Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych Nr umowy : POKL. 09.01.02-24-258/10 Okres realizacji projektu: od 2011.08.01- 2013.07.31

3 Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ul. Legionów 23 42-200 Częstochowa Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

4 CEL OGÓLNY: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Gimnazjum nr 17 w Częstochowie ukierunkowane na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

5 rozwinięcie kompetencji kluczowych z zakresie porozumiewania się w języku obcym, porozumiewania się w języku ojczystym kompetencji informatycznych kompetencji matematyczno- przyrodniczych. rozwój zainteresowań i zdolności uczniów podniesienie motywacji młodzieży do kontynuowania edukacji Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

6 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I MONITORING 2. PROMOCJA I REKRUTACJA 3. DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 4. EWALUACJA Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

7

8 Obejmuje : Prowadzenie i organizację pracy zespołu projektu Obsługa finansowa Współpraca z podwykonawcami Kontakt z Instytucją Pośredniczącą Sprawozdawczość Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji Prowadzenie bieżących spraw związanych z realizacją projektu Monitoring realizacji projektu i sposobu wykorzystania udzielonego wsparcia Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

9

10

11 W ramach zadania wykonane zostały następujące czynności: Oznakowano pomieszczenia, w których realizowany jest projekt, zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie. Zakupiono uczestnikom projektu gadżety promocyjne tj. długopisy, teczki, broszury, smycze, identyfikatory. Utworzono podstronę internetową projektu www.gim17.czest.pl, w zakładce Kapitał Ludzki- www.gim17.czest.pl Rozwiń skrzydła, za pomocą której prowadzona jest działalność informacyjna projektu dla uczestników projektu, rodziców, personelu projektu, osób zainteresowanych. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja fotograficzna zajęć projektowych. Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

12 Zakupiono zaplanowane w projekcie pomoce dydaktyczne tj. zakup laptopów uczniowskich wraz z oprogramowaniem, zakup rzutnika multimedialnego, tablic flipchart, słuchawek. W prasie lokalnej ukazały się informacje o projekcie, rozpowszechniono ulotki i plakaty o projekcie Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

13 Język polski Język angielski Chemia Matematyka Informatyka Zajęcia warsztatowe Równość płci, równość szans Wsparcie w postaci obiadów dla UP Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

14 I edycja zajęć od 13.10.2011- 21.06.2012 Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10 L.pRodzaj wsparciaLiczba uczestników projektu Liczba godzin zajęć Rezultaty 1 Język angielski10120Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym 2 Język polski680Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym 3 Matematyka880Podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 4 Chemia680Uzupełnienie umiejętności z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 5 Informatyka680 Rozwinięcie kompetencji informatycznych 6 Równość płci, równość szans 36 80 Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji Wzrost samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości

15 II edycja od 02.10.2012-20.06.2013 Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10 L.pRodzaj wsparciaLiczba uczestników projektu Liczba godzin zajęć Rezultaty 1 Język angielski10120Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym 2 Język polski680Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym 3 Matematyka10120Podniesienie kompetencji kluczowych z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 4 Chemia580Uzupełnienie umiejętności z dziedziny nauk matematyczno- przyrodniczych 5 Informatyka580 Rozwinięcie kompetencji informatycznych 6 Równość płci, równość szans 3640 Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby przeciwdziałania dyskryminacji Wzrost samooceny i zwiększenie wiary we własne możliwości

16 Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

17

18

19

20

21

22

23 W celu oceny efektywności projektu: przeprowadzono 2 ankiety ewaluacyjne w I i II edycji- startową i końcową (sporządzoną i opracowaną przez firmę zewnętrzną) dokonano przyrostu wiedzy i umiejętności z przedmiotów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poprzez porównanie oceny szkolnej przed projektem i po zakończeniu zajęć projektowych uczestnicy dokonują comiesięcznej oceny zajęć pozalekcyjnych wypełniając Karty ocen zajęć pozalekcyjnych prowadzący zajęcia dokonują comiesięcznej ewaluacji uczestników projektu wypełniając Karty oceny uczestnika projektu Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

24 Przyrost wiadomości i umiejętności z przedmiotów szkolnych realizowanych w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu został określony poprzez oceny szkolne : I edycja Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10 PrzedmiotIlość uczestników Zmiana ocen po I edycji projektu J. angielski10 6 poprawionych 60% 4 utrzymane 40% J. polski6 4 poprawione 67% 2 utrzymane 33% Matematyka8 4 poprawione 50% 4 utrzymanych 50% Informatyka6 5 poprawionych 83% 1 utrzymana 17% Chemia6 3 poprawione 50% 3 utrzymane 50% Razem3661 % poprawionych 39% utrzymanych

25 Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

26

27

28 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW: wyrównanie braków edukacyjnych potwierdzone wyższymi ocenami edukacyjnymi w dziennikach nauczania Gimnazjum nr 17 wsparcie dla uczestników w postaci obiadów wzrost samooceny i wiary we własne możliwości wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji i przeciwdziałania dyskryminacji wyposażenie uczniów w laptopy, oprogramowanie do nauki języka angielskiego, podręczniki do nauki języka angielskiego, przybory szkolne, sprzęt multimedialny opieka wykwalifikowanej kadry trenerskiej i psychologa Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

29

30 80% uczniów objętych projektem w I i II edycji projektu Rozwiń skrzydła ukończyło go, uczestnicząc regularnie w zajęciach pozalekcyjnych (poza językiem angielskim, który trwa do czerwca ) urealnienie samooceny uczestników znaczący wzrost poczucia doceniania przez bliskich. podniesienie swoich wyników w nauce. wzrosła wiara w swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

31 młodzież biorąca udział w projekcie ma problem z zarządzaniem czasem. wzrost motywacji do nauki przyrost wiedzy i umiejętności potwierdziły oceny szkolne (61% ocen zostało poprawionych, 39% ocen utrzymało się na takim samym poziomie). zwiększenie świadomości na temat zjawiska równości płci i równości szans. Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10

32 Kierownik projektu: Renata Czerwińska Asystent kierownika projektu: Karolina Policzkiewicz Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10


Pobierz ppt "Nr projektu: POKL. 09. 01. 02 - 24 - 258/10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google