Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Wyżej, dalej, prędzej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Wyżej, dalej, prędzej."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Wyżej, dalej, prędzej.

3 B O UCZNIOWIE I UCZENNICE Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Górażdżach

4 Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Górażdżach

5

6 W ramach projektu odbyło się: 60 godzin rewalidacji indywidualnej

7 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zakresie czytania i pisania 30 godzin klasa I 30 godzin klasa II 30 godzin klasa III

8 90 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zakresie matematyki 30 godzin klasa I 30 godzin klasa II 30 godzin klasa III

9 30 godzin zajęć artystycznych

10

11 60 godzin zajęć socjoterapeutycznych

12 30 godzin zajęć logopedycznych

13 OGÓŁEM 390 godzin zajęć w klasach I - III Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nr KSI: POKL.09.01.02-16-113/11

14 Dziękuję !


Pobierz ppt "Projekt POKL współfinansowany ze środków UE w ramach EFS Wyżej, dalej, prędzej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google