Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

4 Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start

5 Czas trwania projektu Od 01 września 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku

6 Beneficjentami projektu są wszyscy uczniowie naszej Szkoły

7 Działania w projekcie modernizacja kierunków i sposobów kształcenia ze zwróceniem uwagi na przygotowanie praktyczne, wzmocnienie integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym, rozszerzenie i pogłębienie doradztwa zawodowego,.

8 Działania w projekcie organizacja wielu form zajęć celem zapewnienia rozwoju osobistego uczniów oraz uzyskania przez nich dodatkowych uprawnień i kwalifikacji, poprawa jakości promocji szkoły.

9 Zadania do realizacji opracowanie autorskiego programu nauczania do specjalizacji Informatyzacja przedsiębiorstwa w zawodzie technik ekonomista opracowanie aktualizacji programów nauczania z przedmiotów zawodowych dla zawodu technik handlowiec uruchomienie platformy e-learningowej

10 Zadania do realizacji unowocześnienie bazy technodydaktycznej poprzez zakup sprzętu i oprogramowania: zakup komputerów, rzutników, drukarek, kamery cyfrowej, wizualizera, aparatów cyfrowych, palmtopów, kserokopiarki, laptopów, ekranów elektrycznie rozwijanych, zakup oprogramowania do obsługi hotelu, do nauki pisania metodą bezwzrokową, do nauki języka niemieckiego, angielskiego i rosyjskiego, utworzenie multimedialnej pracowni językowej,

11 Zadania do realizacji wyposażenie szkoły w materiały niezbędne w procesie dydaktycznym poprzez zakup: prenumeraty specjalistycznych czasopism branżowych, podręczników (po 3 komplety dla każdej klasy), publikacji do pracowni przedmiotów zawodowych, publikacji do szkolnego centrum multimedialnego,

12 Zadania do realizacji organizacja uczniowskich praktyk zawodowych poprzez: praktyki programowe - aktualizacja programu praktyk, - organizacja praktyk, - kontrola nad przebiegiem merytorycznym praktyk, praktyki dodatkowe - opracowanie programu praktyk dodatkowych, - nagrody pieniężne praktykantom (forma wynagrodzenia),

13 Zadania do realizacji szkolenia z zakresu zawodowego przygotowania językowego, zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, warsztaty z zakresu etykiety i etyki biznesu,

14 Zadania do realizacji wycieczki przedmiotowe (dla technika ekonomisty, hotelarstwa i handlowca), organizacja firmy symulacyjnej: opracowanie programu, organizacja stanowisk pracy, przeprowadzenie zajęć,

15 Zadania do realizacji organizacja zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień przez uczniów : prawo jazdy – 40 osób, certyfikaty umiejętności komputerowych ECDL – 10 osób, certyfikat TELC z języka angielskiego – 20 osób, certyfikat TELC z języka niemieckiego – 15 osób, certyfikat obsługi kasy fiskalnej – 60 osób,

16 Zadania do realizacji obozy językowe (język angielski i język niemiecki), warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne, szkolenie z zakresu wykorzystania oprogramowania Open Source,

17 Zadania do realizacji spotkania z przedstawicielami zakładów pracy, udział w imprezach wyjazdowych promujących lokalny biznes i przedsiębiorczość, udział w wykładach na wyższych uczelniach,

18 Zadania do realizacji wyposażenie Ośrodka Kariery w nowoczesną bazę technodydaktyczną, dodatkowe zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego,

19 Zadania do realizacji zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do matury, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i rachunkowości, zajęcia pozalekcyjne Zdrowy uczeń to efektywny pracownik,

20 Zadania do realizacji zajęcia psychoedukacyjne Jak efektywnie współpracować z innymi czyli sztuka bycia z innymi, zajęcia wspierające dla uczniów Żyć skuteczniej – karnety do fitness klubu sportowe zajęcia pozalekcyjne,

21 Po co to robimy?

22 Udział w projekcie zwiększy konkurencyjność absolwenta szkoły na rynku pracy.

23 Każdy uczeń Szkoły uczestnicząc w projekcie: zdobędzie liczące się kwalifikacje, zdobędzie liczące się kwalifikacje, wykreuje swój wizerunek, wykreuje swój wizerunek, podniesie swoją wiedzę i umiejętności, podniesie swoją wiedzę i umiejętności, nawiąże kontakt z pracodawcami. nawiąże kontakt z pracodawcami.

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Tytuł projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe - szansa na dobry start Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google