Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od pomysłu do realizacji projektu - procedury. 2. Jakie są źródła finansowania naszego projektu?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od pomysłu do realizacji projektu - procedury. 2. Jakie są źródła finansowania naszego projektu?"— Zapis prezentacji:

1 Od pomysłu do realizacji projektu - procedury

2 2. Jakie są źródła finansowania naszego projektu?

3 3. Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

4 Regionalne Programy Operacyjne Województwa Podlaskiego Osie Priorytetowe: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Rozwój infrastruktury transportowej Rozwój turystyki i kultury Społeczeństwo informacyjne Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Rozwój infrastruktury społecznej Pomoc techniczna

5 Norweski Mechanizm Finansowy Obszary Priorytetowe: Ochrona środowiska – inwestycje Promowanie zrównoważonego rozwoju Ochrona kulturowego dziedzictwa Rozwój zasobów ludzkich Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Badania naukowe Ochrona środowiska – nieinwestycyjna Polityka regionalna i działania transgraniczne Pomoc techniczna przy wdrażaniu prawa UE

6 Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform Środowisko i infrastruktura Sektor prywatny Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

7 4. Jakie priorytety i jakie działania? Priorytet 2. Działanie 2.1 Działanie 2.2 Działanie 2.3 Działanie 2.4

8 Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.2 Region atrakcyjny dla inwestycji Działanie 1.3 Wsparcie instytucji tworzenia biznesu Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

9 5. Czy moje przedsięwzięcie na pewno pasuje?

10 6. Dokumentacja Program Szczegółowy opis priorytetów

11 7. Inne ważne informacje dla naszego przedsięwzięcia w ramach określonego działania Typy przedsięwzięć Typy konkursów Poziom dofinansowania Max % dofinansowania Forma rozliczenia

12 8. Gdzie składamy wnioski i do jakiej instytucji?

13 9. Kiedy rozpoczynają się konkursy / nabory wniosków?

14 10. Określamy swoje szanse i możliwości Kryteria formalne oraz merytoryczne

15 11. Zanim rozpocznie się nabór - jak się przygotować?

16 12. Ukazuje się termin rozpoczęcia naboru wniosków

17 13. Czytamy pełną dokumentację konkursową, zwracamy uwagę na wszystkie załączniki!

18 14. Dokumentacja konkursowa, wytyczne dla projektodawcy Najważniejsze elementy Regulamin Dokumentacja konkursowa

19 15. Inne dokumenty zawarte w dokumentacji konkursowej Załącznik – Kryteria wyboru projektów, Załącznik – Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu, Załącznik – Wzór Umowy o dofinansowanie projektu, Załącznik – wzory oświadczeń

20 16. Dokumenty cd. Biznes plan (studium) Wniosek

21 17. Przygotowanie merytoryczne i formalne wniosku

22 18. Składamy wniosek do odpowiedniej instytucji – czekamy na wyniki

23 19. Ocena formalna Uzupełnienie lub odrzucenie wniosku Akceptacja

24 20. Ocena merytoryczna Lista z wynikami – ocena punktowa

25 21. Wyniki konkursu Możliwość wniesienia protestu oraz sprawdzenia oceny projektu

26 22. Dostarczenie określonych załączników

27 23. Podpisanie umowy o dotację

28 24. Realizacja projektu

29 25. Przedkładanie wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektu

30 26. Kontrola i monitoring projektu.

31 27. Zakończenie merytoryczne projektu Konferencja, certyfikaty, zdjęcia, raporty

32 28. Ewaluacja projektu – zakończenie

33 29. Zakończenie – rozliczenie finansowe


Pobierz ppt "Od pomysłu do realizacji projektu - procedury. 2. Jakie są źródła finansowania naszego projektu?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google