Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”"— Zapis prezentacji:

1 „Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”

2 DZIAŁANIE 6.1 POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 01.12.2014r.

3 3 214 116 470,12 PLN - Wartość podpisanych umów (stan na 12.11.2014r.) 187 940 630,91 PLN - Wartość zatwierdzonych wydatków (stan na 12.11.2014r.) Łączna wartość środków przeznaczonych na Poddziałanie 6.1.3 w województwie opolskim wynosi 144,37 mln PLN. Do 12.11.2014 r. podpisano umowy na realizację projektów o łącznej wartości przekraczającej 214,12 mln zł, co oznacza wykorzystanie 148,31 % dostępnych środków. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność rozliczono wydatki o wartości ponad 187,94 mln zł, stanowiące 130,18 % przyznanych środków. PRIORYTET VI - Działanie 6.1 – Poddziałanie 6.1.3

4 4

5 Wg stanu na dzień 12.11.2014r. w województwie opolskim 34 206 osób zostało objętych wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki co stanowi 3,41 % ogółu mieszkańców województwa. 5

6 6 Wskaźniki osiągnięte w ramach Poddziałania 6.1.3 30 623 - Liczba osób ogółem, które zakończyły udział w projekcie 12 891 - Liczba osób młodych (15-24 lata), które zakończyły udział w projekcie 6 235 - Liczba osób 50+, które zakończyły udział w projekcie 3 183 - Liczba osób, które otrzymały dotacje na podjęcie działalności gospodarczej W projektach z Podziałania 6.1.3 służących poprawie zdolności do zatrudnienia oraz podniesieniu poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w województwie opolskim dotychczas wzięło udział ponad 34 tys. osób (stan na 12.11.2014 r.) z czego:

7 7 Wskaźniki osiągnięte w ramach Poddziałania 6.1.3 13 910 - Liczba osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w projekcie 9 805 - Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w projekcie 1 195 - Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projekcie

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA ( stan na 30.06.2014 r.) 6242 osób uzyskało zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 01.12.2014r.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 01.12.2014r.


Pobierz ppt "„Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego o znaczeniu regionalnym w oparciu o wybrane przykłady”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google