Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 31 grudnia 2012 roku ogłoszono łącznie 86 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4299 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 6 2 1 0 0 0 0

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 * Liczba umów narastająco ma wartość 100 (jedna umowa została podpisana w 2012) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych dla III Etapu - 31-03-20134 435 014 Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (Podział na dodatkowe podetapy - 4) 36 134 560,24 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy Wniosek wycofano-

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 2013-01-316 021 880 2Budowa obwodnicy m. Lipna.Wniosek został wycofany-

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 68 umów o dofinansowanie projektów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. Zestawienie podpisanych umów

16 *dane aktualne wg. stanu na dzień 31.12.2012 r. Zestawienie podpisanych umów

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 31.12.2012): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00194340 508 269,62 RPKP.02.00.006159 040 595,03 RPKP.03.00.0047100 276 565,98 RPKP.04.00.00458 852 701,39 RPKP.05.00.00598220 296 915,94 RPKP.06.00.00616 590 236,93 RPKP.07.00.005880 825 007,15 RPKP.08.00.001128 156 369,67 Suma końcowa1020854 546 661,71

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 grudnia 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1558 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 069 874 232,55 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 168 709 786,79 PLN.

20 Do dnia 31.12.2012 r. stwierdzono 293 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 41 332 312,37 zł w tym: -218 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 289 909,65 zł -75 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 33 042 402,72zł Do dnia 31.12.2012 r. stwierdzono 293 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 41 332 312,37 zł w tym: -218 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 289 909,65 zł -75 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 33 042 402,72zł Nieprawidłowości

21

22 Decyzje o zwrotach Łącznie Ilość wydanych decyzji (w tym samych wezwań) Łączna kwota nieprawidłowości Odsetki odzyskaneKwota odzyskana% odzyskania 2011 7 1 258 173,90 171 328,48 1 187 548,2994,39 2012 23 3 935 619,74 205 148,18 764 176,1019,42 SUMA30 5 193 793,64 376 476,66 1 951 724,3937,58

23 Terminowość procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności – dane statystyczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

24 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

25 - brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.) - brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych - ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych - zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO - niewłaściwe opisy dokumentów księgowych - błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.) - nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę - nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu - brak osób znających projekt na miejscu kontroli - zalecenia pokontrolne - realizacja niezgodna z dokumentacją projektową - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO - korekty finansowe - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów Problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność

26 Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Liczbę projektów239 785976 Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE) 417 230 237,06 PLN756 234 216,27 PLN933 113 101,23 PLN Liczbę wniosków o płatność beneficjentów 3751 2883 846

27 Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Całkowita liczebność próby – projekty 416160 Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 526368 Całkowita wartość próby:147 615 283,63 PLN45 829 552,81 PLN312 697 956,20 PLN Procent wydatków wybranych do kontroli: 35,38 %6,06 %33,51 %

28 Roczne sprawozdania audytowe Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR417 230 237,0647 615 283,638 344 604,743 306 916,857 492 128,001,80% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR756 234 216,2745 829 552,8115 124 68 4,33 1 270 041,5011 457 434,181,52% Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR933 113 101,23312 697 956,2018 662 26 2,02 3 756 900,058 649 354,240,93%

29 Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w omawianych audytach operacji Nieprawidłowość Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Ogółem w tym PZP 18 11 10 4 10 3

30 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google