Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r.

2 Wnioskodawca: Gmina Polkowice, ul. Rynek 1, Polkowice Tytuł projektu: Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice Numer umowy o dofinansowanie projektu UDA.POKL /08-00 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Źródła finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa Kwota dofinansowania projektu: 49.985,00 zł (Wykonanie: ,39 zł) Okres realizacji projektu: 1 września 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r.

3 Inicjatywa oddolna Grupa inicjatywna mieszkańców Polkowic
(artyści, plastycy, muzycy, pedagodzy) zgłasza potrzebę wsparcia uzdolnionej młodzieży polkowickiej w dziedzinach artystycznych, poprzez organizację autorskich zajęć edukacyjnych Gmina przejmuje rolę wnioskodawcy i realizatora projektu w oparciu o pomysły i założenia grupy inicjatywnej oraz przy współudziale jej członków W projekt angażują się: Grupa inicjatywna Szkoły (rekrutacja, sale warsztatowe) Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć godnie” (pracowania ceramiczna) mieszkańcy Polkowic (dokumentacja fotograficzna, organizacja gali finałowej) Grupa inicjatywna rejestruje organizację pozarządową: Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne „Ikar” i kontynuuje działania zapoczątkowane w projekcie

4 CELE / ZAŁOŻENIA PROJEKTU Pobudzenie środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz edukacji artystycznej najmłodszych oraz wyrównywanie szans w dostępie do przedmiotowego kształcenia Profesjonalna, dwuetapowa rekrutacja i merytoryczne wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej oraz promowanie postaw proedukacyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne zajęcia warsztatowe Zwiększenie wiedzy rodziców o zdolnościach dzieci; Promowanie polkowickich talentów wśród społeczności lokalnej oraz w środowisku oświatowo-artystycznym Dolnego Śląska Wsparcie inicjatywy oddolnej i zaangażowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz edukacji i kultury

5 PLASTYKA

6

7

8

9

10 LITERATURA

11

12 MUZYKA

13

14 Uroczysta Gala i wycieczki

15

16

17

18 Projekt w liczbach Liczba uczestników, która ukończyła udział w projekcie: 131 Liczba utworzonych grup artystycznych: 6 (plastyka - 2; literatura – 1; muzyka – 3) Liczba godzin zajęć warsztatowych na osobę: 26 Liczba wycieczek edukacyjnych: 4 Liczba imprez kulturalno-oświatowych: 1

19 Nasze spostrzeżenia i rady
Projekt odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej Całkiem dużo za stosunkowo niewiele Maksymalizacja wsparcia / minimalizacja obsługi Zaangażowanie społeczności lokalnej w opracowanie i realizację projektu Atrakcyjnie, rzeczowo i nie za długo Zgodnie z PZP i zasadą konkurencyjności

20 Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych ul. Rynek 2/5
Urząd Gminy Polkowice Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych ul. Rynek 2/5 Polkowice (076) ;

21


Pobierz ppt "Paweł Rudkowski – Legnica, 13 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google