Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki wpływające na kursy walut

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki wpływające na kursy walut"— Zapis prezentacji:

1 Czynniki wpływające na kursy walut
Aleksandra Herla Katarzyna Kulawik Grzegorz Wąsowicz

2 Rynek walutowy to barometr kondycji każdej gospodarki
Rynek walutowy to barometr kondycji każdej gospodarki. Na podstawie kierunków zmian kursu waluty można wnioskować, czy ekonomia w danym kraju idzie w dobrym, czy w złym kierunku. Waluta jest więc barometrem sytuacji gospodarczej kraju. Kurs walutowy to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. $

3 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Polityka monetarna Bank centralny każdego kraju prowadzi określoną politykę monetarną, która stanowi o koszcie pieniądza, którego miernikiem są stopy procentowe. Ich wysokość ma bezpośredni wpływ na rentowność dłużnych papierów skarbowych.

4 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Polityka gospodarcza Działania podejmowane przez rząd państwa, wywołujące skutki ekonomiczne. Największym są decyzje w zakresie finansów publicznych i podatków. Wskaźniki makroekonomiczne Opisują stan gospodarki na podstawie danych makroekonomicznych

5 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Sytuacja polityczna na świecie Napięcia polityczne pomiędzy poszczególnymi krajami lub zagrożenie konfliktem wojennym może w znaczący sposób wpłynąć na ryzyko inwestycyjne w danym regionie świata.

6 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Operacje carry trade Polega na wykorzystaniu różnicy stóp procentowych w różnych krajach. W całej operacji dokonuje się dwukrotnej wymiany walut.

7 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Sytuacja polityczna i społeczna Spokój społeczny, brak strajków – zaufanie do inwestycji, Dojście do władzy nieodpowiednich ugrupowań politycznych, niezadowolenie społeczne – niekorzystne dla wzrostu gospodarczego Wyniki badań społecznych

8 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Inwestycje bezpośrednie i portfelowe Inwestycje zagraniczne powodują, że do kraju napływa kapitał w formie waluty, np. dolary lub euro. Wymiana waluty obcej na walutę kraju inwestycji powoduje wzmocnienie jej wartości.

9 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Bilans płatniczy Obraz wszystkich przepływów pieniężnych wynikających z obrotów kraju z zagranicą, jakie miały miejsce w ciągu roku.

10 Czynniki wpływające na kurs walutowy
Rezerwy walutowe Aktywa należące do banku centralnego w zagranicznych walutach Wypowiedzi osobistości To co mówią osoby wpływowe w danym państwie może mieć znaczący wpływ na decyzje inwestorów walutowych.

11 Dziękujemy za uwagę!!! Aktualny kurs walut: Waluta Kupno Sprzedaż Euro
Dolar Korona czeska Funt


Pobierz ppt "Czynniki wpływające na kursy walut"

Podobne prezentacje


Reklamy Google