Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacyjność 2006 Aleksander Żołnierski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 6 lipca 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacyjność 2006 Aleksander Żołnierski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 6 lipca 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Innowacyjność 2006 Aleksander Żołnierski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 6 lipca 2006 r.

2 Innowacyjność 2006 © PARP

3 Innowacyjność 2006 © PARP

4 Innowacyjność 2006 © PARP

5 Innowacyjność 2006 Odsetek firm innowacyjnych wśród MSP © PARP

6 Innowacyjność 2006 Nakłady B+R na przedsiębiorstwo małe i średnie w latach 2002-2004 w regionach w tys. zł © PARP

7 Innowacyjność 2006 Udział sektora MSP w regionalnych nakładach innowacyjnych (%) w 2004 roku © PARP

8 Innowacyjność 2006 Udział eksportu w sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych – liderzy (%) © PARP

9 Innowacyjność 2006 Porozumienia o współpracy w procesie innowacyjnym w sektorze MSP (odsetek firm) w 2004 roku © PARP

10 Innowacyjność 2006 Udział regionów w zakupach nowych technologii przez MSP w 2004 roku (%) © PARP

11 Innowacyjność 2006 Sprzedaż technologii przez MSP w regionach w 2004 roku (sztuki) © PARP

12 Innowacyjność 2006 Bariery innowacyjności 1.We wszystkich regionach najważniejsze czynniki utrudniające procesy innowacyjne to czynniki ekonomiczne szczególnie dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionach najuboższych. 2.Druga co do istotności kategoria czynników utrudniających procesy innowacyjne to czynniki rynkowe (niepewny popyt i opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwo). 3.Dosyć istotne są też bariery związane z wiedzą (problemy w znalezieniu partnerów zgłaszane przeciętnie przez 22% MSP oraz brak wykwalifikowanego personelu – średnio 15% MSP). © PARP

13 Innowacyjność 2006 Bardzo istotną barierą jest także artykułowany przez przedsiębiorców brak potrzeby działalności innowacyjnej (jest to bariera innowacyjności w 11% polskich MSP). © PARP

14 Innowacyjność 2006 Dziękuję za uwagę © PARP


Pobierz ppt "Innowacyjność 2006 Aleksander Żołnierski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 6 lipca 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google