Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 2. Storczyki urzeka ł y ludzi swym pi ę knem i intrygowa ł y tajemniczo ś ci ą ju ż w staro ż ytno ś ci. S ł owa, którymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 2. Storczyki urzeka ł y ludzi swym pi ę knem i intrygowa ł y tajemniczo ś ci ą ju ż w staro ż ytno ś ci. S ł owa, którymi."— Zapis prezentacji:

1 KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 2

2 Storczyki urzeka ł y ludzi swym pi ę knem i intrygowa ł y tajemniczo ś ci ą ju ż w staro ż ytno ś ci. S ł owa, którymi mo ż na okre ś li ć te pi ę kne gatunki kwiatów to: czysto ść, wdzi ę k, mi ł o ść, elegancja, pi ę kno, skromno ść i doskona ł o ść. Wi ę kszo ść storczyków to samo ż ywne epifity, niepaso ż ytuj ą ce na ro ś linach, na których ż yj ą. Storczyki

3 Kaktusy W pomieszczeniu tym jest znacznie ch ł odniej ni ż w poprzednich, ze wzgl ę du na klimat jaki potrzebuj ą takie ro ś liny pustynne. Rosn ą tu takie ro ś liny z kaktusowatych jak: opuncje, aloesy, palczaki, kliwie. Kaktusy to wieloletnie, do ż ywaj ą ce nawet kilkuset lat ro ś liny - jedne z najwolniej rosn ą cych na ś wiecie. W ś ród nich s ą miniaturki, ś rednica najmniejszego gatunku nie przekracza jednego centymetra, s ą i giganty w kszta ł cie czterometrowych beczek oraz osi ą gaj ą ce wysoko ść dwudziestu metrów kaktusy kolumnowe

4

5 Niezliczone atrakcje Palmiarni oraz jej egzotyczna atmosfera sprawiaj ą, i ż w miejscu tym, nawet w najch ł odniejsze dni roku, mo ż na odby ć podró ż w ciep ł e rejony ś wiata. Po chwilach pe ł nych emocji i niezapomnianych wra ż e ń przyszed ł czas na ś niadanie w przytulnej kawiarence Palmiarni.

6 Oczywi ś cie nie mo ż e zabrakn ąć ostatniego, wspólnego, pami ą tkowego zdj ę cia na tle najstarszego parku w Ł odzi Parku Ź ródliska.

7 Koniec!


Pobierz ppt "KLASA 1C I 2A W Palmiarni cz ęść 2. Storczyki urzeka ł y ludzi swym pi ę knem i intrygowa ł y tajemniczo ś ci ą ju ż w staro ż ytno ś ci. S ł owa, którymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google