Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patron mojej szkoły. Order U ś miechu – mi ę dzynarodowe odznaczenie nadawane za dzia ł ania przynosz ą ce dzieciom rado ść.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patron mojej szkoły. Order U ś miechu – mi ę dzynarodowe odznaczenie nadawane za dzia ł ania przynosz ą ce dzieciom rado ść."— Zapis prezentacji:

1 Patron mojej szkoły

2 Order U ś miechu – mi ę dzynarodowe odznaczenie nadawane za dzia ł ania przynosz ą ce dzieciom rado ść.

3 Zaprojektowa ł a go 9-letnia Ewa Chrobak. Autorzy Orderu U ś miechu zainspirowani byli Wand ą Chotomsk ą, która udzieli ł a dla nich wywiadu. Oficjalnie powsta ł on w 1968 roku.

4 Otylia J ę drzejczak - polska mistrzyni olimpijska, mistrzyni ś wiata.

5 Anna Dymna - polska aktorka teatralna i filmowa.

6 XIV Dalajlama - duchowy i polityczny przywódca narodu tybeta ń skiego.

7 Eugeniusz K ę pa - ś widnicki cukiernik.

8 Dzia ł acz spo ł eczny, Rzecznik Praw Dziecka od 2008 roku. Jest dla dzieci wyrozumia ł y i mo ż emy si ę do niego zg ł osi ć, gdy mamy jaki ś problem.

9 Order u ś miechu mo ż e dosta ć osoba doros ł a, która pomaga dzieciom w wyró ż niaj ą cy si ę sposób. Zwyci ę zc ę wy ł ania si ę z kandydatur podanych przez dzieci. Aby ostatecznie dosta ć Order U ś miechu, osoba musi wypi ć szklank ę soku z cytryny i u ś miechn ąć si ę.

10 Wykona ł a Julia Waszkiewicz


Pobierz ppt "Patron mojej szkoły. Order U ś miechu – mi ę dzynarodowe odznaczenie nadawane za dzia ł ania przynosz ą ce dzieciom rado ść."

Podobne prezentacje


Reklamy Google