Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kujawsko – pomorskie dla… … biznesu Wsparcie bezpośrednie – dotacje Tereny inwestycyjne Turystyka biznesowa Zostań swoim szefem Internet /społeczeństwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kujawsko – pomorskie dla… … biznesu Wsparcie bezpośrednie – dotacje Tereny inwestycyjne Turystyka biznesowa Zostań swoim szefem Internet /społeczeństwo."— Zapis prezentacji:

1

2 Kujawsko – pomorskie dla… … biznesu Wsparcie bezpośrednie – dotacje Tereny inwestycyjne Turystyka biznesowa Zostań swoim szefem Internet /społeczeństwo informacyjne/ Inkubatory przedsiębiorczości Projekty badawcze Voucher badawczy /nauka - biznes/ Szkolenia Wsparcie pośrednie – pożyczki i poręczenia

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego stan z 16 stycznia 2011 roku podpisano 1410 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów (w tym 98 dla projektów kluczowych) na łączną kwotę: 5 608 324 848,08 zł dofinansowanie z UE: 2 970 714 758,61 zł

4 Wsparcie bezpośrednie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P do 19 stycznia 2012 r. ogłoszono 15 konkursów dla przedsiębiorców (działania 4.3, 5.2, 5.3, 6.2) W konkursach tych złożono 2570 wniosków. Podpisano 553 umowy na realizację projektów o całkowitej wartość 1 030 133 970 zł i wartości dofinansowania 363 408 713 zł (z EFRR). W tej chwili trwa nabór do ostatniego konkursu dla przedsiębiorców.

5 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P  Tereny inwestycyjne: finansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych do udostępnienia przedsiębiorcom, 7 projektów, których efektem będzie stworzenie lub/i powiększenie parków przemysłowych we Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Świeciu, Solcu Kujawskim i Rypinie. W sumie na te przedsięwzięcia przeznaczono 60 mln zł.

6 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorców w ramach RPO WK-P  Transfer wiedzy - rozwój infrastruktury ułatwiającej transfer dokonań naukowych do biznesu i ich praktyczne wykorzystanie w gospodarce. 6 projektów, w tym: na infrastrukturę dwóch jednostek badawczo-rozwojowych (Toruń i Bydgoszcz) przeznaczono blisko 90 mln zł na utworzenie trzech inkubatorów przedsiębiorczości (Toruń, Włocławek i Grudziądz) zagwarantowano ponad 25 mln zł.  Rozwijanie innowacyjności w firmach poprzez vouchery badawcze na przeprowadzenie badań w jednostkach naukowo-badawczych – wsparcie kwotą ponad 8 mln zł.

7 Fundusze pożyczkowo-poręczeniowe - pierwsze wsparcie Po rozstrzygnięciu dwóch konkursów z 2009 r., zawarto 10 umów z funduszami na kwotę ponad 132 mln zł. Do 31 grudnia 2011 r. podpisano z przedsiębiorcami 553 umowy na pożyczki i poręczenia na ponad 96 mln zł. Wtedy promowaliśmy fundusze pożyczkowo-poręczeniowe poprzez akcję informacyjną pod hasłem: 100 milionów nowych możliwości dla Twojej firmy

8 11 umowa, zawarta w grudniu 2010 r. dotyczyła już Inicjatywy JEREMIE, na którą Menadżer Funduszu otrzymał prawie 40 mln zł JEREMIE - Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw

9 Cel Inicjatywy JEREMIE  wsparcie przedsiębiorców nie mających dostępu do bankowych linii kredytowych, rozpoczynających działalność i nie posiadających historii kredytowej  zapewnienie im dostępu do mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji

10 Co to tak naprawdę jest?  poręczenia lub pożyczki dla przedsiębiorców  oferta uzupełniająca dla banków  alternatywa dla funduszy dotacyjnych

11 Na co można przeznaczyć pieniądze?  zakup nowych maszyn i urządzeń  zakup środków transportu  działania innowacyjne  budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych  wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych  i wiele, wiele innych działań.

12 Tak to działa u nas Menadżer Funduszu Powierniczego:  Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 5 pośredników finansowych: poręczenia:  Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. – Toruń  Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. – Toruń  Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. – Grudziądz pożyczki:  Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. – oddział Inowrocław  Polska Fundacja Przedsiębiorczości – oddział Bydgoszcz

13 Szacujemy, że 40 mln przekazane z RPO WK-P do Menadżera, przy założeniu jednokrotnego obrotu kapitałem, pozwoli wygenerować około 86 mln zł kredytów i pożyczek (angażowanie kapitału własnego Pośredników Finansowych). Z założenia, w Inicjatywie Jeremie, środki finansowe mają być obracane wielokrotnie. Od 20 do 50% kredytów i pożyczek trafi do rozpoczynających działalność gospodarczą i prowadzących ją nie dłużej niż 36 m-cy.

14 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Kujawsko – pomorskie dla… … biznesu Wsparcie bezpośrednie – dotacje Tereny inwestycyjne Turystyka biznesowa Zostań swoim szefem Internet /społeczeństwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google