Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”"— Zapis prezentacji:

1 „Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”

2 DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu r.

3 ,12 PLN - Wartość podpisanych umów (stan na r.) ,91 PLN - Wartość zatwierdzonych wydatków (stan na r.) Łączna wartość środków przeznaczonych na Poddziałanie w województwie opolskim wynosi 144,37 mln PLN. Do r. podpisano umowy na realizację projektów o łącznej wartości przekraczającej 214,12 mln zł, co oznacza wykorzystanie 148,31 % dostępnych środków. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność rozliczono wydatki o wartości ponad 187,94 mln zł, stanowiące 130,18 % przyznanych środków. PRIORYTET VI - Działanie 6.1 – Poddziałanie 6.1.3

4 4

5 Wg stanu na dzień r. w województwie opolskim osób zostało objętych wsparciem w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co stanowi 3,41 % ogółu mieszkańców województwa. 5

6 6 Wskaźniki osiągnięte w ramach Poddziałania Liczba osób ogółem, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób młodych (15-24 lata), które zakończyły udział w projekcie Liczba osób 50+, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej W projektach z Podziałania służących poprawie zdolności do zatrudnienia oraz podniesieniu poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w województwie opolskim dotychczas wzięło udział ponad 34 tys. osób (stan na r.) z czego:

7 7 Wskaźniki osiągnięte w ramach Poddziałania Liczba osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA ( stan na r.) 6242 osób uzyskało zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu r.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu r.


Pobierz ppt "„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google