Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Stan rozwoju Systemu Analiz Samorządowych czerwiec 2009 Dr Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Warszawa, 25.06.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Stan rozwoju Systemu Analiz Samorządowych czerwiec 2009 Dr Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Warszawa, 25.06.2009."— Zapis prezentacji:

1 1 Stan rozwoju Systemu Analiz Samorządowych czerwiec 2009 Dr Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Warszawa, 25.06.2009

2 2 Cele SAS podstawowych parametrach dostarczanych usług – w ujęciu porównawczym stanie rozwoju jednostki samorządu, z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i jakości życia mieszkańców, oraz innych uwarunkowań: np. finansowych, demograficznych. Dostarczenie decydentom samorządowym (różnych poziomów!) syntetycznej informacji o:

3 3 Rozszerzenie monitoringu z 4 do 6 sektorów usług społecznych: - pomoc społeczna, kultura i oświata i technicznych: - transport (drogownictwo i transport publiczny) - komunalna gospodarka mieszkaniowa - gospodarka komunalna (wod-kan, odpady stałe) 3 zagadnienia przekrojowe (finanse, demografia, wskaźniki zrównoważonego rozwoju) Współpraca z GUS - BDR, MF i MEN Rozszerzenie SAS-u na gminy wiejskie i powiaty Grupy Wymiany Doświadczeń – praktyczny sposób weryfikacji System Analiz Samorządowych w latach 2007-2009:

4 4 ….. 1. …..

5 5 Benchmarking usług System Analiz Samorządowych jako przykład systemu Benchmarkingu – 4 kroki wdrożenia w 2 etapach: 1999-2006: 1. Pomiar kosztów i wyników dostarczania usług 2. Porównywanie ich pomiędzy miastami od 2007/2008 – w formie Grup Wymiany Doświadczeń: 3. Analiza sposobu dostarczania usług przez najlepszych 4. Przygotowanie własnych planów doskonalenia usług Benchmarking – narzędzie doskonalenia zarządzania. System porównywania wyników w pomiędzy podmiotami (miastami) w celu zidentyfikowania tych które osiągają najlepsze, aby móc adaptować ich rozwiązania i osiągać podobne lub lepsze wyniki.

6 6 Grupy Wymiany Doświadczeń Współpraca samorządów w grupach, w celu doskonalenia dostarczania usług publicznych poprzez: mierzenie wyników i kosztów realizacji zadań (z wykorzystaniem danych z Bazy SAS), badanie opinii odbiorców usług, wzajemne dzielenie się doświadczeniami w zakresie organizacji dostarczania usług.

7 7 Grupy Wymiany Doświadczeń : Tematyka GWD – te same sektory usług jak w Systemie Analiz Samorządowych: Usługi społeczne : Pomoc społeczna Oświata Kultura Usługi techniczne : Transport (drogownictwo i komunikacja publiczna) Gospodarka komunalna (woda/ścieki i odpady stałe) Komunalna gospodarka mieszkaniowa

8 8 Grupy Wymiany Doświadczeń : organizacja pracy Grupy Wymiany Doświadczeń – narzędzie doskonalenia usług w oparciu o analizę wyników i sposobów dostarczania usług w miastach, które są członkami Grupy Skład Grupy - 6-7 jednostek samorządu terytorialnego Zespół po 3 osoby z każdej JST – wyższy i średni szczebel kierowniczy Spotkania w miastach / gminach – członkach grupy Cykl pracy grupy - 8 miesięcy (5 spotkań grupy, po 1-2 dni) Kluczową rolę odgrywa koordynator Grupy – najczęściej aktywny samorządowiec lub doświadczony konsultant – prowadzący proces wymiany doświadczeń

9 9 6 Grup Wymiany Doświadczeń (35 miast)

10 10 Grupa Wymiany Doświadczeń: Oświata

11 11 Grupa Wymiany Doświadczeń: Pomoc społeczna

12 12 GWD – GOSPODARKA KOMUNALNA

13 13 Grupy Wymiany Doświadczeń w Polsce – pomiary jakościowe usług Pytanie 11. Jak Pan(i) ogólnie ocenia funkcjonowanie szkoły? (odpowiedzi rodziców w 13 miastach) MIASTA: A B C D E F G H I J K L M

14 14 Grupy Wymiany Doświadczeń : Nabór do kolejnego 3-go cyklu Grup Wymiany Doświadczeń – w czerwcu 2009 Okres pracy Grup: wrzesień 2009 – kwiecień 2010 Miasta – członkowie Związku Miast Polskich otrzymają pisemne zaproszenia wraz z formularzem Zapraszamy

15 15 ….. 1. …..

16 16 Tekst

17 17

18 18

19 19 Tekst

20 20 Tekst

21 21

22 22

23 23

24 24 Tekst

25 25 Tekst

26 26

27 27 Tekst

28 28 Tekst

29 29 Tekst

30 30 Tekst

31 31 ….. 1. …..

32 32 Tekst

33 33 sektory usług: np. pomoc społeczna

34 34 sektory usług: np. oświata

35 35 Tekst

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41 Aspekty formalne współpracy ZMP podpisuje mowę o dzieło z koordynatorami (moderatorami warsztatów): Przygotowanie autorskiego scenariusza Prowadzenie (moderacja) 4 warsztatów Zwrot kosztów przejazdu i noclegu Uczestnicy (z JST) opłacają swoje koszty dojazdu i noclegu Gospodarze spotkania (JST) udostępniają salę i opłacają posiłki, umożliwiają zwiedzanie obiektów na terenie miasta

42 42 Tekst

43 43 Tekst

44 44 Tekst

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49 Zielony moduł

50 50 Zielony moduł

51 51 Zielony moduł

52 52 Tekst

53 53 Tekst

54 54 Tekst


Pobierz ppt "1 Stan rozwoju Systemu Analiz Samorządowych czerwiec 2009 Dr Tomasz Potkański Z-ca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich Warszawa, 25.06.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google