Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 1 września 2011 roku ogłoszono łącznie 67 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 3765 wniosków o dofinansowanie projektów.

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

7 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

9 Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem - ilościowo

10 Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem – ilościowo (umowy rozwiązane)

11 Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem - ilościowo

12 * Dane podane dla umów zarejestrowanych w KSI SIMIK w danym okresie, bez umów rozwiązanych Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem - wartościowo

13 *Dane podane dla umów zarejestrowanych w KSI SIMIK w danym okresie, bez umów rozwiązanych Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem – (dofinansowanie UE) (przyrosty per saldo) Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem – (dofinansowanie UE) (przyrosty per saldo)

14 *Dane podane dla umów zarejestrowanych w KSI SIMIK w danym okresie, bez umów rozwiązanych Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem – procentowy udział w alokacji (przyrosty per saldo) Dynamika kontraktacji dla RPO ogółem – procentowy udział w alokacji (przyrosty per saldo)

15 Dynamika kontraktacji w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Dynamika kontraktacji w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 Dynamika kontraktacji w poszczególnych latach (wartościowo w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Dynamika kontraktacji w poszczególnych latach (wartościowo w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

17 STAN REALIZACJI RPO – podsumowanie (w prezentacji wykorzystano kurs euro wg ECB z dnia 30 sierpnia 2011) STAN REALIZACJI RPO – podsumowanie (w prezentacji wykorzystano kurs euro wg ECB z dnia 30 sierpnia 2011) Do dnia 1 września 2011 r. zostało podpisanych 1282 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 5.267.640.543,61 PLN, w tym dofinansowanie UE 2.843.106.780,98 PLN.

18 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 01.09.2011): Projekty zakończone Oś Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność końcową Wypłacone dofinansowanie UE, na podstawie wniosków o płatność końcową RPKP.01.00.00115 116 737 908,61 RPKP.02.00.003028 168 579,31 RPKP.03.00.001134 184 599,48 RPKP.04.00.00171 906 881,49 RPKP.05.00.00464131 149 621,61 RPKP.06.00.0013 505 324,04 RPKP.07.00.0062 809 793,36 RPKP.08.00.00719 013 063,78 Suma końcowa651387 475 771,68

19 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google