Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prąd elektryczny Paweł Gartych kl. 4aE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prąd elektryczny Paweł Gartych kl. 4aE."— Zapis prezentacji:

1 Prąd elektryczny Paweł Gartych kl. 4aE

2 Prąd elektryczny Jest terminem używanym w elektrotechnice w dwóch odrębnych znaczeniach : a) Jako zjawisko fizyczne wywołane występowaniem pola elektrycznego w środowisku – Zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych przez badany przekrój poprzeczny środowiska pod działaniem pola elektrycznego, b) Pewnej wielkości skalarnej – Prądem elektrycznym nazywamy stosunek elementarnego ładunku elektrycznego ∆q przenoszonego przez cząstki naładowane w ciągu pewnego elementarnego czasu ∆t przez dany przekrój poprzeczny środowiska, do tego czasu, czyli : Jego wartość nazywa się natężeniem prądu elektrycznego

3 Ładunki elektryczne Ładunki elektryczne, to zwykle cząstki, które potrafią wytwarzać pole elektryczne. Prąd tworzyć mogą zarówno ładunki dodatnie jak i ujemne. Umownym kierunkiem prądu jest kierunek wyznaczony przez ruch ładunków dodatnich (czyli kierunek zgodny z kierunkiem pola elektrycznego). W obwodzie z prądem jest to kierunek od plusa do minusa. 

4 Rodzaje prądu elektrycznego
- prąd stały, - prąd zmienny, - prąd przemienny, - prąd okresowo zmienny, - prąd okresowo przemienny, - prąd sinusoidalnie zmienny (przemienny).

5 Prąd stały Prąd stały jest to prąd, którego wartość natężenia jest stała w funkcji czasu. W obwodzie elektrony poruszają się w sposób ciągły, w jednym kierunku. Do oznaczania prądu stałego stosujemy dużą literę alfabetu I. Zaletą prądu stałego jest to, że w przypadku zasilania takim prądem wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała, co ma duże znaczenie dla wszelkich układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów. Większość półprzewodnikowych układów elektronicznych zasilana jest prądem stałym (a przynajmniej napięciem stałym). Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenia zawierające układy elektroniczne mogą być zasilane bezpośrednio z przenośnych źródeł energii (baterii lub akumulatorów).

6 Prąd zmienny Prąd zmienny jest to prąd, którego wartość natężenia jest zmienna w funkcji czasu. Elektrony poruszają się na przemian w jednym i drugim kierunku w przewodzie i we wszystkich elementach składowych obwodu.

7 Prąd przemienny Prąd przemienny jest to prąd zmienny, którego kierunek przepływu zmienia się w czasie.

8 Prąd okresowo zmienny Prąd okresowo zmienny jest to prąd zmienny, którego zmiany powtarzają się w czasie.

9 Prąd okresowo przemienny
Prąd okresowo przemienny jest to prąd przemienny, którego zmiany powtarzają się w czasie.

10 Prąd sinusoidalny Prąd sinusoidalny jest to prąd przemienny, którego wartość i kierunek natężenia, zmieniają się jak funkcja sinus (cosinus)

11 Gęstość prądu elektrycznego
Gęstością prądu elektrycznego nazywamy stosunek prądu I do przekroju poprzecznego S przewodnika. Gęstość prądu oznaczamy przez J.

12 Bibliografia „Elektrotechnika” - Stanisław Bolkowski

13 Koniec Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prąd elektryczny Paweł Gartych kl. 4aE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google