Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 31 sierpnia 2014 roku ogłoszono łącznie 131 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5217 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 Liczba umów narastająco ma wartość 112. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 oraz dwa etapy „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia…” – Gmina Książki z działania 2.4 (umowy te zostały ponownie podpisane w nowej formie w 2014 r.) Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 1 0 0 0 0 0 0

9 *Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 28.08.2014 r. – 4,2145 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania Powiat Toruński Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Zatwierdzony do dofinansowania Uchwała zmieniająca ws. zwiększenia dofinansowania 9 573 790,49 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 103 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.08.2014 r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.08.2014 r., kurs euro z dnia 28.08.2014 r. – 4,2145 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 31.08.2014 r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00226546 571 819,95 RPKP.02.00.00118123 947 192,73 RPKP.03.00.00103272 261 319,24 RPKP.04.00.006525 615 055,94 RPKP.05.00.00705336 946 106,28 RPKP.06.00.002047 753 281,33 RPKP.07.00.00137163 446 845,54 RPKP.08.00.001640 950 859,22 Suma końcowa1 3901 557 492 480,23

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 sierpnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 2084 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 7 607 384 088,52 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 916 667 746,34 PLN. *kurs euro: 4,2145 zł z dnia 28 sierpnia 2014 r. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 2084 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 7 607 384 088,52 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 916 667 746,34 PLN. *kurs euro: 4,2145 zł z dnia 28 sierpnia 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia 31.08.2014 r. stwierdzono 411 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 46 603 370,08 zł w tym: -310 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 9 055 544,13 zł -101 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 37 547 825,95 zł Do dnia 31.08.2014 r. stwierdzono 411 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 46 603 370,08 zł w tym: -310 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 9 055 544,13 zł -101 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 37 547 825,95 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach 2007-2014 ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 201171 258 173,90147 608,261 201 284,9195,48 201223 (w tym 1 uchylona) = 223 957 236,06330 090,351 588 720,1940,15 201372 794 073,8310 421,70436 474,7515,62 201481 777 926,150,00605 575,0934,06 SUMA45 (w tym 1 uchylona) = 449 787 409,94488 120,313 832 054,9439,15

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23

24 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google