Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Dorota Chmiel Karolina Hinca Muzeum Mediów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Dorota Chmiel Karolina Hinca Muzeum Mediów."— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Dorota Chmiel Karolina Hinca Muzeum Mediów

2

3 Definicja Ś rodki masowego przekazu (mass media, publikatory) – ś rodki spo ł ecznego komunikowania o szerokim zasi ę gu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a w szerszym znaczeniu tak ż e ksi ąż ka, film, plakat, kino. Ś rodki masowego przekazu to element kultury masowej.

4 Nowe media to ogólne okre ś lenie wielu ró ż nych form komunikacji elektronicznej, które s ą mo ż liwe dzi ę ki u ż yciu technologii komputerowej, telewizji cyfrowej i przede wszystkim Internetu. Termin jest odniesieniem do "starych" form medialnych, takich jak drukowanie gazet i czasopism, b ę d ą cych statyczn ą reprezentacj ą tekstu i grafiki.

5 Cele Zaprezentowanie uczniom ró ż nych sposobów przekazu masowego na przestrzeni lat. Ukazanie historii najwa ż niejszych działów mediów. Przedstawienie eksponatów nale żą cych do ka ż dego działu.

6 Pan Dyrektor Domański świetnie się z nami bawił.

7 Nasz kolega także zaprezentował jeden z działów mediów – AKCESORIA.

8

9 Jednym z pierwszych sposobów przekazu mass mediów były gazety.

10

11 W1880 roku została uruchomiona pierwsza na ś wiecie budka telefoniczna (w USA). W budce tej znajdował si ę kasjer, który pobierał opłaty za przeprowadzone poł ą czenie.

12 Szwedzki telefon z 1896 roku

13 Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

14 Radio kiedyś a dziś

15 Pierwsze komercyjne telewizory powstały w roku 1928.

16 Nawet Fred Flinston lubił oglądać telewizję.

17 Ten dział najbardziej zainteresował maniaków komputerowych.

18

19 KONIEC


Pobierz ppt "Autorzy: Dorota Chmiel Karolina Hinca Muzeum Mediów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google