Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Zajęcia sportowe grupa 8 i 9 Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie czy w grupie rówieśniczej. Wdrażanie do dokonywania właściwych wyborów między monotonią i nudą a dobrą zabawą.

3 Zabawy na śniegu

4

5 Tenis stołowy

6 Dla każdego coś odpowiedniego.

7 Projekt: Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google