Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWIŃ SKRZYDŁA Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWIŃ SKRZYDŁA Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10."— Zapis prezentacji:

1 ROZWIŃ SKRZYDŁA Nr projektu: POKL /10

2 ROZWIŃ SKRZYDŁA Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Nr umowy : POKL /10 Okres realizacji projektu: od

3 NAZWA BENEFICJENTA Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ul. Legionów Częstochowa Nr projektu: POKL /10

4 CELE PROJEKTU: CEL OGÓLNY:
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych Nr projektu: POKL /10

5 CELE SZCZEGÓŁOWE rozwinięcie kompetencji kluczowych z zakresie porozumiewania się w języku obcym, porozumiewania się w języku ojczystym kompetencji informatycznych kompetencji matematyczno- przyrodniczych. rozwój zainteresowań i zdolności uczniów podniesienie motywacji młodzieży do kontynuowania edukacji Nr projektu: POKL /10

6 DZIAŁANIA W PROJEKCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I MONITORING
PROMOCJA I REKRUTACJA DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE EWALUACJA Nr projektu: POKL /10

7 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I MONITORING
Nr projektu: POKL /10

8 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I MONITORING
Obejmuje : Prowadzenie i organizację pracy zespołu projektu Obsługa finansowa Współpraca z podwykonawcami Kontakt z Instytucją Pośredniczącą Sprawozdawczość Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją projektu Monitoring realizacji projektu i sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia Nr projektu: POKL /10

9 PROMOCJA I REKRUTACJA Nr projektu: POKL /10

10 Nr projektu: POKL /10

11 PROMOCJA I REKRUTACJA W ramach zadania wykonane zostały następujące czynności: Oznakowano pomieszczenia , w których realizowany jest projekt, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Zakupiono uczestnikom projektu gadżety promocyjne tj. długopisy, teczki, broszury, smycze, identyfikatory. Utworzono podstronę internetową projektu w zakładce Kapitał Ludzki- Rozwiń skrzydła, za pomocą której prowadzona jest działalność informacyjna projektu dla uczestników projektu, rodziców, personelu projektu, osób zainteresowanych. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja fotograficzna zajęć projektowych. Nr projektu: POKL /10

12 PROMOCJA I REKRUTACJA Zakupiono zaplanowane w projekcie pomoce dydaktyczne tj. zakup laptopów uczniowskich wraz z oprogramowaniem, zakup rzutnika multimedialnego, tablic flipchart, słuchawek. W prasie lokalnej ukazały się informacje o projekcie, rozpowszechniono ulotki i plakaty o projekcie Nr projektu: POKL /10

13 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE :
Język polski Język angielski Chemia Matematyka Informatyka Zajęcia warsztatowe Równość płci, równość szans Wsparcie w postaci obiadów dla UP Nr projektu: POKL /10

14 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
I edycja zajęć od L.p Rodzaj wsparcia Liczba uczestników projektu Liczba godzin zajęć Rezultaty 1 Język angielski 10 120 Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym 2 Język polski 6 80 Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym 3 Matematyka 8 Podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 4 Chemia Uzupełnienie umiejętności z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych 5 Informatyka Rozwinięcie kompetencji informatycznych Równość płci , równość szans   Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji Wzrost samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości Nr projektu: POKL /10

15 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
II edycja od L.p Rodzaj wsparcia Liczba uczestników projektu Liczba godzin zajęć Rezultaty 1 Język angielski 10 120 Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym 2 Język polski 6 80 Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym 3 Matematyka Podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 4 Chemia 5 Uzupełnienie umiejętności z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych Informatyka Rozwinięcie kompetencji informatycznych Równość płci , równość szans 36 40 Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji Wzrost samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości Nr projektu: POKL /10

16 REALIZACJA ZAJĘĆ- język polski miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W
REALIZACJA ZAJĘĆ- język polski miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W. Andersa trener: mgr Anna Motłoch -I edycja trener : mgr Dorota Dąbrowska -II edycja Nr projektu: POKL /10

17 REALIZACJA ZAJĘĆ – język angielski miejsce zajęć: Szkoła Językowa Context trener: mgr Agnieszka Grzyb -I edycja trener :mgr Patrycja Grabarczyk- Wąsińska -II edycja Nr projektu: POKL /10

18 REALIZACJA ZAJĘĆ – chemia miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W
REALIZACJA ZAJĘĆ – chemia miejsce zajęć: Zespół Szkół im.gen. W.Andersa trener: mgr Ewa Dudek Nr projektu: POKL /10

19 REALIZACJA ZAJĘĆ – informatyka miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W
REALIZACJA ZAJĘĆ – informatyka miejsce zajęć: Zespół Szkół im.gen.W.Andersa trener: mgr Katarzyna Łapeta –I edycja trener: mgr Anna Kalinowska – II edycja Nr projektu: POKL /10

20 REALIZACJA ZAJĘĆ – matematyka miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W
REALIZACJA ZAJĘĆ – matematyka miejsce zajęć: Zespół Szkół im. gen. W. Andersa, Gimnazjum nr 17 trener: mgr Wiesława Janeczek Nr projektu: POKL /10

21 REALIZACJA ZAJĘĆ- Równość płci, równość szans miejsce zajęć: Zespół Szkół im.gen.W. Andersa, Gimnazjum nr 17 trener: dr Monika Stawiarska -Lietzau Nr projektu: POKL /10

22 WSPARCIE DLA UP- obiady
Nr projektu: POKL /10

23 EWALUACJA W celu oceny efektywności projektu:
przeprowadzono 2 ankiety ewaluacyjne w I i II edycji- startową i końcową (sporządzoną i opracowaną przez firmę zewnętrzną) dokonano przyrostu wiedzy i umiejętności z przedmiotów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poprzez porównanie oceny szkolnej przed projektem i po zakończeniu zajęć projektowych uczestnicy dokonują comiesięcznej oceny zajęć pozalekcyjnych wypełniając „Karty ocen zajęć pozalekcyjnych” prowadzący zajęcia dokonują comiesięcznej ewaluacji uczestników projektu wypełniając „Karty oceny uczestnika projektu” Nr projektu: POKL /10

24 EWALUACJA Przyrost wiadomości i umiejętności z przedmiotów szkolnych realizowanych w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu został określony poprzez oceny szkolne : I edycja Przedmiot Ilość uczestników Zmiana ocen po I edycji projektu J. angielski 10 6 poprawionych 60% 4 utrzymane % J. polski 6 4 poprawione % 2 utrzymane % Matematyka 8 4 poprawione % 4 utrzymanych % Informatyka 5 poprawionych 83% 1 utrzymana % Chemia 3 poprawione % 3 utrzymane % Razem 36 61 % poprawionych 39% utrzymanych Nr projektu: POKL /10

25 EWALUACJA Nr projektu: POKL /10

26 NASZE CERTYFIKATY Nr projektu: POKL /10

27 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nr projektu: POKL /10 27

28 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
KORZYŚCI DLA UCZNIÓW: wyrównanie braków edukacyjnych potwierdzone wyższymi ocenami edukacyjnymi w dziennikach nauczania Gimnazjum nr 17 wsparcie dla uczestników w postaci obiadów wzrost samooceny i wiary we własne możliwości wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji i przeciwdziałania dyskryminacji wyposażenie uczniów w laptopy , oprogramowanie do nauki języka angielskiego, podręczniki do nauki języka angielskiego, przybory szkolne, sprzęt multimedialny opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej i psychologa Nr projektu: POKL /10

29 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nr projektu: POKL /10

30 WNIOSKI KOŃCOWE 80% uczniów objętych projektem w I i II edycji projektu „Rozwiń skrzydła” ukończyło go, uczestnicząc regularnie w zajęciach pozalekcyjnych (poza językiem angielskim , który trwa do czerwca ) urealnienie samooceny uczestników znaczący wzrost poczucia doceniania przez bliskich. podniesienie swoich wyników w nauce. wzrosła wiara w swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nr projektu: POKL /10

31 WNIOSKI KOŃCOWE młodzież biorąca udział w projekcie ma problem z zarządzaniem czasem. wzrost motywacji do nauki przyrost wiedzy i umiejętności potwierdziły oceny szkolne (61% ocen zostało poprawionych, 39% ocen utrzymało się na takim samym poziomie). zwiększenie świadomości na temat zjawiska równości płci i równości szans. Nr projektu: POKL /10

32 Kierownik projektu: Renata Czerwińska
Opracowanie: Kierownik projektu: Renata Czerwińska Asystent kierownika projektu: Karolina Policzkiewicz Nr projektu: POKL /10


Pobierz ppt "ROZWIŃ SKRZYDŁA Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google