Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Toruń, 15 września 2014 roku Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 Konkursy W I półroczu 2014 r. ogłoszono 15 naborów wniosków, co stanowi 18,9 % ogłoszonych do końca czerwca 2014 roku konkursów (łącznie ogłoszono 126 naborów). W okresie sprawozdawczym ogłoszono konkursy w ramach następujących Działań: - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: schemat ścieżki rowerowe – nabór 17– r. schemat drogi wojewódzkie - nabór otwarty od r., schemat drogi lokalne - nabór r. - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego: nabór r. -Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza - nabór r. - Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: schemat: wsparcie jednostek OSP, nabór r., schemat: przepompownie, stacje pomp, nabór r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

3 3 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: schemat: opieka zdrowotna- ginekologiczno-położnicza, nabór r., schemat: opieka zdrowotna, nabór r., - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury - nabór r. -Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu, schemat: schemat: inkubatory przedsiębiorczości, nabór r., schemat: fundusze pożyczkowe, nabór r. - Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, schemat: wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, nabór r., - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów, nabór r., - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych – nabór r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

4 4  Liczba ogłoszonych konkursów Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO W I półroczu 2014 r. ogłoszono 15 konkursów, co stanowi 18,9 % wszystkich ogłoszonych konkursów do dnia r. (126).

5 5 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Stan wdrażania RPO WK-P Do dnia 30 czerwca 2014 r.: - podpisano umowy na realizację projektów na łączną kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości ,71 PLN (191 w pierwszej połowie 2014 roku na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości ,62 PLN), co stanowi 90,58 % alokacji EFRR; - zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR w wysokości ,63 PLN (w pierwszej połowie 2014 r. w wysokości ,73 PLN), co stanowi 63,38 % alokacji z EFRR.

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Największy postęp wartościowy w kontraktacji w I półroczu 2014 r. nastąpił w: - Osi 4. Podpisano 42 umowy na kwotę dofinansowania UE w wysokości ,01 PLN, co stanowi 20,13 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2014 r. w Osi ( ,78 PLN); - Osi 5. Podpisano 93 umowy na kwotę dofinansowania UE w wysokości ,98 PLN, co stanowi 19,04 % wartości dofinansowania UE podpisanych umów do końca czerwca 2014 r. w Osi ( ,59 PLN). Ilość podpisanych umów okresie sprawozdawczym Wartość środków z EFRR wynikająca z podpisanych umów okresie sprawozdawczym Wartość środków z EFRR wynikająca z podpisanych umów narastająco do 30 czerwca 2014 r. Postęp w % kontraktacji w okresie sprawozdawczym/ kontraktacji narastająco Oś , ,931,23 Oś , ,246,69 Oś , ,091,53 Oś , ,7820,13 Oś , ,5919,04 Oś , ,127,54 Oś , ,402,61 Oś , ,5615,32 Suma końcowa , ,718,45

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Liczba podpisanych umów w odniesieniu do Osi priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. podpisano 191 umów, co stanowi 9,82% wszystkich podpisanych do dnia r. umów. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Wartość dofinansowania UE podpisanych umów w odniesieniu do Osi priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. podpisano umowy na kwotę ,62 PLN (środki EFRR), co stanowi 8,45 % wartości EFRR wszystkich podpisanych umów do dnia r. Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najbardziej zaawansowana pod względem kontraktacji jest Oś Priorytetowa 4. Poziom kontraktacji w stosunku do alokacji w poszczególnych Osiach priorytetowych

10 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO  Zrealizowane płatności (środki EFRR) w poszczególnych osiach priorytetowych – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco W I półroczu 2014 r. zrealizowano płatności na kwotę ,73 PLN, co stanowi 6,32% wartości wszystkich wypłaconych do dnia r. środków z EFRR. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

11 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Najbardziej zaawansowana pod względem płatności jest Oś Priorytetowa 8, środki wypłacone stanowią 76,92 % alokacji. Największy postęp w płatnościach w I półroczu 2014 r. nastąpił w Osi 8. Zrealizowano płatności w wysokości ,50 PLN, co stanowi 13,65 % wartości dofinansowania UE zrealizowanych płatności do końca czerwca 2014 r. w Osi 8 ( ,02 PLN). Poziom wykorzystania alokacji w poszczególnych Osiach priorytetowych na podstawie zrealizowanych płatności (środki EFRR) - w okresie sprawozdawczym oraz narastająco

12 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12 Ewaluacja Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym: 1.Zakończono badanie „Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z RPO WK-P na lata ”; 2.Przeprowadzono „Ekspertyzę szacowania wskaźników programowych w zakresie EFRR dla RPO WK-P na lata ”,; 3.Rozpoczęto badanie „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ”; 4.Kontynuowano badanie „Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej w województwie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ”; 5.Kontynuowano badanie „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata ”. Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

13 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13 Departament Rozwoju Regionalnego/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego Departament Rozwoju Regionalnego / Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO


Pobierz ppt "Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za I półrocze 2014 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google