Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Priorytet VII. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 01.01.2010 – 30.09.2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych z terenu gmin: Główczyce i Smołdzino

5 zwiększenie zdolności interpersonalnych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników projektu, nabycie umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły uczestników projektu, podniesienie ich samooceny i wiary w siebie, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wyposażenie uczestników projektu w umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z obsługą programów komputerowych w stopniu podstawowym oraz poruszanie się po Internecie w stopniu umożliwiającym odnalezienie się na rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 24 osoby niepełnosprawne z terenu gmin Główczyce i Smołdzino 11 kobiet i 13 mężczyzn, powyżej 50% uczestników to osoby w wieku powyżej 45 roku życia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8

9 SESJE SZKOLENIOWE 19 – 21.03.2010 29 – 31.03.2010 9 – 11.04.2010 23 – 25.04.2010 7 – 9.05.2010 14 - 16.05.2010 11 – 13.06.2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Prowadząca: Irena Nebesio Wymiar: 40 godz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Prowadząca: Ewa Grabowska Wymiar: 40 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Wymiar: 70 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Wykonawca: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Wymiar: 20 godzin Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zajęcia ruchowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Karaoke Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Wieczory przy ognisku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Wyrób sztucznej biżuterii Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w Słupsku Prowadzący: Jacek Flakowicz Ilość uczestników: 9 Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18

19 Wikliniarstwo Wykonawca: Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w Słupsku Prowadząca: Cecylia Kotys Ilość uczestników: 8 Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20

21 Obróbka drewna Wykonawca: Ośrodek Szkoleń i Korepetycji EDUKACJA Prowadzący: Zenon Frąckiewicz Ilość uczestników: 7 Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22

23 Coach: Agnieszka Biernacka, Żaneta Paszkowska Wymiar – 5 h/uczestnik Termin realizacji: czerwiec – sierpień 2010r. Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej i Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Rezultaty twarde: 24 osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym ukończyły udział w projekcie, 24 osoby ukończyły warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty umiejętności psychospołecznych, kurs z podstaw obsługi komputera, kurs ABC przedsiębiorczości, kursy z rzemiosła ludowego, 24 osoby objęte zostały wsparciem coacha, Rezultaty miękkie: Wzrost wiary we własne możliwości, Podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Lider Partnerstwa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach Partner – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie Biuro projektu – siedziba OPS w Główczycach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Integracja środowisk osób niepełnosprawnych z sąsiadujących gmin, Wymiana doświadczeń między partnerami oraz beneficjentami pomocy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Koordynacja działań projektowych, Obsługa finansowa projektu, Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych oraz kursów rzemiosła ludowego przy udziale Partnera, Organizacja coachingu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Rekrutacja uczestników projektu, Promocja projektu, Monitoring i ewaluacja, Organizacja konferencji podsumowującej projekt. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Gminy sąsiedzkie, charakteryzujące się podobną problematyką społeczną, Jednostki dotychczas współpracujące ze sobą, Wymiana kompetencji kadrowych, Koszty – razem więcej i taniej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 www.ops-glowczyce.pl www.gops-smoldzino.pl Dziękujemy za uwagę. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google