Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Realizator projektu:Beneficjent: Zespół Szkół PonadgimnazjalnychPowiat Poddębicki w Poddębicach Beata OlczykRyszard Rytter DyrektorStarosta Zespołu Szkół PonadgimnazjalnychPowiatu Poddębickiego w Poddębicach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Budżet projektu: 1 498 570,00 PLN w tym: Kwota dofinansowania: 1 307 502,32 PLN Wkład własny niepieniężny: 191 067,68 PLN Czas realizacji projektu: 01.09. 2011 r. – 31.08.2013 r.

4 CEL OGÓLNY PROJEKTU Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach dzięki współpracy z pracodawcami i przygotowaniu 150 (100K; 50M) uczestników w czasie 24 miesięcy do osiągnięcia wyższych umiejętności zawodowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i stażach/praktykach.

5 Grupa docelowa projektu 200 uczniów i uczennic Technikum im. Jana Pawła II i Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

6 Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu:

7 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO

8 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

9 ZAJĘCIA Z ZAKRESU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

10 ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERA

11 ZDROWIE NA TALERZU

12

13 LOGISTYK – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI

14 PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

15 TECHNIK HOTELARSTWA

16 PROMOCJA WIZERUNKU DROGĄ DO SUKCESU

17 KREATYWNY I PRZEDSIĘBIORCZY PRACOWNIK

18 KOŁO FOTOGRAFICZNO - INFORMATYCZNE

19 KOŁO MŁODYCH FIZYKÓW

20 KOŁO MŁODYCH MATEMATYKÓW

21 KOŁO MŁODYCH BIOLOGÓW

22 KOŁO HISTORYCZNE

23 KOŁO GEOGRAFICZNE

24 ZAJĘCIA SPORTOWE – NORDIC WALKING

25 ZAJĘCIA SPORTOWE - SAMOOBRONA

26 ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA FIT BALL, STEP, HULA HOP

27 PIŁKA SIATKOWA, KOSZYKOWA, RĘCZNA I NOŻNA

28 PORADNICTWO PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE

29 DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE

30 WARSZTATY ORGANIZACYJNE

31 ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO

32 ZAJĘCIA DODATKOWE Z HISTORII

33 ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI

34 ZAJĘCIA DODATKOWE Z FIZYKI

35 ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

36 Pozostałe działania przewidziane do realizacji w ramach projektu

37 Spotkania edukacyjne z pracodawcami lub przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy; Staże/ praktyki w zakładach pracy w sezonie wakacyjnym; Wyjazdy i miejscowe wycieczki edukacyjne

38 Zrekrutowano 224 osoby (157K;67M) Przeprowadzono szkolenia z zakresu Zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w którym wzięło udział 218 osób (152K;66M); Zrealizowano łącznie 784 godziny zajęć; Zorganizowano 1 spotkanie z pracodawcą; Odbył się 1 wyjazd edukacyjny; Monitoring i ewaluacja

39 REALIZACJA FINANSOWA PROJEKTU dotychczas wydatkowano 396 678,80 PLN, co stanowi 26,45% wartości projektu; w tym: dofinansowanie: 359 368,80 PLN; wkładu własnego: 37 040,00 PLN; Cross financing: 134 406,12 PLN.

40 Dane kontaktowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach ul. Polna 13/15 99-200 Poddębice Tel. 43 678 31 13 www.zsppoddebice.pl/efs projektzsp_efs@wp.pl

41


Pobierz ppt "Projekt DOBRA EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2. Podniesienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google