Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 31 sierpnia 2014 roku ogłoszono łącznie 131 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5217 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 Liczba umów narastająco ma wartość 112. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 oraz dwa etapy „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia…” – Gmina Książki z działania 2.4 (umowy te zostały ponownie podpisane w nowej formie w 2014 r.) Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

9 *Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia r. – 4,2145 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania Powiat Toruński Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Chełmża – z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Zatwierdzony do dofinansowania Uchwała zmieniająca ws. zwiększenia dofinansowania ,49 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 103 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r., kurs euro z dnia r. – 4,2145 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,95 RPKP ,73 RPKP ,24 RPKP ,94 RPKP ,28 RPKP ,33 RPKP ,54 RPKP ,22 Suma końcowa ,23

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 sierpnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 2084 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,52 PLN, w tym dofinansowanie UE ,34 PLN. *kurs euro: 4,2145 zł z dnia 28 sierpnia 2014 r. Do dnia 31 sierpnia 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 2084 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,52 PLN, w tym dofinansowanie UE ,34 PLN. *kurs euro: 4,2145 zł z dnia 28 sierpnia 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia r. stwierdzono 411 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,08 zł w tym: -310 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,13 zł -101 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł Do dnia r. stwierdzono 411 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,08 zł w tym: -310 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,13 zł -101 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,9195, (w tym 1 uchylona) = , , ,1940, , , ,7515, ,150, ,0934,06 SUMA45 (w tym 1 uchylona) = , , ,9439,15

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.08.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google