Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 30 listopada 2013 roku ogłoszono łącznie 110 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4740 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 * Liczba umów narastająco ma wartość 106. Stan aktualny obejmuje 3 umowy rozwiązane: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

8 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

9 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

10 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia 28.11.2013 r. – 4,1942 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

11 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Chełmża III Etap – wniosek wycofano, oczekiwanie na ponowne złożenie 1 060 982,75 euro 4 435 014,00 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-5, Zakup sprzętu handlingowego oraz systemu parkingowego. etap V.6 Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. V-4 wniosek został wycofany, zostanie złożony ponownie V-5 umowa w przygotowaniu V-6 Złożono wniosek 30-09-2013 w toku oceny 3 446 325,31 euro 14 405 984,43 PLN 3 Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego Złożono wniosek 05-07-2013 w toku oceny 5 971 579,62 euro 24 961 799,99 PLN SUMA 10 478 887,68 euro 43 802 798,42 PLN

12 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

13 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 86 umów o dofinansowanie projektów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień 30.11.2013 r. Zestawienie podpisanych umów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień 30.11.2013 r., kurs euro z dnia 28.11.2013 r. – 4,1942 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

16 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

17 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 30.11.2013 r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00219468 149 902,52 RPKP.02.00.008690 699 658,20 RPKP.03.00.0074173 355 354,73 RPKP.04.00.006019 104 798,30 RPKP.05.00.00660298 667 280,42 RPKP.06.00.001225 238 854,80 RPKP.07.00.00106131 369 462,66 RPKP.08.00.001540 339 728,51 Suma końcowa1 2321 246 925 040,14

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 30 listopada 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1728 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 524 940 104,15 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 350 357 951,44 PLN. *kurs euro: 4,1942 zł z dnia 28 listopada 2013 r. Do dnia 30 listopada 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1728 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 524 940 104,15 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 350 357 951,44 PLN. *kurs euro: 4,1942 zł z dnia 28 listopada 2013 r.

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

20 Do dnia 30.11.2013 r. stwierdzono 368 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 335 295,39 zł w tym: -275 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 505 479,44 zł -93 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 829 815,95 zł Do dnia 30.11.2013 r. stwierdzono 368 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 43 335 295,39 zł w tym: -275 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 7 505 479,44 zł -93 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 35 829 815,95 zł Nieprawidłowości

21

22 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 20117 1 258 173,90147 608,26 1 191 500,93 94,70 201223 (w tym 1 uchylona) = 22 3 957 236,06318 367,35 1 354 430,03 34,23 20137 2 794 073,83 1 290,00 5 837,11 0,21 SUMA37 (w tym 1 uchylona) = 36 8 009 483,79 467 265,61 2 551 768,07 31,86

23 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

24 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google