Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty wsparcia udzielonego w latach 2004-2006 w ramach działania 2.2 ZPORR w województwie podkarpackim Jowita Siemińska Oddział Nauki Departament Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty wsparcia udzielonego w latach 2004-2006 w ramach działania 2.2 ZPORR w województwie podkarpackim Jowita Siemińska Oddział Nauki Departament Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Efekty wsparcia udzielonego w latach 2004-2006 w ramach działania 2.2 ZPORR w województwie podkarpackim Jowita Siemińska Oddział Nauki Departament Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

2 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 2 Podział procentowy uczniów, którzy otrzymali stypendium unijne w poszczególnych latach 36% 28%

3 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 3 Podział procentowy studentów, którzy otrzymali stypendium unijne w poszczególnych latach 56% 24% 20%

4 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 4 Podział procentowy uczniów, którzy otrzymali stypendium unijne w poszczególnych latach wg płci 44% 56%

5 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 5 Podział procentowy studentów, którzy otrzymali stypendium unijne w poszczególnych latach wg płci 35% 65%

6 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 6 Średnia roczna wypłaconego stypendium w latach 637,56514,46490,43

7 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 7 Średnia miesięczna wypłaconego stypendium w latach 106,2685,7481,74

8 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 8 Duże zainteresowanie stypendiami Ograniczone środki finansowe (mimo realokacji) Stypendia na minimalnym poziomie ustalonym w RPRD Do połowy 2005 roku istniał obowiązek wypłaty stypendiów dla uczniów na podstawie refundacji poniesionych koszów Duża liczba uczniów, którzy przerwali udział w projekcie z powodu przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych Dlaczego tak się stało? Odpowiedzi należy szukać...

9 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 9 Cel badania: oszacowanie skuteczności stypendiów wypłacanych w ramach działania 2.2 ZPORR oczekiwania beneficjentów ostatecznych w stosunku do projektów realizowanych w ramach działania 2.2 ZPORR czynniki ograniczające skuteczność przyznawanego wsparcia w ramach działania 2.2 ZPORR Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR

10 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 10 Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR Odsetek stypendystów działania 2.2 ZPORR, którzy ukończyli szkołę średnią w roku szkolnym 2004/2005 w województwie podkarpackim wyniósł 99%. zdali maturę w roku szkolnym 2004/2005 w województwie podkarpackim wyniósł 96%. kontynuują naukę na poziomie wyższym niż średni w województwie podkarpackim wyniósł 65%. Liczba przebadanych BO w województwie podkarpackim N=74

11 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 11 Przeprowadzone badania pilotażowe pokazały, że realizowane projekty stypendialne przyczyniły się do realizacji celu działania 2.2 ZPORR. W ogólnej ocenie badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymywali wsparcie w ramach działania, pobierane stypendia przyczyniły się do przezwyciężenia problemów związanych z dojazdem do szkoły (59% ankietowanych), kupnem podręczników (46%), zakupem pomocy naukowych (34%) i odzieży (25%); Na podobnym poziomie kształtowały się również odpowiedzi wśród ankietowanych studentów. 80% z nich przyznało się do finansowych trudności. Udzielone wsparcie pomogło studentom pokryć koszty dojazdów (42%), pomocy naukowych (41%), podręczników (39%), zakwaterowania (25%), wyżywienia (19%).

12 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 12 Badani uczniowie ocenili przydatność stypendium w skali od 1 do 10 na 5,88; studenci natomiast na 5,41. Badania pokazały również, że dla 16% uczniów i 13% studentów otrzymywane stypendium było warunkiem koniecznym do osiągnięcia obecnego poziomu wykształcenia.

13 18 grudnia 2007 Jowita Siemińska 13 Dziękuję za uwagę. Jowita Siemińska


Pobierz ppt "Efekty wsparcia udzielonego w latach 2004-2006 w ramach działania 2.2 ZPORR w województwie podkarpackim Jowita Siemińska Oddział Nauki Departament Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google