Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ZAGRAJMY O SUKCES” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ZAGRAJMY O SUKCES” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 „ZAGRAJMY O SUKCES” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. "Zagrajmy o sukces"

2 Beneficjent Projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Sportu i Turystyki Poznań, ul. Piekary 17, tel , fax ; Partner Projektu: Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA" Organizacja Pożytku Publicznego Nr KRS Biuro Projektu Poznań, ul. Woźna 12; tel ; "Zagrajmy o sukces"

3 Nabór szkół Nabór Samorządów oraz szkół przez nie wskazanych odbywał się na podstawie wypełnionej ankiety wstępnej Samorządy biorące udział w projekcie (które wytypowały podlegające im szkoły) zobowiązują się do udostępnienia obiektów w ramach realizacji projektu Samorządy biorące udział w projekcie (które wytypowały podlegające im szkoły) potwierdzą udział szkół zatwierdzonych do projektu przez Zespół Koordynujący Szkoły wytypują nauczycieli, którzy będą trenerami w projekcie oraz przeprowadzą nabór dzieci do projektu. Samorząd i podległe im szkoły będą wspierały Beneficjenta w prawidłowym realizowaniu projektu w zakresie prowadzania zajęć przez nauczycieli oraz utrzymania frekwencji na zajęciach zgodnie z harmonogramem. "Zagrajmy o sukces"

4 Działania w ramach projektu
W każdej szkole zakres zajęć będzie wynikał ze specyficznego zapotrzebowania występującego w danej szkole i będzie obejmował: Zajęcia ICT /Informatyczne/ – 20% godzin Zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – 15% godzin Języki obce – 20% godzin Pomoc psychologiczna – 15% godzin Zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie) – 30% godzin Wszyscy uczniowie będą uczestniczyć we wszystkich modułach zajęć w projekcie. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoły sprzęt do realizacji zajęć. "Zagrajmy o sukces"

5 Działania w ramach projektu
Zajęcia będą miały charakter warsztatów, spotkań grupowych i będą prowadzone przez nauczycieli i psychologów/pedagogów ze szkół objętych projektem. Wszystkie rodzaje zajęć będą odbywały się w grupach ok. 20 osobowych. Będą prowadzone cyklicznie raz bądź kilka razy w tygodniu. Dla uczestników projektu przewidziany jest zakup osobistego sprzętu sportowego, a dla szkół realizujących projekt zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć, przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli. Obejmie ono wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość). "Zagrajmy o sukces"

6 Podstawowa dokumentacja
1) Oświadczenie o przystąpieniu do projektu z deklaracją realizacji zajęć dla konkretnej liczby uczniów/oddziałów klasowych (dokument należy przesłać do biura projektu do dnia r.) 2) Deklaracja Samorządu – organu prowadzącego szkołę zaangażowaną (szkoły zaangażowane) w realizację projektu 3) Formularze zgłoszeniowe nauczycieli, niezbędne do rejestracji i przygotowania umów (dokumenty należy przesłać do biura projektu do dnia r.) 4) Umowy nauczycieli (podpisane będą przez nauczycieli podczas szkoleń) 5) Deklaracje wyboru sprzętu dla szkół (dokument należy przesłać do biura projektu do dnia r.) 6) Formularze zgłoszeniowe uczniów "Zagrajmy o sukces"

7 Harmonogram działań 1) Informacja o proponowanej liczbie oddziałów zakwalifikowanych do realizacji projektu w szkołach 2) Uzupełnienie oświadczeń przez szkoły oraz deklaracji przez Samorządy 3) Informacja o terminie i miejscu szkolenia dla nauczycieli oraz propozycja wyboru sprzętu dla szkół (do r.) 4) Uzupełnienie formularzy zgłoszeniowych nauczycieli, potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu (do r.) 5) Przeprowadzenie szkoleń (II połowa maja 2011 r.) – podpisanie umów z nauczycielami 6) Dostarczenie sprzętu dla szkół (początek września 2011 r.) 7) Rekrutacja uczniów (zebranie formularzy zgłoszeniowych) – czerwiec-wrzesień 2011 r., rozpoczęcie zajęć. "Zagrajmy o sukces"

8 Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA„ 61-777 Poznań, ul. Woźna 12;
Biuro Projektu: Szkolny Związek Sportowy "WIELKOPOLSKA„ Poznań, ul. Woźna 12; tel ; ; tel , "Zagrajmy o sukces"


Pobierz ppt "„ZAGRAJMY O SUKCES” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google