Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 30 kwietnia 2012 roku ogłoszono łącznie 76 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4143 wnioski o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dla II Etapu , dla III Etapu ,05 Toruń – Unisław – Beneficjent złożył wniosek o przyznanie dofinansowania Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (III Podetap) ,00 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy (I etap), (II etap)

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola) Budowa obwodnicy m. Lipna – Beneficjent złożył formalną rezygnację z dofinansowania dla tego projektu

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów

15

16 *kurs euro z dnia do sprawozdania rocznego Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,61 RPKP ,14 RPKP ,86 RPKP ,15 RPKP ,63 RPKP ,00 RPKP ,58 RPKP ,26 Suma końcowa ,94

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 7 maja 2012 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1450 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,29 PLN, w tym dofinansowanie UE ,61 PLN.

20 Do dnia r. stwierdzono 213 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE ,58 zł w tym: -158 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE ,90 zł -55 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania ,68 zł Do dnia r. stwierdzono 213 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE ,58 zł w tym: -158 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE ,90 zł -55 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania ,68 zł Nieprawidłowości

21

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google