Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Kierzkowski Szanse rozwoju przedsiębiorczości związane z funduszami pomocowymi po akcesji Warszawa, 8 grudnia 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Kierzkowski Szanse rozwoju przedsiębiorczości związane z funduszami pomocowymi po akcesji Warszawa, 8 grudnia 2003."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Kierzkowski Szanse rozwoju przedsiębiorczości związane z funduszami pomocowymi po akcesji Warszawa, 8 grudnia 2003

2 System programów pomocowych po akcesji

3 Finansowanie programów strukturalnych w Polsce - 2004 - 2006 Programy operacyjne - 8,27 mld euro Fundusz Spójności - 4,22 mld euro Inicjatywy Wspólnoty- 0,355 mld euro Razem UE - 12,85 mld euro Współfinansowanie - 3,12 mld euro Współfinansowanie - 0,75 mld euro Współfinansowanie - 0,12 mld euro Razem Polska - 3,99 mld euro

4 Szanse rozwoju przedsiębiorczości związane z funduszami pomocowymi po akcesji 1. 1.Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej 2. 2.Udział przedsiębiorstw w realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych 3. 3.Bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorstw

5 Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw Nakłady inwestycyjne MŚP w roku 2001 11 mld euro Roczne nakłady inwestycyjne dla przedsiębiorstw w SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 0,3 mld euro 1:37

6 PRIORYTETY SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu 2. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na jednolitym rynku europejskim

7 PRIORYTET 1 Działania 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw, 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line,

8 PRIORYTET 2 Działania 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo, 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej, 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje, 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska,

9 DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSPPOPRZEZ INWESTYCJE - BUDŻET W mln EURProcentowy udziału w kosztach ogółem Koszty ogółem718,0100,0% Ogółem wkład publiczny 359,050% Wkład z EFRR251,335% Budżet państwa107,715% Środki prywatne359,050%

10 OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Projektodawcy: małe i średnie przedsiębiorstwa (za wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata); Pomoc ze środków publicznych : –35%, 40% i 50% kosztów kwalifikowanych projektu oraz –Nie więcej niż 1 milion złotych

11 WDRAŻANIE DZIAŁANIA 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE Instytucja wdrażająca: PARP/RIF; Rola banków; Rola Komitetu Sterującego; Rola Instytucji Zarządzającej.

12 DZIAŁANIE 2.3. WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ INWESTYCJE Rodzaje projektów: –Inwestycje w technologie (dostosowanie technologii i produktów do dyrektyw UE, wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej w przedsiębiorstwach, zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem); –Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw; –Projekty modernizacyjne MSP; –Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych;

13 DODATKOWE INFORMACJE www.mpips.gov.pl/programy www.parp.gov.pl/regionalny


Pobierz ppt "Tomasz Kierzkowski Szanse rozwoju przedsiębiorczości związane z funduszami pomocowymi po akcesji Warszawa, 8 grudnia 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google