Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin, 5 lipca 2006 r.. Katarzyna Kromke-Korbel Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin, 5 lipca 2006 r.. Katarzyna Kromke-Korbel Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu."— Zapis prezentacji:

1 Lublin, 5 lipca 2006 r.

2 Katarzyna Kromke-Korbel Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

3

4

5

6 643 tys. Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (1/4)

7 Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (2/4) SPO RZL (Priorytet 1 i 2) - 510 tys. ZPORR (Priorytet 2) - 133 tys.

8

9 Stan na 31 grudnia 2005 r. Stopień realizacji wskaźników rezultatu Stopień realizacji wskaźników wpływu Zakładany w U SPO RZL wskaźnik wpływu: 30% dla Działania 1.2 i 1.5 oraz 25% dla Działania 1.3 Pierwsze badanie ostatecznych beneficjentów pomocy udzielonej w ramach Działań 1.2, 1.3 i 1.5 SPO RZL Wskaźnik wpływu = 70,5%

10 PROGRAM NAPRAWCZY Nowelizacja ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - prace w komisjach sejmowych (II czytanie), planowana data wejścia w życie: wrzesień 2006 r. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - weszła w życie 25 maja 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. trybu i terminów sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń - weszło w życie 27 czerwca 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL - weszło w życie 29 czerwca 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie w ramach SPO RZL - skierowane do publikacji; planowana data wejścia w życie: 5-6 lipca 2006 r. Metody weryfikacji dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność na podstawie próby Określenie wysokości poziomu kontraktacji w ramach Działań w okresie programowania (różnice kursowe)

11 5 sektorowych programów operacyjnych Program Operacyjny Kapitał ludzki – EFS Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka – EFRR Program Operacyjny Pomoc techniczna – EFRR 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR Narodowa Strategia Spójności (NSRO)

12 Zgodnie z projektem NSS (NSRO) łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych w realizację NSS w latach 2007-2013 wyniesie ok. 82,6 mld EUR, w tym:

13 Nowe istotne przepisy dot. EFS Monofunduszowość programu operacyjnego Możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR na poziomie do 10% na poziomie priorytetu (tzw. cross-financing) Maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego podniesiona do 85% włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – działania innowacyjne i współpraca transnarodowa alokacja na działania podejmowane wspólnie z partnerami społecznymi i wzmacnianie ich potencjału

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy Priorytet IV Dobre państwo Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Aktywizacja obszarów wiejskich Priorytet X Pomoc Techniczna komponent regionalny Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet V Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa 4,19 % 7,25 % 12,17 % 4,05 % 1,14 % 36,48 % 17,13 % 13,09 % 0,50 % 4,00 % komponent krajowy (centralny) Procent alokacji

15 www.konferencja-efs.pl www.efs.gov.pl Punkt Informacyjny SPO RZL +48 (22) 461 43 88 Katarzyna.Kromke@mrr.gov.pl +48 (22) 693 47 63


Pobierz ppt "Lublin, 5 lipca 2006 r.. Katarzyna Kromke-Korbel Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google