Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.wup.pl Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Stan na dzień 31.12.2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.wup.pl Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Stan na dzień 31.12.2015 r."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Stan na dzień 31.12.2015 r.

2 www.wup.pl Wdrażanie RPO WZ 2014-2020 od uruchomienia programu Alokacja 2014-2020 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 927 310 930 zł 104 624 994 zł42 778 042 zł 39 984 100 zł 7320

3 www.wup.pl Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2014-2020 Oś Priorytetowa VI 42 778 042,32 823 058 824 20 Działanie 6.1 0,00 139 620 706 00 Działanie 6.2 0,00 17 957 647 00 Działanie 6.3 0,00 17 508 706 00 Działanie 6.4 0,00 89 788 235 00 Działanie 6.5 42 778 042,32 433 976 471 20 Działanie 6.6 0,00 64 348 235 00 Działanie 6.7 0,00 24 941 176 00 Działanie 6.8 0,00 34 917 647 00

4 www.wup.pl Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2014-2020 Oś Priorytetowa VII 61 846 951,780,00 654 356 706 530 Działanie 7.1 61 846 951,780,00 409 933 176 530 Działanie 7.2 0,00 49 882 353 00 Działanie 7.3 0,00 65 247 519 00 Działanie 7.4 0,00 27 435 294 00 Działanie 7.5 0,00 7 081 892 00 Działanie 7.6 0,00 56 865 882 00 Działanie 7.7 0,00 37 910 588 00

5 www.wup.pl Wdrażanie RPO WZ od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII 0,00 449 895 401 00 Działanie 8.1 0,00 52 292 818 00 Działanie 8.2 0,00 15 547 182 00 Działanie 8.3 0,00 38 908 235 00 Działanie 8.4 0,00 19 952 941 00 Działanie 8.5 0,00 27 435 294 00 Działanie 8.6 0,00 169 057 754 00 Działanie 8.7 0,00 16 960 000 00 Działanie 8.8 0,00 9 976 471 00 Działanie 8.9 0,00 49 882 353 00 Działanie 8.10 0,00 49 882 353 00

6 www.wup.pl Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VI

7 www.wup.pl Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VII

8 www.wup.pl Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji: Oś Priorytetowa VIII

9 www.wup.pl Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VI Oś Priorytetowa/ Działanie Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Oś Priorytetowa VI20 Działanie 6.1000 Działanie 6.2000 Działanie 6.3000 Działanie 6.4000 Działanie 6.520 Działanie 6.6000 Działanie 6.7000 Działanie 6.8000

10 www.wup.pl Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VII Oś Priorytetowa/ Działanie Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Oś Priorytetowa VII5300 Działanie 7.15300 Działanie 7.2000 Działanie 7.3000 Działanie 7.4000 Działanie 7.5000 Działanie 7.6000 Działanie 7.7000

11 www.wup.pl Ocena wniosków od uruchomienia programu: Oś Priorytetowa VIII Oś Priorytetowa/ Działanie Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba wniosków poprawnych formalnie Liczba podpisanych umów Oś Priorytetowa VIII000 Działanie 8.1000 Działanie 8.2000 Działanie 8.3000 Działanie 8.4000 Działanie 8.5000 Działanie 8.6000 Działanie 8.7000 Działanie 8.8000 Działanie 8.9000 Działanie 8.10000

12 www.wup.pl Nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2015 roku Numer naboruAlokacja (w PLN) Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Tryb naboru RPZP.06.05.00-IP.02-32-P01/1539 984 1002015-06-152015-07-03pozakonkursowy RPZP.06.05.00-IP.02-32-K01/1533 529 4122015-12-292016-03-11konkursowy RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/1575 000 0002015-10-052015-11-16pozakonkursowy RPZP.07.01.00-IP.02-32-K02/1516 754 7062015-12-152016-02-11konkursowy RPZP.08.10.00-IP.02-32-K03/158 470 588,242015-12-152016-01-25konkursowy RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/1522 352 9412016-01-202016-02-05konkursowy RPZP.08.06.00-IP.02-32-K05/1530 000 0002016-02-262016-03-25konkursowy

13 www.wup.pl Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VI Numer Działania Planowana alokacja (w PLN) Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru Planowany miesiąc zakończenia naboru Tryb naboru 6.152 621 200,00 złCzerwiec 2016 r.Lipiec 2016 r.pozakonkursowy 6.435 000 000,00 zł Termin właściwy dla trybu wyboru instrumentów finansowych konkursowy 6.526 611 215,76 złMarzec 2016 r.Kwiecień 2016 r.pozakonkursowy 6.622 352 941,18 złMarzec 2016 r. konkursowy

14 www.wup.pl Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VII Numer Działania Planowana alokacja (w PLN) Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru Planowany miesiąc zakończenia naboru Tryb naboru 7.111 176 470,59 złKwiecień 2016 r. konkursowy 7.211 176 471,59 złWrzesień 2016 r.Październik 2016 r.konkursowy 7.622 352 941,18 złLipiec 2016 r.Sierpień 2016 r.konkursowy

15 www.wup.pl Planowane nabory wniosków w ramach RPO WZ w 2016 roku: Oś Priorytetowa VIII Numer Działania Planowana alokacja (w PLN) Planowany miesiąc rozpoczęcia naboru Planowany miesiąc zakończenia naboru Tryb naboru 8.115 000 000,00 złKwiecień 2016 r.Maj 2016 r.konkursowy 8.214 399 477,58 złGrudzień 2016 r.Styczeń 2017 r.konkursowy 8.329 328 000,00 złKwiecień 2016 r. konkursowy 8.415 040 000,00 złWrzesień 2016 r.Październik 2016 r.konkursowy 8.712 784 000,00 złKwiecień 2016 r. konkursowy 8.87 520 000,00 złWrzesień 2016 r.Październik 2016 r.konkursowy

16 www.wup.pl Dodatkowych informacji na temat Programu udzielają Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Kuśnierska 12 b 800 34 44 34 gpi@wzp.pl

17 www.wup.pl Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "Www.wup.pl Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Stan na dzień 31.12.2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google