Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

3 Cel zajęć Zajęcia wyrównawcze są przeznaczone dla uczniów i uczennic klas IV- VI szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego. Doskonalona jest technika czytania (głośnego i cichego), przypominane są zasady ortograficzne i interpunkcje oraz ćwiczona jest umiejętność stosowania ich w praktyce. Podczas tych zajęć doskonalona jest także umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnych oraz poszerzany jest zakres słownictwa.

4 Charakteryzujemy postać Ambrożego Kleksa

5 Redagujemy życzenia świąteczne

6 Diagnoza umiejętności

7 Bogacimy nasz zasób słownictwa

8 Kółko humanistyczne

9 Cel zajęć  Celem programu kółka dziennikarskiego jest prowadzenie systematycznych działań, których efektem jest zdobycie przez uczniów podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy dziennikarskiej , wydawanie gazetek szkolnych, wykonanie gazetek ściennych, wykonanie kroniki projektu. Wiedza z zakresu dziennikarstwa, zdobyta podczas zajęć, rozszerzy zakres umiejętności młodych redaktorów, będzie na bieżąco wykorzystywana w pracy nad poszczególnymi numerami gazetki, a w przyszłości dopomoże im w kontynuowaniu nauki na pozostałych etapach kształcenia.

10 Zajęcia fotograficzne

11 Redagujemy ogłoszenie
Uczestnicy kółka humanistycznego prowadzonego w ramach projektu „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro” ogłaszają konkurs dla uczniów klas I-VI Zespołu Szkól w Opatowcu na najśmieszniejsze zdjęcie ze swoim pupilem. Najlepsze zdjęcie trafi do gazetki szkolnej. Propozycje proszę składać do r. do pani Małgorzaty Żydowskiej.

12 Konkurs fotograficzny

13 Wykonane przez nas gazetki

14 Redaktorzy naszej gazetki podczas wróżb andrzejkowych

15 Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


Pobierz ppt "Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro"

Podobne prezentacje


Reklamy Google