Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROK WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROK WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan."— Zapis prezentacji:

1 ROK WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa, 12 maja 2005 r.

2 W opinii przedsiębiorstw fundusze strukturalne są, po kredycie bankowym, najlepszym źródłem finansowania inwestycji Źródło: Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2005, PKPP Lewiatan

3 W ciągu 10 miesięcy wniosek o dotacje z funduszy unijnych złożyło tylko o 43% mniej MŚP niż w okresie 14 lat ( , PHARE) Źródło: Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2005, PKPP Lewiatan

4 A w 2005 r. liczba MŚP, które będą się ubiegać o dotacje z funduszy strukturalnych może wzrosnąć wielokrotnie. Źródło: Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2005, PKPP Lewiatan

5 Przedsiębiorstwa preferują bezpośrednie dofinansowanie inwestycji i tanie pożyczki na przedsięwzięcia innowacyjne Źródło: Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2005, PKPP Lewiatan 75,6% 66,8%

6 Informacja o funduszach unijnych jest ciągle trudno dostępna dla MŚP Źródło: Badanie Konkurencyjność sektora MŚP 2005, PKPP Lewiatan

7 Mocne strony silna pozycja funduszy strukturalnych jako potencjalnego źródła finansowania inwestycji bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorstw wykorzystaniem funduszy strukturalnych (liczba przedsiębiorstw, które składały wnioski) koncentracja zainteresowania przedsiębiorców na grantach inwestycyjnych i tanich pożyczkach na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wg stanu na marzec05 wartość złożonych wniosków do SPO WKP wyniosła 116,5% całości alokacji na lata w ramach działania 2.3 (wzrost konkurencyjności MŚP przez inwestycje) w I rundzie aplikacyjnej MŚP złożyły 6,5 tys. wniosków, 727 wniosków na 399,5 mln PLN uzyskało ocenę merytoryczną rekomendującą je do wsparcia w ramach działania 2.3 w II rundzie aplikacyjnej MŚP złożyły 7690 wniosków (prace nad ocena trwają) SWOT

8 Słabe strony (na podstawie badania PKPP Lewiatan Konkurencyjność sektora MŚP 2005) bardzo słabe zainteresowanie MŚP dofinansowaniem szkoleń i usług doradczych niska ocena MŚP rzetelności informacji, które otrzymują o funduszach strukturalnych niska ocena MŚP rzetelności informacji dotyczącej wypełniania wniosków (na podstawie pracy Komitetu ds. Funduszy Strukturalnych przy PKPP Lewiatan) nieczytelność, rozproszenie i trudny dostęp do informacji dotyczących wymogów, które trzeba spełnić ubiegając się o dofinansowanie ze środków strukturalnych biurokracja, zbyt rozbudowane formularze wniosków, brak spójności między formularzami wniosków i załącznikami nieprecyzyjne kryteria oceny wniosków, zróżnicowany poziom ekspertów oceniających wnioski brak 100% przejrzystości procesu wyboru projektów konieczność zabezpieczania umów przez przedsiębiorców i organizacje pozarządowe drogimi i trudno dostępnymi zabezpieczeniami brak elastyczności systemu wdrażania funduszy strukturalnych

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ROK WDRAŻANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH MOCNE I SŁABE STRONY SYSTEMU dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google