Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator przyszłości Projekt realizowany przez : Gimnazjum Publiczne w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator przyszłości Projekt realizowany przez : Gimnazjum Publiczne w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie."— Zapis prezentacji:

1 Generator przyszłości Projekt realizowany przez : Gimnazjum Publiczne w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 Cel główny projektu: podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 r. do 31.07.2013r. Beneficjenci: 32 uczniów Gimnazjum w Gogołowie (w tym 15 dziewcząt i 17 chłopców) Kwota projektu: 224 296,93 zł

3 Oferta edukacyjna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z: - biologii - fizyki - geografii - informatyki - matematyki

4 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

5 Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

6 Oferta edukacyjna Warsztaty badawcze: - Klub Młodego Badacza (geografia-fizyka) - Laboratorium Wiedzy (informatyka-matematyka)

7 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

8 Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

9 Co dla uczestnika ? Catering

10 Oferta edukacyjna Wycieczki: - Alternatywne a tradycyjne źródła energii - Ośrodki naukowo-badawcze Podkarpacia

11 Co dla uczestnika ? Ciekawe miejsca i smaczny posiłek

12 Oferta edukacyjna Konkursy: -Turniej wiedzy przyrodniczej -Turniej wiedzy ścisłej

13 Co dla uczestnika ? Cenne nagrody ( MP4, E-book) dla wszystkich biorących udział !!!

14 Oferta edukacyjna Punkt doradztwa zawodowego: - Szkolny Ośrodek Karier

15 Co dla uczestnika ? Warsztaty preorientacji zawodowej (poznanie szerokiej gamy zawodów, wymagań współczesnego rynku pracy, możliwości znalezienia pracy) Indywidualne konsultacje (rozpoznanie własnych zdolności, zainteresowań, możliwości ich wykorzystania w planowaniu swojej drogi zawodowej, pomoc w wyborze szkoły średniej, wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji) Wyjazd na targi edukacyjne (zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół średnich regionu)

16 Oferta edukacyjna Zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne: - Ośrodek Wszechstronnego Rozwoju

17 Co dla uczestnika ? Poznanie technik efektywnego uczenia się Ćwiczenia pamięci, koncentracji, uwagi Pomoc w rozwiązywaniu szkolnych problemów

18 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ? 1.Uczęszczanie do Gimnazjum w Gogołowie w roku szkolnym 2012/2013 2. Minimum 1 ocena dostateczna lub niższa z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, informatyka, chemia, fizyka, geografia, przyroda) na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 Wyjątek ! Posiadanie aktualnego orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej kwalifikuje do udziału w projekcie niezależnie od uzyskiwanych przez ucznia ocen z przedmiotów matematyczno przyrodniczych

19 G warantujemy: - sympatyczną atmosferę, - ciekawą przygodę, - naukę poprzez zabawę, - dostęp do nowoczesnych technologii, - wszechstronną pomoc

20 Zapraszamy !!!

21 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Generator przyszłości Projekt realizowany przez : Gimnazjum Publiczne w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google