Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 12 czerwca 2012 roku ogłoszono łącznie 78 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4165 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dla II Etapu - 30-04-2012, dla III Etapu - 31-08-2012 9 686 071,05 Toruń – Unisław – Beneficjent złożył wniosek o przyznanie dofinansowania Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej 31-12-2011 (III Podetap)31 445 380,00 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy 30-03-2010 (I etap), 30-10-2012 (II etap) 4 224 750

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 30-05-20126 021 880 2 Budowa obwodnicy m. Lipna – Beneficjent złożył formalną rezygnację z dofinansowania dla tego projektu 31-07-20126 021 880

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów

15

16 *kurs euro z dnia 29.11.2011 do sprawozdania rocznego Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 12.06.2012): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00168 325 821 499,37 RPKP.02.00.0048 38 330 409,61 RPKP.03.00.0031 66 118 565,31 RPKP.04.00.0030 4 578 458,98 RPKP.05.00.00549 183 621 116,23 RPKP.06.00.003 7 828 245,00 RPKP.07.00.0042 66 981 531,78 RPKP.08.00.0010 31 063 514,68 Suma końcowa881 724 343 340,96

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 12 czerwca 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1469 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 5 739 835 008,45 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 021 470 038,76 PLN.

20 Do dnia 12.06.2012 r. stwierdzono 243 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 31 261 732,58 zł w tym: -182 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 412 122,91 zł -61 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 23 849 609,61 zł Do dnia 12.06.2012 r. stwierdzono 243 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 31 261 732,58 zł w tym: -182 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 412 122,91 zł -61 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 23 849 609,61 zł Nieprawidłowości

21

22 Terminowość realizacji wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P wg danych z projektu raportu MRR „Potencjał administracyjny systemu instytucjonalnego NSRO na lata 2007-2013” maj 2012

23 Średni faktyczny czas zatwierdzenia (dni kalendarzowe) wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku w podziale na województwa - tryb konkursowy

24 Średni faktyczny czas zatwierdzenia (dni kalendarzowe) wniosku o płatność beneficjenta od momentu wpływu pierwszej wersji wniosku w podziale na województwa - tryb indywidualny

25 Liczba przeprowadzonych przez instytucję kontroli projektów na miejscu w podziale na województwa

26 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google