Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeszów 21.09.2011. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeszów 21.09.2011. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Rzeszów 21.09.2011

2 Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

3 Cel ogólny projektu: Wzrost potencjału i promocja Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Podkarpackiego Okres realizacji projektu : 01.07.2011 – 31.12.2012

4 Beneficjenci ostateczni projektu beneficjenci instytucjonalni: Zakłady Aktywności Zawodowej w: - Rymanowie Zdroju (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie - Nowej Sarzynie (Stowarzyszenie Dobry Dom) - Woli Dalszej (Fundacja Contigo) - Maliniu (Gmina Tuszów Narodowy) -Woli Rafałowskiej (Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom Trzeźwa Gmina w Chmielniku) -Jarosławiu (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu) - Woli Żyrakowskiej (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Radość) beneficjenci indywidualni: kadra zarządzająca i administracyjna ZAZ

5 Cele szczegółowe: Wzrost kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej ZAZ Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług prawnych, księgowych i marketingowych Rozwój partnerstwa publiczno – społeczno – prywatnego z udziałem ZAZ Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na rynku pracy Zwiększenie konkurencyjności ZAZ na rynku poprzez promocję ich wyrobów i usług

6 Działalność Inkubatora Dostęp ZAZ do specjalistycznych usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwo indywidualne i grupowe W ramach tego zadania w biurze projektu świadczone są usługi prawne, księgowe oraz marketingowe przez specjalistów z danej dziedziny obejmujące m.in. -prawne aspekty funkcjonowania ZAZ -rachunkowość i księgowość -opracowywanie (unifikacja) i prowadzenie dokumentacji wewnętrznej -marketing i promocję -techniki budowy projektów -tworzenie partnerstw lokalnych -pozyskiwanie funduszy europejskich

7 Szkolenia zwiększające kompetencje kadry zarządzającej i administracyjnej I.Szkolenia z zakresu umiejętności menedżerskich -Trening umiejętności kierowniczych z uwzględnieniem równości płci w firmie -Zarządzanie zmianą -Finanse dla niefinansistów -Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych -Podnoszenie efektywności pracy -Sprzedaż i obsługa klienta -Negocjacje biznesowe -Efektywne public relations -Zarządzanie marketingowe -Plan marketingowy w twojej firmie Działalność Inkubatora

8 II. Szkolenia z zakresu umiejętności społecznych: -Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych -Skuteczna komunikacja interpersonalna -Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych -Jak radzić sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami Szkolenia zwiększające kompetencje kadry zarządzającej i administracyjnej

9 Wsparcie rozwoju partnerstwa na rzecz ZAZ - nawiązanie współpracy z jak największą liczbą podmiotów działających na terenie woj. podkarpackiego w celu wspierania rozwoju ZAZ. - warsztatowe wypracowanie przez ZAZ uczestniczące w projekcie zbioru zagadnień identyfikujących punkty utrudniające ich funkcjonowanie i rozwój, - przygotowanie rekomendacji zmian i przedłożenie ich stosownym instytucjom na poziomie ogólnokrajowym jak i wojewódzkim, - comiesięczne spotkania kierowników ZAZ poświęcone wspólnym, bieżącym problemom i poszukiwaniu sposobów ich rozwiązywania Działalność Inkubatora

10 Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej - utworzenie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej - opracowanie oraz wydanie 6 numerów kwartalnika Aktywni - organizacja dwóch edycji ogólnopolskich targów ZAZ wraz z towarzyszącymi im konferencjami - produkcja oraz emisja spotów telewizyjnych - dla każdego ZAZ zostanie opracowany 30 sek. spot telewizyjny, który następnie zostanie wyemitowany w TVP Rzeszów oraz w TVP Kraków Działalność Inkubatora

11 Dziękuję za uwagę http://jaroslaw.psouu.org.pl/inkubator/


Pobierz ppt "Rzeszów 21.09.2011. Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google