Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-podręczniki do kształcenia ogólnego projekt realizowany w ramach Priorytetu III PO KL, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3 Okres realizacji projektu: 01.07.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-podręczniki do kształcenia ogólnego projekt realizowany w ramach Priorytetu III PO KL, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3 Okres realizacji projektu: 01.07.2012."— Zapis prezentacji:

1 E-podręczniki do kształcenia ogólnego projekt realizowany w ramach Priorytetu III PO KL, Działanie 3, Poddziałanie Okres realizacji projektu: r. Całkowity budżet projektu: PLN (w tym krajowy wkład publiczny: PLN)

2 Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania e-podręczników na zasadach pełnej otwartości (materiały zawarte w tych podręcznikach będą publikowane na wolnych licencjach); udostępnione min.18 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego; udostępnione min zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki; 40% uczniów i nauczycieli z ok szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wykorzystuje e-podręczniki jako materiały wspomagające w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; opracowany program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z e-podręcznika i wykorzystania TIK w nauczaniu; przeszkoleni pracownicy instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (min osób) z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu, w szczególności wykorzystania e-podręczników; rekomendacje z badań ewaluacyjnych i prac analitycznych dotyczących funkcjonalności i wykorzystania e-podręczników i innych e-zasobów edukacyjnych.

3 Rezultaty miękkie planowane do osiągnięcia w ramach projektu obniżenie cen podręczników komercyjnych poprzez wprowadzenie większej konkurencyjności na rynku wydawniczym; poprawa dostępu do podręczników opracowanych w formie elektronicznej dla uczniów słabowidzących i niewidomych; wzrost zainteresowania ucznia poszczególnymi przedmiotami dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych ogólnodostępnych i nieodpłatnych; podniesienie kompetencji kluczowych uczniów; podniesienie kompetencji nauczycieli w posługiwaniu się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi; upowszechnione wśród dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych informacje na temat możliwości korzystania z e-podręczników i wykorzystania TIK w nauczaniu (m.in. dzięki opracowanym i przekazanym do wszystkich szkół materiałom informacyjnym oraz organizacji spotkań i konferencje dla min uczestników).

4 Nazwa przedmiotu I etap edukacyjny II etap edukacyjny III etap edukacyjny IV etap edukacyjny zakres podstawowy liczba podręczników liczba klas liczba godzin nauczania Edukacja wczesnoszkolnax Język polski xxx =1320 Historia i społeczeństwo x Historia x =250 Wiedza o społeczeństwie x =95 Przyroda x Geografia x =160 Biologia x =160 Chemia x =160 Fizyka x =160 Matematyka xxx =1070 Zajęcia komputerowe x Informatyka x =95 Edukacja dla bezpieczeństwa x =60 Razem: 18

5 Zadania Ośrodka Rozwoju Edukacji - Lidera projektu: 1.Prace analityczne z zakresu wykorzystania e-podręczników i e-zasobów edukacyjnych (ekspertyzy, badania ewaluacyjne, analiza doświadczeń i wyników projektów realizowanych w innych krajach) 2.Szkolenia e-learningowe pracowników instytucji wspierających szkoły i placówki oświatowe (grupa docelowa: doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci) 3.Działania informacyjno-promocyjne, w tym m.in.: konferencje i spotkania, opracowanie i wysyłka materiałów do ponad szkół (dane z SIO stan na r.) 4.Zarządzanie projektem

6 Partnerzy projektu 1.Partner technologiczny. 2.Partnerzy merytoryczni: Edukacja wczesnoszkolna – Grupa Edukacyjna S.A. Przedmioty humanistyczne (II-IV etap edukacyjny) – trwają rozmowy dotyczące nawiązania partnerstwa Przedmioty przyrodnicze (II-IV etap edukacyjny) – trwają rozmowy dotyczące nawiązania partnerstwa Matematyka i przedmioty informatyczne (II-IV etap edukacyjny) – Politechnika Łódzka

7 Zadania partnera technologicznego projektu: 1.Opracowanie spójnej koncepcji informatycznego rozwiązania technologicznego i funkcjonalnego (platformy) do tworzenia i upowszechniania e-podręczników, jej realizacja i wdrożenie, a następnie utrzymanie i rozwój do końca trwania projektu. 2.Prowadzenie szkoleń dla użytkowników platformy i opracowanie kursów e-learningowych (samouczków) prezentujących sposób obsługi systemu, a także internetowego centrum pomocy (obsługa zgłoszeń, helpdesk). 3.Udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego Partnerom realizującym zadania dotyczące tworzenia e-podręczników - w zakresie stosowania przyjętych w projekcie rozwiązań informatycznych.

8 Zadania Partnerów merytorycznych: 1.Opracowanie szczegółowej koncepcji merytoryczno-dydaktycznej i funkcjonalnej podręczników do: edukacji wczesnoszkolnej (zakres: edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna); przedmiotów humanistycznych (II-IV etap edukacyjny): język polski, historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie; przedmioty przyrodniczych (II-IV etap edukacyjny): przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa; matematyki i przedmiotów informatycznych (II-IV etap edukacyjny): matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka. 2.Opracowanie podręczników na podstawie przyjętej koncepcji i harmonogramu, ich ewentualna poprawa i aktualizacja do końca trwania projektu. 3.Udostępnienie podręczników na platformie na podstawie licencji Creative Commons (CC) Uznanie Autorstwa lub innej wolnej licencji. 4.Współpraca przy opracowywaniu podręczników z partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektu od strony technologicznej.


Pobierz ppt "E-podręczniki do kształcenia ogólnego projekt realizowany w ramach Priorytetu III PO KL, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3 Okres realizacji projektu: 01.07.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google