Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 30 kwietnia 2012 roku ogłoszono łącznie 76 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4143 wnioski o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dla II Etapu - 30-04-2012, dla III Etapu - 31-08-2012 9 686 071,05 Toruń – Unisław – Beneficjent złożył wniosek o przyznanie dofinansowania Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej 31-12-2011 (III Podetap)31 445 380,00 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy 30-03-2010 (I etap), 30-10-2012 (II etap) 4 224 750

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 30-05-20126 021 880 2 Budowa obwodnicy m. Lipna – Beneficjent złożył formalną rezygnację z dofinansowania dla tego projektu 31-07-20126 021 880

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów

15

16 *kurs euro z dnia 29.11.2011 do sprawozdania rocznego Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 07.05.2012): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00163 316 947 204,61 RPKP.02.00.0049 38 779 290,14 RPKP.03.00.0029 64 229 045,86 RPKP.04.00.0028 4 257 364,15 RPKP.05.00.00538 170 609 015,63 RPKP.06.00.003 7 828 245,00 RPKP.07.00.0039 44 160 657,58 RPKP.08.00.0010 24 179 473,26 Suma końcowa859 648 654 492,94

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 7 maja 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1450 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 5 695 855 923,29 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 007 906 060,61 PLN.

20 Do dnia 05.03.2012 r. stwierdzono 213 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE 31 261 732,58 zł w tym: -158 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE 8 043 353,90 zł -55 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania 23 218 378,68 zł Do dnia 05.03.2012 r. stwierdzono 213 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE 31 261 732,58 zł w tym: -158 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE 8 043 353,90 zł -55 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania 23 218 378,68 zł Nieprawidłowości

21

22 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google