Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zobacz na co Cię stać Projekt realizowany przez : Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zobacz na co Cię stać Projekt realizowany przez : Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji."— Zapis prezentacji:

1 Zobacz na co Cię stać Projekt realizowany przez : Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 Cel główny projektu: Podniesienie efektów kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez zapewnienie dostępu do udoskonalonej i rozszerzonej oferty edukacyjnej rozwijającej kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowo-techniczne i językowe uwzględniające ICT oraz świadomość i ekspresję kulturalną uczniów i uczennic Okres realizacji projektu: od 01.08.2013 r. do 31.07.2014r. Beneficjenci: 76 uczniów Szkoły Podstawowej w Gogołowie (w tym 35 dziewcząt i 41 chłopców) Kwota projektu: 198 329,86 zł

3 Oferta edukacyjna dla klas I-III SP Wsparcie psychoedukacyjne: 1.Warsztaty z arteterapii – 2 h co 2 tygodnie 2.Zajęcia taneczno – muzyczne -1 h tygodniowo 3.Warsztaty Wszechstronnego Rozwoju – 1 h miesięcznie + 1 h co 3 miesiące z udziałem rodzica

4 Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

5 Oferta edukacyjna dla klas IV-VI 1. Warsztaty matematyczno -przyrodnicze: -zajęcia z matematyki 2h co 2 tygodnie -zajęcia z przyrody 2 h co 2 tygodnie 2. Warsztaty techniczno-informatyczne Klub Młodego Inżyniera 5 h raz w miesiącu (sobota-zapewniony posiłek)

6 Oferta edukacyjna dla klas IV-VI cdn. 3. Zajęcia wyrównawcze: -z j. angielskiego 1 h raz w tygodniu, 2 x spotkanie ze studentami z PWSZ Krosno -z matematyki 1 h raz w tygodniu

7 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

8 Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

9 Oferta edukacyjna Wycieczki kl. IV-VI: 1.Centrum Nauki Kopernik w Warszawie- uczestnikami wyjazdu będą uczniowie i uczennice uczęszczający na warsztaty matematyczno-przyrodnicze i techniczno- informatyczne (Klub Młodego Inżyniera); 2.Stacja Synoptyczna i elektrownia wiatrowa Krosno-Dukla uczestnikami wyjazdu będą uczniowie i uczennice uczęszczający na zajęcia z przyrody;

10 Oferta edukacyjna Wycieczki kl. I-III: 1.Wyjazd na próbę Zespołu Połoniny do Rzeszowa 2.Wyjazd na koncert Zespołu Połoniny do Rzeszowa Uczestnikami w/w wyjazdów będą uczniowie i uczennice zespołu taneczno-muzycznego Udział w wyjazdach edukacyjnych uzależniony jest od frekwencji na poszczególnych warsztatach i zajęciach.

11 Co dla uczestnika ? Ciekawe miejsca i smaczny posiłek

12 Oferta edukacyjna Konkursy: -Turniej wiedzy matematycznej -Turniej wiedzy przyrodniczej Nagrody dla laureatów: Tablety

13 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? 1. Uczęszczanie do Szkoły Podstawowej w Gogołowie w roku szkolnym 2013/2014 Kl. I-III zajęcia psychoedukacyjne (arteterapia, zajęcia taneczno-muzyczne, warsztaty wszechstronnego rozwoju) uczniowie i uczennice z problemami emocjonalnymi, z orzeczeniem/opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazaniem (opinią) pedagoga i/lub wychowawcy

14 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? cdn Kl. IV-VI 1. zajęcia rozwijające (warsztaty matematyczno- przyrodnicze i techniczno-informatyczne )- uczniowie i uczennice, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego osiągnęli ocenę dobry, b.dobry, celujący odpowiednio z matematyki, przyrody, informatyki; w przypadku klas IV decyduje ocena z testu/sprawdzianu diagnozującego poziom wiedzy z w/w przedmiotów

15 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? cdn Kl. IV-VI 2. zajęcia wyrównawcze z matematyki i z języka angielskiego- uczniowie i uczennice, którzy na koniec poprzedniego roku szkolnego uzyskali ocenę dostateczny lub niżej odpowiednio z matematyki, j. anielskiego; w przypadku klas IV decyduje ocena z testu/sprawdzianu diagnozującego poziom wiedzy z w/w przedmiotów

16 G warantujemy: - sympatyczną atmosferę, - ciekawą przygodę, - naukę poprzez zabawę, - dostęp do nowoczesnych technologii, - wszechstronną pomoc

17 Zapraszamy !!!

18 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Zobacz na co Cię stać Projekt realizowany przez : Szkołę Podstawową im. gen. I. Kruszewskiego w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google