Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.. Wnioskodawca: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice Tytuł projektu: Wykorzystaj swój talent.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.. Wnioskodawca: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice Tytuł projektu: Wykorzystaj swój talent."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.

2 Wnioskodawca: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice Tytuł projektu: Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Numer umowy o dofinansowanie projektu UDA.POKL.09.05.00-02-233/08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa Kwota dofinansowania projektu: 49.985,00 zł (Wykonanie: 46.642,39 zł) Okres realizacji projektu: 1 września 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r.

3 Inicjatywaoddolna Grupa inicjatywna mieszkańców Polkowic (artyści, plastycy, muzycy, pedagodzy) zgłasza potrzebę wsparcia uzdolnionej młodzieży polkowickiej w dziedzinach artystycznych, poprzez organizację autorskich zajęć edukacyjnych Gmina przejmuje rolę wnioskodawcy i realizatora projektu w oparciu o pomysły i założenia grupy inicjatywnej oraz przy współudziale jej członków W projekt angażują się: Grupa inicjatywna Szkoły (rekrutacja, sale warsztatowe) Stowarzyszenie Charytatywne Żyć godnie (pracowania ceramiczna) mieszkańcy Polkowic (dokumentacja fotograficzna, organizacja gali finałowej) Grupa inicjatywna rejestruje organizację pozarządową: Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne Ikar i kontynuuje działania zapoczątkowane w projekcie

4 CELE / ZAŁOŻENIA PROJEKTU Profesjonalna, dwuetapowa rekrutacja i merytoryczne wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej oraz promowanie postaw proedukacyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne zajęcia warsztatowe Zwiększenie wiedzy rodziców o zdolnościach dzieci; Promowanie polkowickich talentów wśród społeczności lokalnej oraz w środowisku oświatowo- artystycznym Dolnego Śląska Pobudzenie środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz edukacji artystycznej najmłodszych oraz wyrównywanie szans w dostępie do przedmiotowego kształcenia Wsparcie inicjatywy oddolnej i zaangażowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz edukacji i kultury

5 PLASTYKA

6

7

8

9

10 LITERATURA

11

12 MUZYKA

13

14 Uroczysta Gala i wycieczki

15

16

17

18 Projekt w liczbach 1.Liczba uczestników, która ukończyła udział w projekcie: 131 2.Liczba utworzonych grup artystycznych: 6 (plastyka - 2; literatura – 1; muzyka – 3) 3.Liczba godzin zajęć warsztatowych na osobę: 26 4.Liczba wycieczek edukacyjnych: 4 5.Liczba imprez kulturalno-oświatowych: 1

19 Nasze spostrzeżenia i rady 1.Projekt odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej 2.Całkiem dużo za stosunkowo niewiele 3.Maksymalizacja wsparcia / minimalizacja obsługi 4.Zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie i realizację projektu 5.Atrakcyjnie, rzeczowo i nie za długo 6.Zgodnie z PZP i zasadą konkurencyjności

20 Urząd Gminy Polkowice Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych ul. Rynek 2/5 59-100 Polkowice (076) 84-74-152 www.projekty.polkowice.eu/wst ef@ug.polkowice.plef@ug.polkowice.pl ; prudkowski@ug.polkowice.plprudkowski@ug.polkowice.pl

21


Pobierz ppt "Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.. Wnioskodawca: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice Tytuł projektu: Wykorzystaj swój talent."

Podobne prezentacje


Reklamy Google