyjne dla MŚP wdrażających technologie informacyjne 1.1.C Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (realizowane będą projekty wpisujące się w Program Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego),

5 1.1.D2 Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat 1.1.F Dotacje inwestycyjne dostosowujące MŚP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej.

6 Działanie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu 1.2.A Dotacje na doradztwo dla MŚP, obejmuje wyłącznie projekty doradcze 1.2.B Dotacje na doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie B+R i innowacyjności (zgodne z Dolnośląską Strategią Innowacji) 1.2.C Dotacje dla MŚP w zakresie nawiązywanie kontaktów gospodarczych (targi, misje) 1.2.E Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. seminaria, konferencje) 1.2.E Przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in.seminaria, konferencje) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń IOB.

7 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) 1. Dla wydatków związanych z częścią inwestycyjną: 40% - dla dużych przedsiębiorstw 50% - dla średnich przedsiębiorstw 60% - dla małych i mikroprzedsiębiorstw 2. Dla wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej: 50%- wyłącznie MŚP

8 EFS Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rynek otwarty dla wszystkich działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Uczestnicy projektu osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w obszarach niezwiązanych z produkcją rolną i/lub zwierzęcą z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu;

9 Formy wsparcia -Doradztwo indywidulne -Szkolenia z zakresu zakładania działalności -Dotacje Inwestycyjne do 40 tyś złotych -Dotacje pomostowe do 6 miesięcy po założeniu firmy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy ok 1200 PLN -Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności -księgowe, prawne, itp. W chwili obecnej są prowadzone projekty w ramach 6.2 więcej informacji na stronie

10 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, poprzez zastosowanie pożyczek, na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę Kwota w konkursie ,00 PLN Punkty strategiczne: Grupę docelową stanowią co najmniej w 30% doktoranci, lub pracownicy naukowi jednostek naukowych lub studenci lub pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni planujący rozpocząć działalność gospodarczą. EFS Na 2012 rok w Planach Działań zaplanowano w zakresie przedsiębiorczości W ramach działania 6.2 uruchomiono nowy instrument w postaci pożyczek W chwili obecnej MRR opracowuje zasady udzielania i oprocentowania pożyczek.

11 W 2012 konkurs w zakresie dotacji na bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) będzie skierowany tylko do osób niepełnosprawnych Kwota przeznaczona na konkurs ,00 PLN EFS

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wrocław. Środki na przedsiębiorczość MŚP 2007-2013 EFRREFS RPOPO KL Środki na wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw Środki na założenie przedsiębiorstwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google