Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 30 listopada 2013 roku ogłoszono łącznie 110 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4740 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 * Liczba umów narastająco ma wartość 106. Stan aktualny obejmuje 3 umowy rozwiązane: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

8 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

9 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

10 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia r. – 4,1942 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

11 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń – Chełmża III Etap – wniosek wycofano, oczekiwanie na ponowne złożenie ,75 euro ,00 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Etap V-5, Zakup sprzętu handlingowego oraz systemu parkingowego. etap V.6 Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. V-4 wniosek został wycofany, zostanie złożony ponownie V-5 umowa w przygotowaniu V-6 Złożono wniosek w toku oceny ,31 euro ,43 PLN 3 Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego Złożono wniosek w toku oceny ,62 euro ,99 PLN SUMA ,68 euro ,42 PLN

12 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

13 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 86 umów o dofinansowanie projektów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

15 *dane aktualne wg. stanu na dzień r., kurs euro z dnia r. – 4,1942 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

16 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

17 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,52 RPKP ,20 RPKP ,73 RPKP ,30 RPKP ,42 RPKP ,80 RPKP ,66 RPKP ,51 Suma końcowa ,14

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 30 listopada 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1728 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,15 PLN, w tym dofinansowanie UE ,44 PLN. *kurs euro: 4,1942 zł z dnia 28 listopada 2013 r. Do dnia 30 listopada 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1728 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,15 PLN, w tym dofinansowanie UE ,44 PLN. *kurs euro: 4,1942 zł z dnia 28 listopada 2013 r.

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

20 Do dnia r. stwierdzono 368 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,39 zł w tym: -275 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,44 zł -93 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł Do dnia r. stwierdzono 368 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,39 zł w tym: -275 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,44 zł -93 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,95 zł Nieprawidłowości

21

22 Decyzje o zwrotach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,93 94, (w tym 1 uchylona) = , , ,03 34, , , ,11 0,21 SUMA37 (w tym 1 uchylona) = , , ,07 31,86

23 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 30.11.2013 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google