Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 30 kwietnia 2014 roku ogłoszono łącznie 123 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5105 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 * Liczba umów narastająco ma wartość 109. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia r. – 4,1994 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Etap III, Toruń – Chełmża Ocena formalna ,49 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zatwierdzony do dofinansowania ,50 PLN SUMA ,99 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 95 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r., kurs euro z dnia r. – 4,1994 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,74 RPKP ,32 RPKP ,16 RPKP ,20 RPKP ,86 RPKP ,75 RPKP ,05 RPKP ,82 Suma końcowa ,90

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1803 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,22 PLN, w tym dofinansowanie UE ,55 PLN. *kurs euro: 4,1994 zł z dnia 29 kwietnia 2014 r. Do dnia 30 kwietnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1803 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,22 PLN, w tym dofinansowanie UE ,55 PLN. *kurs euro: 4,1994 zł z dnia 29 kwietnia 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,34 zł Do dnia r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,34 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,9394, (w tym 1 uchylona) = , , ,2937, , , ,5513, ,410,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = , , ,7736,35

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 Kontraktacja i wydatki – historia i prognoza

24 Kontraktacja i wydatki projektów kluczowych – historia i prognoza

25 Kontraktacja i wydatki projektów konkursowych – historia i prognoza

26 Konkursy, kontraktacja, wydatki i certyfikacja – historia i prognoza

27 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata na tle kraju Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

28 Poziom wykorzystania alokacji na lata kontraktacja

29 Poziom wykorzystania alokacji na lata płatności

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.04.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google