Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 30 kwietnia 2014 roku ogłoszono łącznie 123 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5105 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 * Liczba umów narastająco ma wartość 109. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 2 0 0 0 0 0 0

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 29.04.2014 r. – 4,1994 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Etap III, Toruń – Chełmża Ocena formalna 9 573 790,49 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zatwierdzony do dofinansowania 9 111 345,50 PLN SUMA 18 685 135,99 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 95 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień 30.04.2014 r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 30.04.2014 r., kurs euro z dnia 29.04.2014 r. – 4,1994 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 30.04.2014 r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00224537 840 780,74 RPKP.02.00.00105115 142 609,32 RPKP.03.00.0091237 582 040,16 RPKP.04.00.006425 198 133,20 RPKP.05.00.00692330 369 270,86 RPKP.06.00.001640 161 012,75 RPKP.07.00.00123142 562 275,05 RPKP.08.00.001643 096 772,82 Suma końcowa1 3311 471 952 894,90

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1803 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 835 799 533,22 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 520 998 577,55 PLN. *kurs euro: 4,1994 zł z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1803 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 835 799 533,22 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 520 998 577,55 PLN. *kurs euro: 4,1994 zł z dnia 29 kwietnia 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia 30.04.2014 r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 628 856,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 680 537,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 948 318,34 zł Do dnia 30.04.2014 r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 628 856,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 680 537,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 948 318,34 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach 2007-2014 ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 201171 258 173,90147 608,261 191 500,9394,7 201223 (w tym 1 uchylona) = 223 957 236,06318 367,351 464 701,2937,01 201372 794 073,8310 421,70389 249,5513,93 20143367 682,410,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = 398 377 166,20476 397,313 045 451,7736,35

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 Kontraktacja i wydatki – historia i prognoza

24 Kontraktacja i wydatki projektów kluczowych – historia i prognoza

25 Kontraktacja i wydatki projektów konkursowych – historia i prognoza

26 Konkursy, kontraktacja, wydatki i certyfikacja – historia i prognoza

27 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 na tle kraju Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r.

28 Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 - kontraktacja

29 Poziom wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 - płatności

30 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google