Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 28 lutego 2014 roku ogłoszono łącznie 116 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5028 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 * Liczba umów narastająco ma wartość 107. Stan aktualny obejmuje 3 umowy rozwiązane: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia r. – 4,1779 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Chełmża III Etap - ocena formalna ,75 euro ,00 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. etap V-6 Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. V-4 - ocena merytoryczna V-6 – ocena merytoryczna ,73 euro ,01 PLN 3 Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego ocena formalna ,62 euro ,99 PLN SUMA ,10 euro ,00 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 94 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r., kurs euro z dnia r. – 4,1779 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,49 RPKP ,88 RPKP ,51 RPKP ,77 RPKP ,82 RPKP ,97 RPKP ,44 RPKP ,51 Suma końcowa ,39

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 28 lutego 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1771 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,78 PLN, w tym dofinansowanie UE ,75 PLN. *kurs euro: 4,1779 zł z dnia 27 lutego 2014 r. Do dnia 28 lutego 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1771 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,78 PLN, w tym dofinansowanie UE ,75 PLN. *kurs euro: 4,1779 zł z dnia 27 lutego 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,34 zł Do dnia r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,34 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,9394, (w tym 1 uchylona) = , , ,2937, , , ,110, ,410,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = , , ,3331,78

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google