Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Grażyna Twardowska Działanie 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Grażyna Twardowska Działanie 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Grażyna Twardowska Działanie 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości

2 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 2 Cel i formy wsparcia Cel : - Wsparcie przedsiębiorcy na etapie zakładania przedsiębiorstwa, w okresie początków jego funkcjonowania Trzy komponenty: komponent I – usługi doradczo szkoleniowe komponent I – usługi doradczo szkoleniowe komponent II – wsparcie pomostowe (na koszty bieżące) komponent II – wsparcie pomostowe (na koszty bieżące) komponent III – wsparcie inwestycyjne komponent III – wsparcie inwestycyjne ((publ. - 75%p/(75%+25%) + pr. - 25%)) : Źródła finansowania środków publicznych: Europejski Fundusz Społeczny 75 % - Europejski Fundusz Społeczny budżet państwa 25% - budżet państwa

3 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 3 Beneficjenci Działania 2.5 ZPORR Instytucje szkoleniowo – doradcze: 1. Ośrodki Krajowego Systemu Usług 2. Instytucje rynku pracy 3. Szkoły wyższe 4. Organizacje pozarządowe 5. Agencje rozwoje regionalnego i lokalnego 6. Jednostki naukowe 7. Ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego 8. Partnerstwa podmiotów wymienionych w pkt 1-7

4 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 4 Projekty przyjęte do finansowania I termin: - Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. - Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile - Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Kaliszu - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno- Menedżerska MILENIUM w Gnieźnie - Projekt własny Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

5 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 5 Projekty przyjęte do finansowania II termin: - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w Gnieźnie - Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznański Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu - Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Ostrowie Wlkp. - Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu

6 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 6 Projekty przyjęte do finansowania III termin: - Fundacja Demokracji Lokalnej w Warszawie - TOTAL Grupa Consultingowa S.A. Poznań

7 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 7 Grupy docelowe Beneficjentów Ostatecznych młodzież do 25 roku życia rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia inne

8 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 8 Sposoby informowania Beneficjentów Ostatecznych Ogłoszenia w prasie, w lokalnych mediach Strona internetowa Beneficjenta Plakaty reklamowe Spotkania informacyjne Broszury, materiały informacyjne, plakaty Konkurs i seminarium informacyjne Urzędy Miast i Gmin, PUP, Starostwa Powiatowe

9 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 9 Środki do zakontraktowania (wg kursu 4,7894 PLN) - 20,69 mln PLN na 2005 r. (wg kursu 4,7894 PLN/RPRD) - 11,7 mln PLN zakontraktowano (trzy terminy / 4 ?) - 10,42 mln PLN na 2006 (wg kursu 4,7894) - 10,27 mln PLN) na 2006 (wg kursu 4,0) - 6,92 mln PLN / trzy terminy Utrata środków – 3,35 mln PLN /17%

10 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 10 Główne wskaźniki produktu -liczba BO objętych szkoleniami -liczba BO objętych doradztwem -liczba BO objętych wsparciem pomostowym -liczba BO objętych dotacjami inwestycyjnymi

11 ZPORR – 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ____________________________________________________________________________ Grażyna Twardowska 11 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Konin, ul. Zakładowa 4 Tel: 0-63 / Fax: 0-63 / Informacja dot. Działania 2.5 ZPORR: Tel: 0-63 / wew Regionalna Instytucja Finansująca w woj. wielkopolskim


Pobierz ppt "1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Grażyna Twardowska Działanie 2.5 ZPORR Promocja Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google