Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS"— Zapis prezentacji:

1 Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS
„Wyżej, dalej, prędzej”.

2 B O UCZNIOWIE I UCZENNICE Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach

3 Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. H
Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Górażdżach

4

5 W ramach projektu odbyło się:
60 godzin rewalidacji indywidualnej

6 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zakresie czytania i pisania 30 godzin klasa I 30 godzin klasa II 30 godzin klasa III

7 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zakresie matematyki 30 godzin klasa I 30 godzin klasa II 30 godzin klasa III

8 30 godzin zajęć artystycznych

9

10 60 godzin zajęć socjoterapeutycznych

11 30 godzin zajęć logopedycznych

12 OGÓŁEM 390 godzin zajęć w klasach I - III
Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Nr KSI: POKL /11

13 Dziękuję !


Pobierz ppt "Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google