Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SZECHSTRONNE W YKSZTAŁCENIE – L EPSZA P RZYSZŁOŚĆ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SZECHSTRONNE W YKSZTAŁCENIE – L EPSZA P RZYSZŁOŚĆ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności."— Zapis prezentacji:

1 W SZECHSTRONNE W YKSZTAŁCENIE – L EPSZA P RZYSZŁOŚĆ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Okres realizacji projektu : 01.03.2011 – 30.04.2012 BO* - Beneficjent Ostateczny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu: 351 795,31 PLN Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 96 uczniów, w tym: 58 Kobiet, 38 Mężczyzn Podział BO * ze wzgl. na miejsce zamieszkania: 48 BO (50%) z ter. wiejskich i 48 BO (50%)z ter. miejskich

3 C EL G ŁÓWNY P ROJEKTU : Wzmocnienie pozycji na rynku pracy 96 uczniów i uczennic (58K, 38M) mieszkańców województwa warmińsko mazurskiego będących uczniami ZSZ im. S. Petöfi w terminie 01.03.2011 – 30.04.2012 r. przez wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności w zakresie znajomości jęz. obcych oraz organizacji usług cateringowych i imprez okolicznościowych zgodnie z oczekiwaniami pracodawców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 C ELE S ZCZEGÓŁOWE : Wyposażenie 40 UP w dodatkowe kwalifikacje zawodowe: barmana, sommeliera i baristy, przez udział w kursach zawodowych, Wyposażenie 32 UP w umiejętności obsługi branżowych programów komputerowych przez udział w warsztatach z oprogramowania w hotelarstwie i gastronomii, Wyposażenie 40 UP w znajomość branżowego jęz. angielskiego przez udział w zajęciach językowych, Wyposażenie 24 UP w dodatkowe umiejętności organizacji usług cateringowych i imprez okolicznościowych przez udział w zajęciach, Doposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do nauczania przez zakup sprzętów i programów komputerowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Z ADANIA Z REALIZOWANE W R AMACH P ROJEKTU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2: Kursy zawodowe Barman I stopnia – dla 40 BO, 80 godz zajęć (20 najlepszych osób wzięło udział w kursie II stopnia). Barman II stopnia – dla 20 BO, 150 godz zajęć – kurs wyjazdowy. Barista – dla 40 BO, 32 godz zajęć (kurs parzenia kawy). Sommelier – dla 40 BO, 32 godz zajęć (kurs wiedzy o winach).

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 3: Warsztaty z oprogramowania w hotelarstwie i gastronomii Warsztaty – dla 32 BO, 50 godz zajęć (w ramach zadania przeszkolono także 2 nauczycieli z w/w zakresu). Zadanie 4: Branżowy kurs języka angielskiego Język angielski – dla 40 BO, 120 godz zajęć (kurs przeznaczony dla pracowników hotelarstwa i gastronomii).

7 Zadanie 5: Organizacja usług cateringowych i imprez okolicznościowych Catering – dla 24 BO, 112 godz zajęć (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 D ODATKOWE Z ADANIA : Kurs Carving – (sztuka rzeźbienia w owocach, warzywach) zrealizowany w ramach zadania 2, kurs dla 14 BO, 16 godz zajęć. Wyjazd edukacyjny do Centrum Techniki Kulinarnej w Warszawie, zorganizowany w ramach zadania 2, wyjazd dla 24 BO. W ramach wyjazdu Beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem gastronomicznym oraz uczestnictwa w warsztatach gastronomicznych. Praktyki zawodowe – po ukończeniu kursów 40 BO wzięło udział w 80 godzinnych praktykach zawodowych w hotelach i restauracjach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 R EZULTATY P ROJEKTU : Wskaźniki ogólne: Liczba placówek kształcenie zawodowego, które wdrożyły projekty rozwojowe – 1. Liczba placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z pracodawcami – 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rezultaty twarde: Przeprowadzenie 592 godzin zajęć (planowo 576, carving). Końcowa liczba uczniów objęta wsparciem 96 BO (58K, 38M) Liczba uczniów, którzy ukończyli dodatkowe zajęcia specjalistyczne – kursy: o Zadanie 2 – 40 osób (100%), o Zadanie 3 – 32 osoby (100%), o Zadanie 4 – 40 osób (100%), o Zadanie 5 – 24 osoby (100%). Liczba uczniów, którzy ukończyli udział w praktykach zawodowych – 40 osób (100%). Liczba szkół wyposażonych w materiały dydaktyczne – 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli – 1 (przeszkolono 2 nauczycieli). Łączna liczba wydanych certyfikatów dla BO – 156. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Piotr Szerszeń Koordynator Projektu Starostwo Powiatowe w Ostródzie


Pobierz ppt "W SZECHSTRONNE W YKSZTAŁCENIE – L EPSZA P RZYSZŁOŚĆ Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google