Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lublin, 5 lipca 2006 r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lublin, 5 lipca 2006 r.."— Zapis prezentacji:

1 Lublin, 5 lipca 2006 r.

2 Doświadczenia wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Polsce Katarzyna Kromke-Korbel Departament Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

3

4

5

6 Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (1/4)
643 tys.

7 Ostateczni beneficjenci objęci wsparciem w ramach PO współfinansowanych z EFS (2/4)
SPO RZL (Priorytet 1 i 2) tys. ZPORR (Priorytet 2) tys.

8

9 Zakładany w U SPO RZL wskaźnik wpływu:
Stopień realizacji wskaźników rezultatu Stopień realizacji wskaźników wpływu Zakładany w U SPO RZL wskaźnik wpływu: 30% dla Działania 1.2 i 1.5 oraz 25% dla Działania 1.3 Pierwsze badanie ostatecznych beneficjentów pomocy udzielonej w ramach Działań 1.2, 1.3 i 1.5 SPO RZL Wskaźnik wpływu = 70,5% Stan na 31 grudnia 2005 r.

10 PROGRAM NAPRAWCZY Nowelizacja ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - prace w komisjach sejmowych (II czytanie), planowana data wejścia w życie: wrzesień 2006 r. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - weszła w życie 25 maja 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. trybu i terminów sprawozdawczości, kontroli i rozliczeń - weszło w życie 27 czerwca 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach SPO RZL - weszło w życie 29 czerwca 2006r. Nowelizacja rozporządzenia dot. wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie w ramach SPO RZL - skierowane do publikacji; planowana data wejścia w życie: 5-6 lipca 2006 r. Metody weryfikacji dokumentów księgowych załączonych do wniosku o płatność na podstawie próby Określenie wysokości poziomu kontraktacji w ramach Działań w okresie programowania (różnice kursowe)

11 Narodowa Strategia Spójności (NSRO)
5 sektorowych programów operacyjnych Program Operacyjny Kapitał ludzki – EFS Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – EFRR Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – EFRR Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka – EFRR Program Operacyjny Pomoc techniczna – EFRR 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR

12 Zgodnie z projektem NSS (NSRO) łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych w realizację NSS w latach wyniesie ok. 82,6 mld EUR, w tym:

13 Nowe istotne przepisy dot. EFS
Monofunduszowość programu operacyjnego Możliwość wzajemnego finansowania komplementarnych działań przez EFS i EFRR na poziomie do 10% na poziomie priorytetu (tzw. cross-financing) Maksymalna stopa współfinansowania wspólnotowego podniesiona do 85% włączenie IW EQUAL w główny nurt EFS – działania innowacyjne i współpraca transnarodowa alokacja na działania podejmowane wspólnie z partnerami społecznymi i wzmacnianie ich potencjału

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Procent alokacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna 4,19 % komponent krajowy (centralny) Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw 7,25 % Priorytet III Wysoka jakość edukacji odpowiadająca wymogom rynku pracy 12,17 % Priorytet IV Dobre państwo 4,05 % Priorytet V Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa 1,14 % Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej 36,48 % Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki 17,13 % komponent regionalny Priorytet VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 13,09 % Priorytet IX Aktywizacja obszarów wiejskich 0,50 % Priorytet X Pomoc Techniczna 4,00 %

15 Punkt Informacyjny SPO RZL
Punkt Informacyjny SPO RZL +48 (22) +48 (22)


Pobierz ppt "Lublin, 5 lipca 2006 r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google