Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu 16 listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu 16 listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu 16 listopada 2011

2 trochę faktów…

3 Podział środków wg. kategorii interwencji alokacja 93,3 mln euro

4 Podział środków wg. kategorii interwencji kontraktacja 67,1 mln euro

5 Podział środków – projekty kluczowe i konkursowe alokacja

6 Podział środków – projekty kluczowe i konkursowe realizacja

7 Liczba umów [szt.] Podział środków – projekty kluczowe i konkursowe realizacja 115

8 Struktura dofinansowania EFRR 2008-2011 w podziale na rodzaje beneficjentów (w mln zł)

9 Struktura dofinansowania EFRR 2008-2011 w podziale na rodzaje beneficjentów Liczba umów

10 Wkład Wojewódzkiego Funduszu w strukturę finansowania projektów UE Wojewódzki Fundusz wspiera montaż finansowy projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej. W tym zakresie udzieliliśmy wsparcia ze środków własnych na wartość ponad 206,5 mln zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WiM): 34,7 mln zł (środki UE 82,7 mln zł) Fundusz Spójności (PO IiŚ): 129,9 mln zł (środki UE 346 mln zł) Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW): 41,9 mln zł (środki UE 64,2 mln zł)

11 konkursy…

12 w tym w ramach 16 konkursów

13 w tym w ramach 4 konkursów

14 Ogłoszone konkursy: 01/11/6.1.1 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 01/11/6.1.2 - Gospodarka wodno-ściekowa 01/11/6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 02/11/6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Konkursy 2011

15 01/11/6.1.1 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 12 178 065,79 – Alokacja (w PLN) : 12 178 065,79 – Liczba wniosków złożonych w konkursie : 2 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 2 062 209,00 – Liczba wniosków po ocenie formalnej : 1 – Liczba wniosków po ocenie merytorycznej : 1 – Liczba wniosków po ocenie strategicznej : 1 1 – Liczba podpisanych umów : 1 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 1 610 109,00 (13,2%) Konkursy 2011

16 01/11/6.1.2 - Gospodarka wodno-ściekowa 17 828 172,13 – Alokacja (w PLN) : 17 828 172,13 – Liczba wniosków złożonych w konkursie : 9 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 21 191 718,68 – Liczba wniosków po ocenie formalnej : 6 – Liczba wniosków po ocenie merytorycznej : 4 – Liczba wniosków po ocenie strategicznej : 4 4 – Liczba podpisanych umów : 4 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 7 494 550,42 (42%) Konkursy 2011

17 01/11/6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 29 917 878,86 – Alokacja (w PLN) : 29 917 878,86 – Liczba wniosków złożonych w konkursie : 20 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 27 294 796,63 – Liczba wniosków po ocenie formalnej : 14 – Liczba wniosków po ocenie merytorycznej : 5 – Liczba wniosków po ocenie strategicznej : 5 3 – Liczba podpisanych umów : 3 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 1 189 857,89 (4%) Konkursy 2011

18 01/11/6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 24 799 483,58 – Alokacja (w PLN) : 24 799 483,58 – Liczba wniosków złożonych w konkursie : 27 – Wartość dofinansowania (w PLN) : 49 818 951,92 – Liczba wniosków po ocenie formalnej : 20 – Liczba wniosków po ocenie merytorycznej : w trakcie Konkursy 2011

19 realizacja…

20 Od roku 2009 do IP wpłynęło 314 wniosków o płatność i wypłacono ze środków UE kwotę 110,5 mln zł. W tym w roku 2011 wpłynęły 152 wnioski o płatność i wypłacono 53,5 mln zł. Wnioski o płatność

21 Od początku realizacji RPO WiM IP przeprowadziła 71 kontroli projektów, w tym w 2011 roku 25. Ze wszystkich 115 realizowanych umów, 45 zostało całkowicie zakończonych i rozliczonych finansowo. Kontrole

22 8 instalacji w Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów: – Spytkowo – Działdowo – Braniewo Efekty osiągnięte dzięki dofinansowaniu z UE 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

23 10 oczyszczalni ścieków 242,70 km sieci wodociągowej (w tym kluczowe 173 km) 654,62 km sieci kanalizacyjnej (w tym kluczowe 497 km) Efekty osiągnięte dzięki dofinansowaniu z UE 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa

24 9 ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów : – Jez. Jeziorak – Jez. Mikołajskie – Jez. Niegocin – Jez. Czos – Jez. Ewingi – Jez. Roś – Jez. Ryńskie 5 łodzi hybrydowych dla KW Policji w Olsztynie Efekty osiągnięte dzięki dofinansowaniu z UE 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach

25 28,5 MWh/rok energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii Efekty osiągnięte dzięki dofinansowaniu z UE 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

26 48 samochodów do ratownictwa ekologicznego, drogowego oraz gaśniczych 1 zestaw ratowniczy dla WOPR Efekty osiągnięte dzięki dofinansowaniu z UE 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne

27 Ranking gmin, na teren których trafiły środki z UE

28 Emisja filmu i spotów RPO pt. „Operacja Środowisko” w telewizji o zasięgu regionalnym oraz telewizjach kablowych. Dwie emisje filmu 10-minutowego oraz 40 emisji spotów 30-sekundowych Cykl audycji radiowych o tematyce dotyczącej Osi 6 Środowisko przyrodnicze emisja pięciu 5-minutowch audycji radiowych Głos Euro publikacja co dwa miesiące Gadżety reklamowe Szkolenia i spotkania informacyjne Promocja

29 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania osi priorytetowej 6 Środowisko przyrodnicze Maria Sokoll Z-ca Prezesa Zarządu 16 listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google