Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL."— Zapis prezentacji:

1 Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL

2 Uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat: –podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przy współudziale środków EFS; –systemu wdrażania schematu konkursowego Działania 2.3 Wnioski z badania miały posłużyć lepszemu zaprojektowaniu systemu wdrażania Działań 2.1. i 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie obejmowało: –analizę dokumentów –badania jakościowe (IDI, FGI i studia przypadków) –badania ilościowe (CATI) Cel i sposób realizacji badania

3 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Cele Rozkład geograficzny projektów

4 Przestrzenny zasięg szkoleń Projekty adresowane do przedsiębiorstw z całego kraju - 52,2% Projekty adresowane do przedsiębiorstw z terenu tego samego województwa - 27,5% Najwięcej projektów ogólnopolskich: mazowieckie, łódzkie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie Rzeczywisty przestrzenny rozkład szkoleń jest bardzo nierównomierny (np. mazowieckie – 18% osób przeszkolonych, śląskie – 13,6%, lubuskie – 1,8%, opolskie – 2,2%, podlaskie – 2,2%)

5 Koszty projektów i szkoleń Średnia wartość projektu szkoleniowego wynosi ok. 1,4 mln zł. Przeciętny koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi ok zł. Średnia tys. zł. Mediana tys. zł. Zróżnicowanie między regionami kosztów szkoleń na uczestnika: od ok zł (podlaskie) do ok zł (dolnośląskie) Średnia wartość wsparcia na firmę 7,7 tys. MŚP - 4,4 tys. Duże - 38,7 tys.

6 Uczestnicy szkoleń - firmy

7 Tematyka szkoleń Najpopularniejsze kategorie tematyczne szkoleń: organizacja i zarządzanie, szkolenia zawodowe, organizacja i techniki sprzedaży, zarządzanie zasobami ludzkimi, umiejętności interpersonalne. Szkolenia oferowane w projektach, w porównaniu z typową ofertą dla MŚP na rynku, tworzą profil nieco mniej związany z bieżącą działalnością firmy, a zakładający również inwestowanie w zasoby ludzkie firmy.

8 Uczestnicy szkoleń - pracownicy

9 Ocena szkoleń

10 Szkolenia a jakość pracy

11 Wpływ szkoleń na firmy

12 Wartość dodana 54% badanych firm (59% firm mikro) prawdopodobnie nie wysłałoby pracowników na szkolenie, gdyby musiało w całości pokrywać koszty. W grupie uczestników aż 39% to tacy, którzy w ciągu ostatnich 2 lat nie uczestniczyli w żadnych szkoleniach. Szczególnie duże grupy osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach pochodzą z grup o niższych kwalifikacjach (stanowiskach): w szkoleniach nie uczestniczyło w ciągu ostatnich 2 lat aż 46% pracowników szeregowych oraz 48% osób z wykształceniem poniżej wyższego.

13 Nabór i realizacja projektów Ocena współpracy z: Proces naboruFaza realizacji PARP74% ocen pozytywnych88% ocen pozytywnych RIF83% ocen pozytywnych92% ocen pozytywnych Zidentyfikowane problemy: Uciążliwość procesu naboru wniosków dla projektodawców (50%) Długi czas oczekiwania na interpretacje zapisu dokumentów konkursowych Negatywna ocena kryteriów oceny przez RIF i PARP Duża liczba wniosków i ograniczony czas oceny Niejednolitość oceny wniosków składanych powtórnie Stopień szczegółowości budżetu, krytyka sprawozdawczości finansowej

14 Najważniejsze rekomendacje Przetestowanie kryteriów oceny wniosków i dokonanie odpowiednich modyfikacji Opracowanie zintegrowanego programu promocji obu komponentów (regionalnego i krajowego) Zaprojektowanie specjalnych procedur do oceny wniosków składanych po raz kolejny Opracowanie ramowego budżetu razem z instrukcją Zapewnienie kompetentnego i sprawnego wsparcia doradczego i informacyjnego aplikującym Skonsultowanie projektów dokumentów konkursowych z osobami i instytucjami doświadczonymi w realizacji Działania 2.3 schemat a) Zaprojektowanie mechanizmu przekazania doświadczeń RIF instytucji odpowiedzialnej za realizację Działania 8.1. w formie staży w RIF, wspólnych warsztatów itp.

15 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google