Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY ZDROWEGO Ż YWIENIA czyli co ka ż dy ucze ń powinien wiedzie ć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY ZDROWEGO Ż YWIENIA czyli co ka ż dy ucze ń powinien wiedzie ć."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY ZDROWEGO Ż YWIENIA czyli co ka ż dy ucze ń powinien wiedzie ć

2

3 ZASADY ZDROWEGO Ż YWIENIA DZIECI I M Ł ODZIE Ż Y W WIEKU SZKOLNYM

4 1. Jedz codziennie ró ż ne produkty z ka ż dej grupy uwzgl ę dnionej w piramidzie.

5 2. B ą d ź codziennie aktywny fizycznie - ruch korzystnie wp ł ywa na sprawno ść i prawid ł ow ą sylwetk ę.

6 3. Ź ród ł em energii w twojej diecie powinny by ć g ł ównie produkty znajduj ą ce si ę w podstawie piramidy (na dole).

7 4. Spo ż ywaj codziennie przynajmniej 3-4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, ma ś lanka, sery.

8 5.Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mi ę so, ryby, jaja. Uwzgl ę dniaj te ż nasiona ro ś lin str ą czkowych.

9 6.Ka ż dy posi ł ek powinien zawiera ć warzywa lub owoce.

10 7.Ograniczaj spo ż ycie t ł uszczów, w szczególno ś ci zwierz ę cych.

11 8. Ograniczaj spo ż ycie cukru, s ł odyczy, s ł odkich napojów.

12 9. Ograniczaj spo ż ycie s ł onych produktów, odstaw solniczk ę.

13 10. Pij codziennie odpowiedni ą ilo ść wody.

14


Pobierz ppt "ZASADY ZDROWEGO Ż YWIENIA czyli co ka ż dy ucze ń powinien wiedzie ć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google