Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Beneficjent: Powiat Poddębicki Starosta Ryszard Ryter Wicestarosta Piotr Binder Realizator projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Beata Olczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

3 CEL OGÓLNY PROJEKTU Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Przygotowanie Uczestniczek i Uczestników do osiągnięcia wyższych umiejętności zawodowych

4 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU Podniesienie u Uczestniczek i Uczestników poziomu wiedzy i/lub umiejętności zawodowych Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego Poprawa zdolności i mobilności Uczestniczek i Uczestników na rynku pracy Wyrównywanie szans i rozwój kompetencji kluczowych

5 Zapraszamy do udziału w projekcie Uczennice i Uczniów Technikum im. Jana Pawła II i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

6 PROJEKT OFERUJE:

7 Zajęcia przygotowujące do pracy biurowej z wykorzystaniem ICT z: JĘZYKA POLSKIEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO OBSŁUGI KOMPUTERA I INNYCH URZĄDZEŃ BIUROWYCH

8 Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego: Z DROWIE NA TALERZU L OGISTYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI P RZEDSTAWICIEL HANDLOWY I SPRZEDAWCA TO TEŻ HANDLOWCY T ECHNIK HOTELARSTWA – NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE P ROMOCJA WIZERUNKU DROGĄ DO SUKCESU K REATYWNY I PRZEDSIĘBIORCZY PRACOWNIK

9 Koła rozwijające zainteresowania z wykorzystaniem ICT: P ODDĘBICKIE W OBIEKTYWIE (K OŁO FOTOGRAFICZNO – INFORMATYCZNE ) K OŁO MŁODYCH FIZYKÓW K OŁO MŁODYCH MATEMATYKÓW K OŁO MŁODYCH BIOLOGÓW P OLAK I PATRIOTA (K OŁO HISTORYCZNE ) G EOGRAFIA W WYMIARZE MULTIMEDIALNYM

10 Zajęcia sportowe: N ORDIC WALKING S AMOOBRONA Z AJĘCIA Z PIŁKĄ F IT B ALL, STEP, HULA HOP P IŁKA SIATKOWA, KOSZYKOWA, RĘCZNA I NOŻNA

11 Zajęcia z zakresu poradnictwa pedagogiczno – psychologicznego

12 Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

13 Warsztaty kształcące umiejętności organizacyjne

14 Zajęcia dodatkowe z: J ĘZYKA POLSKIEGO H ISTORII M ATEMATYKI F IZYKI J ĘZYKA ANGIELSKIEGO

15 Staże/praktyki w zakładach pracy

16 Spotkania z lokalnymi pracodawcami i pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach

17 Wyjazdy edukacyjne

18 PROJEKT ZAPEWNIA: Bezpłatne zajęcia dodatkowe oraz wyjazdy edukacyjne Zajęcia w małych grupach (do 10 osób) Zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach lekcyjnych Atrakcyjne metody nauczania

19 Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych Bezpłatne staże/praktyki w zakładach pracy Bezpłatne spotkania z pracodawcami lokalnego rynku pracy PROJEKT ZAPEWNIA:

20 REKRUTACJA trwa od 23.09.2011 r. do 30.09.2011 r. Regulamin rekrutacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Projektu – sala 010

21 Każda Uczestniczka oraz każdy Uczestnik może brać udział jednocześnie w 3 różnych formach zajęć.

22 Dane kontaktowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice Tel. (43) 678 31 13 www.zsppoddebice.pl

23 Dziękujemy za uwagę

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google