Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia w poszczególnych latach

4 Tryb konkursowy Do dnia 28 października 2011 roku ogłoszono łącznie 71 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 3831 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Dla II Etapu - 30-04-2012, dla III Etapu - 31-08-2012 9 686 071,05 Toruń - Unisław Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej 31-12-2011 (III Podetap)31 445 380,00 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy 30-03-2010 (I etap), 30-11-2011 (II etap) 4 224 750

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp.Nazwa projektuPrzewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 2011-12-306 021 880 2Budowa obwodnicy m. Lipna.2012-02-296 021 880

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych i rozliczonych

14 Zestawienie podpisanych umów

15 *w zestawieniu nie uwzględniono umów podpisanych, a następnie rozwiązanych Zestawienie podpisanych umów

16 *Dane podane dla umów zarejestrowanych w KSI SIMIK w danym okresie Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 20.10.2011): Projekty zakończone OśIlość wniosków o płatność końcowąWypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00117 264 268 656,23 RPKP.02.00.0035 29 461 786,93 RPKP.03.00.0014 39 622 391,12 RPKP.04.00.0017 1 872 874,85 RPKP.05.00.00478 141 347 815,77 RPKP.06.00.001 3 503 494,41 RPKP.07.00.008 2 909 629,07 RPKP.08.00.007 10 411 872,88 Suma końcowa677 493 398 521,26

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 20 października 2011 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1334 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 5 449 015 222,20 PLN, w tym dofinansowanie UE 2 904 824 696,85 PLN.

20 Na koniec III kwartału 2011 roku stwierdzono 157 nieprawidłowości: -114 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej -43 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej Na koniec III kwartału 2011 roku stwierdzono 157 nieprawidłowości: -114 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej -43 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej Nieprawidłowości

21 Kwota dofinansowania wszystkich nieprawidłowości wynosi 24 390 110,52 zł. Z tego zostało odzyskanych 6 945 940,06 zł.

22 Dziękuję za uwagę www.mojregion.pl


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google