Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 28 lutego 2014 roku ogłoszono łącznie 116 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5028 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 * Liczba umów narastająco ma wartość 107. Stan aktualny obejmuje 3 umowy rozwiązane: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 3 0 0 1 0 0 0

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 27.02.2014 r. – 4,1779 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Chełmża III Etap - ocena formalna 1 060 982,75 euro 4 435 014,00 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. etap V-6 Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. V-4 - ocena merytoryczna V-6 – ocena merytoryczna 2 729 297,73 euro 11 402 733,01 PLN 3 Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego ocena formalna 5 971 579,62 euro 24 961 799,99 PLN SUMA 9 761 860,10 euro 40 799 547,00 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 94 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień 28.02.2014 r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 28.02.2014 r., kurs euro z dnia 27.02.2014 r. – 4,1779 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 28.02.2014 r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00224540 691 829,49 RPKP.02.00.0096107 796 836,88 RPKP.03.00.0089230 891 480,51 RPKP.04.00.006120 590 574,77 RPKP.05.00.00678328 572 048,82 RPKP.06.00.001437 009 316,97 RPKP.07.00.00116137 841 461,44 RPKP.08.00.001540 339 728,51 Suma końcowa1 2931 443 733 277,39

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 28 lutego 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1771 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 726 226 177,78 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 451 176 043,75 PLN. *kurs euro: 4,1779 zł z dnia 27 lutego 2014 r. Do dnia 28 lutego 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1771 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 726 226 177,78 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 451 176 043,75 PLN. *kurs euro: 4,1779 zł z dnia 27 lutego 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia 28.02.2014 r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 628 856,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 680 537,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 948 318,34 zł Do dnia 28.02.2014 r. stwierdzono 377 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 628 856,25 zł w tym: -283 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 680 537,91 zł -94 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 948 318,34 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 201171 258 173,90147 608,261 191 500,9394,7 201223 (w tym 1 uchylona) = 223 957 236,06318 367,351 464 701,2937,23 201372 794 073,8310 421,705 837,110,21 20143367 682,410,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = 398 377 166,20476 397,312 662 039,3331,78

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 28.02.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google