Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro”"— Zapis prezentacji:

1 „Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Zajęcia sportowe grupa 8 i 9
Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczną organizację zajęć ruchowych w różnych warunkach środowiskowych, indywidualnie czy w grupie rówieśniczej. Wdrażanie do dokonywania właściwych wyborów między monotonią i nudą a dobrą zabawą.

3 Zabawy na śniegu

4

5 Tenis stołowy

6 „ Dla każdego coś odpowiedniego”.

7 Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


Pobierz ppt "„Zajęcia dodatkowe dziś-szansą na lepsze jutro”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google