Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 31 grudnia 2012 roku ogłoszono łącznie 86 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4299 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 * Liczba umów narastająco ma wartość 100 (jedna umowa została podpisana w 2012) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych dla III Etapu Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (Podział na dodatkowe podetapy - 4) ,24 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy Wniosek wycofano-

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola) Budowa obwodnicy m. Lipna.Wniosek został wycofany-

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 68 umów o dofinansowanie projektów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

16 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,62 RPKP ,03 RPKP ,98 RPKP ,39 RPKP ,94 RPKP ,93 RPKP ,15 RPKP ,67 Suma końcowa ,71

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 grudnia 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1558 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,55 PLN, w tym dofinansowanie UE ,79 PLN.

20 Do dnia r. stwierdzono 293 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,37 zł w tym: -218 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,65 zł -75 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,72zł Do dnia r. stwierdzono 293 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,37 zł w tym: -218 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,65 zł -75 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,72zł Nieprawidłowości

21

22 Decyzje o zwrotach Łącznie Ilość wydanych decyzji (w tym samych wezwań) Łączna kwota nieprawidłowości Odsetki odzyskaneKwota odzyskana% odzyskania , , ,2994, , , ,1019,42 SUMA , , ,3937,58

23 Terminowość procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności – dane statystyczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata

24 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

25 - brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.) - brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych - ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych - zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO - niewłaściwe opisy dokumentów księgowych - błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.) - nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę - nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu - brak osób znających projekt na miejscu kontroli - zalecenia pokontrolne - realizacja niezgodna z dokumentacją projektową - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO - korekty finansowe - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów Problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność

26 Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Liczbę projektów Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE) ,06 PLN ,27 PLN ,23 PLN Liczbę wniosków o płatność beneficjentów

27 Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Całkowita liczebność próby – projekty Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: Całkowita wartość próby: ,63 PLN ,81 PLN ,20 PLN Procent wydatków wybranych do kontroli: 35,38 %6,06 %33,51 %

28 Roczne sprawozdania audytowe Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR , , , , ,001,80% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR , , , , ,181,52% Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR , , , , ,240,93%

29 Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w omawianych audytach operacji Nieprawidłowość Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Ogółem w tym PZP

30 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google